Anatomie jednoho nesmyslu

Vojtův Asiaskop (a.k.a. Sinoskop) a jeho sponzoři by se měli při „racionalizaci diskuze” držet aspoň zdravého rozumu (když už jim unikají fakta).

Vít Vojta napadl na svém webu Asiaskop (dříve Sinoskop, známý z aféry s tajným financováním ze strany firmy Home Credit přes agenturu politického marketingu C&B Reputation Management) projekt Sinopsis za údajnou manipulaci v překladu rozhovoru českého velvyslance v Pekingu Vladimíra Tomšíka pro čínský list Beijing Ribao (Pekingský deník).

Rádi bychom uvedli jeho poněkud fantastická tvrzení na pravou míru. Jádro argumentu pana Vojty stojí na překladu jedné věty citované ve video reportáži a pak i v článku na portálu Seznam:

Všichni od prezidenta přes Český olympijský výbor až po mne jakožto českého velvyslance v Číně, všichni maximálně podporujeme pořádání zimních olympijských her v Pekingu.

V té větě podle něj dochází k významovému posunu nepřesným překladem shrnujícího adverbia „dou“ 都 („všichni”), které se v čínštině používá trochu odlišně od analogického úplnostního zájmena v češtině. Vojta nabízí alternativní překlad věty:

Od českého prezidenta až po Český olympijský výbor a mne samotného, jako velvyslance v Číně, všichni velmi podporujeme pořádání ZOH v Pekingu.

Nakolik je jeho překlad významově odlišný od verze na Seznamu a zakládá tak podezření na „manipulaci a lži”, ponecháme na laskavé úvaze čtenářů, případně odborníků v oblasti poruch osobnosti.

Zástupný cíl

Projekt Sinopsis navíc tuto větu do češtiny vůbec nepřekládal. Z předmětného článku v Pekingském deníku jsme použili pouze relevantní části, a ty otiskli ve shrnutí na našem webu, který pak převzala řada médií. Věta citovaná na Seznamu a panem Vojtou je z našeho pohledu v kontextu celého článku nepodstatná, a jako takovou jsme ji do svého překladu vůbec nezahrnuli.

Vojta svolává na naše hlavy hromy a blesky kvůli tomu, jak tuto větu interpretoval Seznam – totiž že velvyslanec Tomšík lhal, když prohlásil, že ZOH podporují od prezidenta až po něj samého „všichni”. My sami ovšem nic takového netvrdíme ani náznakem; zmiňovanou větou se vůbec nezabýváme, protože se nijak netýká merita věci. Pana Tomšíka z ničeho neobviňujeme, konstatujeme pouze holá fakta – a totéž bychom doporučovali trochu nemístně emotivnímu panu Vojtovi.

Jak je zřejmé z našeho shrnutí, nejde o to, že by Tomšík „lhal” – to je v diplomacii obecně ošemetný pojem. Velvyslanec Tomšík tlumočil stanovisko prezidenta Zemana, které je ve zjevném rozporu se stanoviskem vlády. Nic víc, nic míň. Do dalších vývodů jsme se nepouštěli. Na rozdíl od pana Vojty nemáme ve zvyku konstruovat lehkovážná účelová obvinění.

Pokud má pan Vojta problém s vyzněním článku na Seznamu, měl by své výhrady podle běžné praxe i zdravého rozumu směřovat tam. Místo toho začal chrlit urážky a neuvážená obvinění na naši adresu. Vypovídá to více než o čemkoliv jiném o stavu jeho podvědomí.