Další přiškrcení čínského internetu

Těsně před mezinárodním dnem svobody tisku vydala čínská vláda další z řady právních nařízení upevňujících kontrolu nad internetovým tokem informací v zemi.

Minulý týden jsme se pokusili o ucelený pohled na specifika čínského státem kontrolovaného internetu v historické perspektivě. Předevčírem vydala Čínská kybernetická správa (Cybersecurity Administration of China, CAC) směrnice pro spravování internetového zpravodajství. Jedná se o součást kybernetického zákona, který má vstoupit v platnost 1. června a který má dle prohlášení publikovaného na webu CAC “posílit spravování informací” a “pomoci zdravému a řádnému vývoji internetového zpravodajství v souladu se zákonem”. Regule se týkají uveřejňování politického, vojenského, diplomatického i ekonomického zpravodajství na jakékoli digitální platformě včetně sociálních sítí.

Společnosti, které publikují, sdílejí nebo editují zprávy, budou nadále potřebovat vládní licenci. Šéfredaktoři musejí být uznáni odpovědnými úřady. Od ostatních zaměstnanců se očekává, že absolvují vládní školení a ohodnocení, aby mohli obdržet oficiální akreditaci.

Vize prezidenta Si Ťin-pchinga o centralizované kontrole internetu se tak dostává do další fáze. Přední expert na problematiku čínských médií David Bandurski (China Media Project) zdůrazňuje dva hlavní rysy prezidentova přístupu: pojímání internetové bezpečnosti jako nedílné součásti státní bezpečnosti, a informatizaci – což je myšlenka, která staví internetový a digitální vývoj do středu národního hospodářství.

Současný čínský prezident stojí v čele dramatického obratu v postoji čínských politických elit k internetu: ten se během jeho vlády octl v samém středu jejich pozornosti:

Vytvoření Ústřední vedoucí skupiny pro záležitosti kybernetiky, pod niž spadá CAC a jíž předsedá Si, je institucionálním odrazem této dramatické proměny. Od zformování Vedoucí skupiny a CAC Si Ťin-pching zdůrazňuje potřebu dalšího legitimování nově centralizované kontroly dalšími zákony a nařízeními. Čína musí, říká Si, “ovládat internetový prostor v souladu  se zákonem” (依法治理网络空间).

Čínská kybernetická správa, stranický orgán spadající pod Ústřední výbor KS Číny, účelově vytvořený prezidentem Si, tak přebírá kontrolu zpravodajství od Informační kanceláře Státní rady ČLR (vláda).