Čínský „Hon na lišku“ se týká i Česka

Vyšla rozsáhlá zpráva organizace Safeguard Defenders o čínském pronásledování „uprchlíků“ po celém světě. Autoři popsali i případ z České republiky.

Organizace Safeguard Defenders vydala více než 150stránkovou zprávu s názvem „Stopování Honu na lišku: Sledování čínských operací nucených návratů po celém světě“ (Chasing Fox Hunt: Tracing the PRC’s Forced Return Operations around the Globe). Autoři Laura Harth a Chen Yen-ting se zaměřili na dvě čínské operace – Fox Hunt, spuštěnou roku 2014, a Sky Net, která na ni o rok později navázala a trvá dodnes. Mapují desetileté úsilí čínských úřadů polapit údajné viníky a přivést je „čelit spravedlnosti“ zpět do ČLR. Do země, jak autoři poznamenávají, „proslulé absencí nezávislého soudnictví a závažným, rozsáhlým a systematickým porušováním lidských práv“.

Při analýze obou operací, jimž se i Sinopsis v minulosti opakovaně věnoval, popisuje zpráva mechanismy, které Peking k „lovení lišek“ využívá. Vychází při tom z oficiálních dokumentů Ústřední komise pro kontrolu disciplíny, nejvyššího stranického disciplinárního orgánu. Mezi tyto metody patří extradice, repatriace, ale i únosy či „chytání do pastí“ – vylákání údajných viníků do oblastí, kde mohou být snáze zatčeni. Posledním způsobem je „přesvědčování k návratu“, jejž autoři dokumentují na příkladu situace, k níž došlo v České republice.

Zaměstnanec soudu Jen z čínské provincie Če-ťiang se údajně při své práci dopustil zpronevěry ve výši v přepočtu přes 200 000 korun a v roce 1999 uprchl do České republiky. Přestože se čínské úřady snažily prostřednictvím jeho příbuzných na Jena vyvíjet nátlak, aby se vrátil, ten to dlouhou dobu odmítal. Později do Česka vyjela pracovní skupina, která se s Jenem spojila pomocí organizací sdružujících Číňany v zahraničí. Čínská zpráva, citovaná studií, k tomu dodává:

„[Pracovní skupina] zjistila, v čem je jádro [Jenových] obav: finančně na tom nebyl dobře, proto by měl problém vrátit ukradené peníze, zároveň k pobytu v Česku využil falešné doklady.“

Jena se podařilo „přesvědčit“, v červnu 2016 odletěl do Číny a vzdal se čínským orgánům.

Čínským státem vedené operace tak nejen závažným způsobem porušují základní lidská práva, ale i územní a soudní suverenitu třetích států. Studie vyzývá dotčené země, aby před problémem nezavíraly oči a přijaly nutná opatření.