Jedna Čína

一个中国; 一中, i-ke Čung-kuo; i-čung

Pchin-jin:yige Zhongguo, yi zhong

Koncept Jedné Číny prošel složitým vývojem a významovými posuny.

Úlety “jedné Číny”

15.6.2018 Sinopsis

ČLR vyžaduje dodržování politiky “jedné Číny” i v obchodních sděleních soukromých společností

1 2 3