Čínský vládní expert: bezcitný Západ odepisuje staré lidi a porušuje lidská práva

Úřady ČLR podněcují v souvislosti s pandemií averzi vůči západnímu světu. Komentovaný překlad výroků čínského experta ilustruje, jak čínská vláda přiživuje pomocí absurdních argumentů nacionalismus svého obyvatelstva.

V posledních týdnech v Číně posiluje extrémní nacionalismus, který se projevuje zejména jako averze vůči západnímu světu. Někteří pozorovatelé soudí, že se jedná o spontánní reakci čínského obyvatelstva, jehož část byla značně nacionalistická již dříve, na výroky západních politiků, obviňujících Čínu ze selhání v počátcích epidemie. Způsob, jakým nacionalismus přiživují čínská státní média, ale naznačuje, že tyto projevy tak úplně spontánní nebudou. Média intenzivněji reprodukují asertivní narativ o nadřazenosti čínského politického systému, který je pro pekingskou propagandu charakteristický již několik let. O tomto diskurzu, v jehož rámci čínské vedení odmítá klíčové západní koncepty jako liberální demokracii, svobodu jednotlivce či univerzální lidská práva, informujeme průběžně. Stranická propaganda má na vývoji nálad obyvatelstva významný podíl.

Současné situace, kdy se zřejmě v Číně podařilo dostat pandemii koronaviru více méně pod kontrolu, zatímco ve zbytku světa nákaza udeřila s nejvyšší razancí, se ČLR pokouší využít pro zdůraznění vlastní jedinečnosti. A to jak na mezinárodním poli, tak doma. V tomto příspěvku zprostředkováváme překlad populárního videa experta pracujícího pro čínskou vládu. Video cílené na čínské publikum zdůrazňuje specifičnost a nadřazenost čínské tradice. Kvality čínského totalitního systému mají vyniknout v protikladu ke slabosti upadajícího systému západního.

Zatímco běžné nacionalistické výpady proti západním politikům si čtenář může dohledat v angličtině například na webu stranického média Global Times, tento typ v Číně hojně rozšířených videí se k zahraničnímu publiku tak snadno nedostane.

Video se nazývá „Současná epidemie ukazuje, že v očích některých lidí na Západě jsou hovory o politice důležitější než záchrana lidských životů“, publikováno bylo 10. 4. 2020 a v době publikace tohoto článku mělo přibližně 370 tisíc zhlédnutí. Jedná se o epizodu z pravidelného pořadu Ting I-fana 丁一凡, výzkumného pracovníka Institutu světového rozvoje, který zřizuje Státní rada Čínské lidové republiky, a pekingského think-tanku Center for China and Globalization. Doktorský titul v oboru politologie získal na Univerzitě v Bordeaux, publikuje v řadě odborných časopisů, mediálních serverů, a na youtube umisťuje videa promlouvající do duše Číňanům žijícím v zahraničí.

K překladu jsme vybrali třetí část videa, která čínskou kulturní nadřazenost nad Západem propaguje nejnázorněji. V první části Ting I-fan tvrdí, že západní politici mají nyní strach, aby jejich lid nezjistil, že čínský politický systém je v boji proti viru účinnější, a snaží se tak čínský úspěch snižovat. Ve druhé části vyzdvihuje, že Wu-chan se podařilo zachránit díky vysoké míře centralizace, jakou Evropa ani USA nemají. Zatímco západní pozorovatelé v čínské centralizaci spatřují jednu z příčin epidemie, Ting I-fan ji považuje za důkaz nadřazenosti čínského systému. Ve třetí části pak čínskému divákovi vysvětluje rozdílnost vnímání lidských práv. Pozoruhodné je také obvinění Západu, že na rozdíl od Číny nechrání lidský život, protože vyznává sociální darwinismus. Sociální darwinismus v jeho nejtriviálnější podobě je přitom jednou ze základních teorií, které ovlivnily politické myšlení v Číně ve 20. století i myšlení čínského obyvatelstva obecně.

