Singapur mezi Čínou a Západem

16.6.2024 Kamila Hladíková

Nový průzkum ukazuje, jak je pro Singapur ve stále polarizovanějším světě čím dál problematičtější udržet si svůj neutrální postoj a nepodlehnout čínským narativům.

Dvě tváře Vietnamu: Směrnice 24 signalizuje posun k autoritářství navzdory „strategickému partnerství“ se Západem

13.6.2024 Kamila Hladíková

Vedoucí představitelé vietnamské komunistické strany vydali minulý rok dokument varující před „vnějším vměšováním“ do vietnamské politiky a společnosti. Směrnice, v níž jsou patrné čínské ozvuky, odhaluje rozpory mezi potřebou dalšího hospodářského růstu a udržením stranické kontroly ve všech oblastech.

Čínské zájmy ve Svaté zemi

18.5.2024 David Gardáš

Izraelsko-palestinský konflikt odhaluje spletitou síť ekonomických, ideologických a bezpečnostních zájmů Číny v regionu.

Lidská práva, nebo rozvoj bez práv?

6.4.2024 Kamila Hladíková

Peking na půdě OSN prosazuje vlastní pojetí lidských práv, v němž klade důraz na stabilitu a ekonomický rozvoj na úkor práv jednotlivců, místních komunit i menšin. Podporu pro vlastní narativy si režim zajišťuje prostřednictvím „nevládních organizací“ řízených propagandistickým aparátem a získáváním hlasů ze zahraničí.

1 2 3 118