Sinopis přináší souhrnné informace k tématům důležitým pro pochopení současné Číny a její domácí i zahraniční politiky. Zvláštní pozornost věnujeme politickému diskurzu v ČLR. Ten názorně ilustruje, jak se na základě leninských principů pevné společenské kontroly formuluje ucelená vize vedení KS Číny ohledně dalšího vývoje ČLR i celého mezinárodního systému.

16 + 1

中国—中东欧国家合作, Čung-kuo -- čung tung Ou kuo-ťia che-cuo

Pchin-jin:Zhongguo - zhong dong Ou guojia hezuo

6.11.2016

Regionální sdružení pro spolupráci šestnácti zemí střední a východní Evropy a Číny vytvořené z iniciativy čínské strany.

CEFC China

中国华信, Čung-kuo Chua-sin

Pchin-jin:Zhongguo Huaxin

9.5.2016

Čínská společnost, jež v posledních dvou letech dominuje česko-čínským vztahům, má složité pozadí.

Charta 08

零八宪章, Ling pa sien-čang

Pchin-jin:Ling ba xianzhang

12.1.2021

Dokument, inspirovaný československou Chartou 77, formuloval návrhy na změnu politického systému i společenského uspořádání v ČLR.

Čínský sen

中国梦, Čung-kuo meng

Pchin-jin:Zhōngguó mèng

9.12.2020

Ústřední koncept Si Ťin-pchingovy ideologie, zastřešující oblasti rozvoje Číny.

Čtyři všestrannosti

四个全面, s'-ke čchüan-mien

Pchin-jin:si ge quanmian

19.10.2020

Čtyři všestrannosti též známe jako „čtyři komplexity“, anglicky Four Comprehensives.

Čtyři základní principy

四项基本原则, S’ siang ťi-pen jüan-ce

Pchin-jin:Si xiang jiben yuanze

9.11.2020

„Čtyři základní principy“ jsou zásadní a nezpochybnitelná dogmata, která jsou základním pilířem politického systému ČLR.

Dokument č. 9 (Oběžník o současném stavu v oblasti ideologie)

关于当前意识形态领域情况的通报, Kuan-jü tang-čchien i-š' sing-tchaj ling-jü čching-kchuang te tchung-pao

Pchin-jin:Guānyú dāngqián yìshí xíngtài lǐngyù qíngkuàng de tōngbào

3.12.2020

„Dokument č. 9“ se objevil na počátku Si Ťin-pchingovy éry. Volá do boje proti infiltraci západních hodnot, signalizuje návrat k ortodoxii z doby maoismu, předjímá represivní opatření proti občanské společnosti, utužení kontroly médií a všudypřítomnost ideově výchovné práce.

Dvojí oběh

双循环, šuang sün-chuan

Pchin-jin:shuang xunhuan

4.1.2021

Dvojí oběh představuje vizi ekonomického rozvoje Číny s větším důrazem na domácí ekonomiku a soběstačnost v klíčových odvětvích.

Harmonická společnost

和谐社会, che-sie še-chuej

Pchin-jin:hexie shehui

26.3.2016

Harmonická spoelčnost je jedním z ústředních témat domácí čínské propagandy.

Jedno pásmo, jedna cesta

一带一路, i-taj i-lu

Pchin-jin:yi dai yi lu

26.3.2016

Strategická vize kooperace Číny se zeměmi Asie a Afriky představená Si Ťin-pchingem v září a říjnu 2013.

1 2