Čína bude v roce 2016 potírat „nepřátelské síly“

Pro čínské orgány bude v roce 2016 prioritou boj proti nepřátelským silám.

China Digital Times informují o tom, že pro čínské státní orgány je boj proti „nepřátelským silám“ prioritou pro rok 2016. Za tzv. nepřátelské síly ČLR považuje například korupci, virtuální kriminalitu, terorismus, separatismus, politický disent, hnutí za občanská práva, nestátní církve a další politické a společenské procesy ohrožující její mocenský monopol. Pojetí terorismu a separatismu v ČLR často zahrnuje politickou kriminalitu a je tak zásadně odlišné od koncepce demokratických zemí. Prohlášení o potírání nepřátelských sil následuje po schválení důležité legislativy o terorismu a národní bezpečnosti v loňském roce, která byla kritizována pro příliš volnou definici terorismu, pro další posílení již tak široce pojatých pravomocí bezpečnostních orgánů a pro mechanismy k vynucení spolupráce zahraničních technologických společností ke spolupráci k vyšetřování.

Komentář Sinopsis:

Tzv. nepřátelské síly (敌对势力, ti-tuej š´-li) jsou podle ideologie a propagandy ČLR často podněcovány tzv. zahraničními protičínskými silami (反华势力, fan-chua š´-li), které se snaží v Číně vyvolat společenský chaos, ekonomický úpadek a rozdělení státu. Mentalita obklíčení nepřátelskými silami je typická pro totalitní režimy, Si Ťin-pchingovo vedení ji opětovně zavádí do oficiální rétoriky.

Si Ťin-pchingovo vedení klade od svého nástupu k moci na pojem bezpečnosti velký důraz. Příkladem je vytvoření dvou vysokých stranických orgánů v roce 2014, Ústřední komise pro bezpečnost státu a Ústřední vedoucí skupiny pro internetovou bezpečnost a informatizaci, jejichž hlavou je Si Ťin-pching a jejichž náplní je udržení hlavně vnitřní, tedy tzv. „politické bezpečnosti.“ Tento stav odráží rostoucí obtíže KS Číny při vládnutí.