Martin Hála: Diktatura jako řemen

26.9.2023 Lukáš Kašpar

O tom, z čeho vyrostl čínský ekonomický zázrak, proč Pekingu tolik vadí aliance v Indo-Pacifiku a jaké má Čína „civilizační nároky“ mluvil sinolog Martin Hála, ředitel projektu Sinopsis, s redaktorem časopisu Téma Lukášem Kašparem.

Jak se „pěstuje porozumění“ v Estonsku

24.9.2023 Sinopsis

I malá země může být pro Čínu zajímavá. Pozornost, kterou čínské entity věnují Estonsku, dobře ilustruje, že navazování kontaktů v cizině je spíše než ekonomickými zájmy poháněno zahraniční politikou Pekingu.

BRICS a jeho mediální aliance ve službách Pekingu

21.9.2023 Kamila Hladíková

Volný blok rozvojových zemí BRICS je primárně multilaterální platformou pro hospodářskou spolupráci, Čína jej však stále zjevněji využívá k prosazování vlastní agendy.

Čínská propaganda v nezávislém hávu

11.9.2023 Kamila Hladíková

Deník The New York Times odhalil rozsáhlou síť „nezávislých“ think tanků a médií, jež po světě pomáhají šířit postoje a narativy čínské vlády. Financuje je americký milionář s vřelým vztahem k progresivní levici.

Vlastenectví po čínsku podle nového zákona

2.9.2023 Simona Fantová

ČLR chce uzákonit nová pravidla týkající se výchovy k vlastenectví. Spíše než lásku k vlasti se ovšem snaží posílit lásku ke straně, a to i za hranicemi své jurisdikce.

Dlouhé prsty čínského státu v zahraničí

16.8.2023 Kamila Hladíková

Policejní vyšetřování v Itálii odhalilo vazby mezi „čínskou mafií“ a státními autoritami. Bossové předsedají krajanským spolkům a spolupracují s čínskými policejními stanicemi v Evropě.

Cesta Tchaj-wanu k manželství pro všechny

9.8.2023 Markéta Záhumenská

Tchaj-wanu k přijetí zákona o manželství stejnopohlavních párů pomohla občanská společnost i vstřícné politické prostředí, přesto jeho prosazení trvalo několik desetiletí.

1 2 3 113