„Současná epidemie ukazuje, že v očích některých lidí na Západě jsou hovory o politice důležitější než záchrana lidských životů“

Současná epidemie naplno ukazuje, že koncept lidských práv 人权方面的概念 lidí v Číně a na Západě je zcela odlišný. Čínský koncept lidských práv se řídí úslovím „lidský život nade vše [“se dotýká Nebes”]“ 人命关天. Když vypukla epidemie, uzavírali jsme města, abychom ochránili maximální množství lidí. Nehleděli jsme, zda to výrazně zasáhne ekonomiku. Navíc jsme utráceli ohromné sumy za výstavbu dvou polních nemocnic i přesto, že se tyto investice v budoucnu možná nevrátí. A právě tohle nazýváme pohledem na lidská práva, který se řídí úslovím „lidský život nade vše“.
Lidé na Západě to ale vidí jinak. Vycházejí hlavně ze sociálního darwinismu. Jsou věřícími sociálního darwinismu. Proto se domnívají, že když už virus dorazil, není třeba to řešit. Je to trochu jako když jsme dříve věřili, že „život a smrt jsou dány osudem, bohatství a sláva závisí na Nebesích“.
Další věc je ta, že na počátku epidemie si jejich politické elity myslely, že tento virus napadá pouze žlutou rasu. Nebraly to tedy moc vážně. Před nedávnou dobou si guvernér státu New York nedával pozor a s touto informací se prořekl v televizním vysílání. Později zjistili, že virus ve skutečnosti nerozlišuje mezi rasami a chová se ke každému stejně. V této situaci začali panikařit. Když jim pak ale medicínské statistiky ukázaly, že virus útočí převážně na seniory, zdálo se, že se uklidnili.
Ve skutečnosti jim na tom, zda starší lidé zemřou nebo ne, příliš nezáleží. V tomto ohledu se od Číny zcela odlišují. Zásadním konceptem čínského tradičního systému hodnot je synovská oddanost. Člověk musí respektovat staré, sloužit starým, chovat je ve vážnosti. Jak doma, tak ve společnosti. V tradiční čínské společnosti byl dokonce zvláštní zákon, který nařizoval trestat ty, kteří se chovají v rozporu se synovskou oddaností.
Západní civilizace to ale vidí jinak. Západní civilizace je vybudovaná na civilizaci řecké a římské. V mytologii starověkého Řecka najdeme nespočet příběhů o bozích, kteří spáchali patricidu, tedy zabili vlastního otce. Je známo, že Titáni tímto způsobem zabíjeli hlava nehlava. Například Zeus, král bohů, zabil vlastního otce, a díky tomu se sám stal králem. Zeus se poté obával, aby jej nestihl stejný osud, a tak pozřel vlastní těhotnou manželku, snědl ji. Dcera pak vyrůstala v jeho břiše. Když vyrostla, nemohla ven, nakonec jí nezbylo než rozbít jeho lebku, vyvrtat do ní díru a vyskočit ven. Byla to Athéna, řecká bohyně moudrosti a války.
V nejrůznějších zprávách jsme se dočetli o přetížených nemocnicích ve Španělsku a Itálii. Když neměli dostatek ventilátorů, sestry a doktoři museli čelit bolestné volbě. Co nadělat, nezbylo jim než odebrat hadice s kyslíkem seniorům a dát je mladým a silným lidem. Celá řada sester se s takto bídnými podmínkami nedokázala vyrovnat, nakonec raději spáchaly sebevraždu.
Je zřejmé, že nechat v době epidemie seniory umírat je zcela nehumánní záležitost. Z čínského pohledu se jedná o závažné porušování lidských práv. Na Západě je to však považováno za něco zcela přirozeného, za přirozenou volbu ve chvíli, kdy není na výběr.

(Konstrukt čínského „humanismu“ stojícího proti nehumánnosti Západu ponecháváme bez komentáře. Na doplnění uveďme, že Andrew Cuomo, guvernér státu New York, nikdy netvrdil, že virus napadá pouze žlutou rasu. Tuto dezinformaci naopak šířily konspirační teorie, široce rozšířené již v lednu v samotné Číně. Cuomo je v posledních dnech známý spíše svým tvrdým postojem proti rasismu a diskriminaci Američanů asijského původu.)