Česká republika se hlásí k harmonizaci školství s ČLR

Iniciativa 16 plus 1 pořádala v srbském Novém Sadu již pátý ročník konference o vzdělávací politice. Jako obvykle se o něm dozvídáme pouze ze zahraničního tisku.

Zpravodajská agentura Nová Čína přinesla 21. srpna na svém anglickém webu stručnou reportáž ze zahájení pátého ročníku konference Dialog mezi Čínou a zeměmi střední a východní Evropy o vzdělávací politice, určené ke zvýšení spolupráce v oblasti vzdělávání. Akce se konala na Univerzitě v Novém Sadu a účastnili se jí zástupci vzdělávacích institucí a ministerstev školství zemí iniciativy 16 plus 1. Jména a funkce českých delegátů nejsou známa. Jak se stalo u podobných akcí v poslední době zvykem, české úřady o nich neposkytují žádné informace. O jejich průběhu se tak můžeme dočíst pouze z čínského, a v tomto případě částečně též ze srbského tisku.

Plíživá “harmonizace” v různých oborech probíhá mimo pozornost veřejnosti v rámci platforem 16+1 a Pás a stezka jako na běžícím pásu. V oblasti školství, které je v Číně v poslední době podobně jako média předmětem důrazné ideologické kampaně, je to zvlášť na pováženou.

Harmonizace, kooperace, budování a vzájemnost

Zahajovací projev na konferenci v Novém sadu přednesl náměstek čínského ministra školství a ředitel Státní pracovní skupiny pro jazyk Tu Čan-jüan. Zaznělo v něm, že

Čína a 16 středo- a východoevropských zemí by měly harmonizovat vzdělávací politiky a strategie, vzájemně využívat výhody svých vzdělávacích systémů, a tak hledat nové způsoby spolupráce. Dále by měly zvýšit podíl ve výměnách a rozrůznit kooperační kanály. … Čína formulovala vzdělávací akční plán pro společně budování Iniciativy Pasu a stezky, který může být návodem k zesílení vzdělávací spolupráce a společné činnosti zemí uvnitř Iniciativy Pasu a stezky.

Plány na harmonizaci školských systémů je užitečné nahlížet v kontextu změn, jež se v čínském školství odehrávají od nástupu prezidenta Si Ťin-pchinga.  Úřady v posledních několika letech důsledně bojují proti “západním vlivům” ve školství. Stranické orgány posílají do vysokých škol disciplinární komise, které zkoumají ideologické úchylky mezi učiteli i studenty. Časopis Foreign Policy minulý měsíc charakterizoval současnou kampaň jako “největší úder proti akademickým svobodám od dob Kulturní revoluce”. Atmosféru dokládají nejnovější zprávy, že online články propagující socialistické hodnoty budou v některých akademických institucích platit za stejně hodnotné jako články vědecké – ať už budou mít podobu eseje, animace nebo videa. Studenti za ně mohou sklízet zápočty jako za školní práce.

Působivý vývoj ČLR

Konference v Novém sadu se zučastnila srbská premiérka Ana Brnabić, která dle Nové Číny ocenila vývoj, k němuž došlo ve všech ohledech v ČLR. Srbský ministr školství, vědy a technologického rozvoje Mladen Šarčević uvedl, že působivý vývoj ČLR je patrný kam oko pohlédne; země střední a východní Evropy by měly uznat dlouhodobý trend a podniknout kroky k založení spolupráce.

Ve stejnou dobu se na témže místě konalo čtvrté setkání Konsorcia institucí vysokého školství z Číny a zemí střední a východní Evropy. Podle informace na webu novosadské univerzity se tohoto setkání účastnili rektoři univerzit zemí iniciativy 16 plus 1. Univerzita v Novém Sadu byla nově rovněž zvolena za sídlo Konsorcia. Její stránky mají asi i proto kromě srbské a anglické i čínskou mutaci.