Jedna Čína

一个中国; 一中, i-ke Čung-kuo; i-čung

Pchin-jin:yige Zhongguo, yi zhong

Koncept Jedné Číny prošel složitým vývojem a významovými posuny.

1 2