Česká republika, Euro-Atlantik a Indo-Pacifik: nové geostrategické uspořádání

Backgrounder pro českou a evropskou zahraniční politiku v nově vymezeném makroregionu.

Indo-Pacifik je jedním z klíčových pojmů v dnešním rychle se měnícím mezinárodním prostředí a postupně vytěsňuje předchozí koncept Asie-Pacifiku, který dominoval geostrategickým úvahám v regionu po konci studené války. Ten implicitně vyjadřoval snahu o zapojení Čínské lidové republiky do spolupráce v oblasti Tichého oceánu. Indo-Pacifik oproti tomu nahlíží Asii jako její přímořský pás oblévaný dvěma oceány a implicitně vynechává kontinentální Asii, resp. „Eurasii“ v geopolitickém smyslu, tedy hlavně Rusko a Čínu. V důsledku je tak geostrategickou odpovědí na opětovné štěpení světa do dvou velkých bloků – Euro-Atlantiku a Indo-Pacifiku na jedné a „Eurasie“ na druhé straně, s „globálním Jihem“ (dříve „třetí svět“) mezi nimi.

Koncept Indo-Pacifiku představuje v současném posunu geopolitického těžiště na Východ podobnou vizi, jakou hrála myšlenka euroatlantického společenství v Evropě po druhé světové válce: kolektivní obranu sdílených hodnot demokracie a otevřené společnosti proti expanzionismu autoritářských režimů. Zachování „svobodného a otevřeného Indo-Pacifiku“ je v nejvlastnějším zájmu i zemí geograficky vzdálenějších, a musí tak zůstat vysoko na seznamu priorit České republiky i EU jako celku.

Celý dokument ve formátu PDF.