Projekt Sinopsis získal významné ocenění Univerzity Karlovy

Univerzita Karlova v Praze udělila projektu Sinopsis Cenu Miloslava Petruska za vzornou prezentaci univerzity na veřejnosti.

Ocenění se uděluje za pozitivní počin, který má významný dopad na vytváření obrazu a vnímání Univerzity Karlovy ve společnosti.

Sinopsis je projekt neziskové organizace AcaMedia z.ú., realizovaný za odborné spolupráce s Katedrou sinologie FF UK v Praze. Jeho cílem je podávat pravidelný přehled o vývoji v Číně a jejím vlivu v současném světě z pohledu čínských, českých a světových médií a pozorovatelů. Zakladatel projektu Sinopsis, sinolog a orientalista PhDr. Martin Hála, Ph.D., k  ocenění uvedl:

„Základní myšlenkou projektu Sinopsis od jeho vzniku před šesti lety je komunikovat výsledky akademického výzkumu na společensky důležitá témata směrem k veřejnosti, hlavně prostřednictvím systematické spolupráce s médii. Společenské vědy nemohou být ze své podstaty odtržené od společnosti; účast univerzitních učitelů a studentů ve veřejné debatě považujeme za praktickou aplikaci vědeckého výzkumu v humanitních oborech. Z toho důvodu nás nesmírně potěšilo udělení ceny jako uznání našeho základního východiska.”

K ocenění se vyjádřila také spoluzakladatelka a předsedkyně správní rady AcaMedia prof. PhDr. Olga Lomová, CSc.:

„Pociťuji velké zadostiučinění. A dvojnásob mě těší, že práce nás všech, kdo se na projektu Sinopsis podíleli a podílejí, získala cenu nesoucí jméno významného vědce a pedagoga, který se vždy držel morálních zásad. Chápu to také jako inspiraci pro naše studenty.“

Cena bude zástupcům projektu Sinopsis slavnostně předána během slavnostního zasedání akademické obce u příležitosti 674. výročí založení Univerzity Karlovy 6. dubna 2022 v 15:00 ve velké aule Karolina, Ovocný trh 5, Praha 1.