Jan Hamáček odmítá výroky z webu ÚV KS Číny

Pokud ÚV KS Číny skutečně podsouvá nejvyšším českým ústavním činitelům smyšlené výroky, nesvědčí to o vzájemné úctě ani hladké komunikaci.

Po publikaci článku Zeman a Hamáček: Čína, náš vzor a jeho následném ohlasu v českých médiích (například zde a zde) se na nás obrátil pan Jan Hamáček se žádostí o zveřejnění následujícího vyjádření:

Jan Hamáček na základě zveřejněné tiskové zprávy Mezinárodního oddělení ÚV KS Číny již protestoval vůči použití svého údajného výroku, který nikdy nevyslovil. Na základě toho byla tisková zpráva z čínského serveru stažena. Jan Hamáček nikdy nic podobného neřekl a důrazně se proti tomuto obsahu ohrazuje.

Zpráva byla z webu mezinárodního oddělení skutečně stažena. Zůstává otázka, jak se na ni výroky připisované panu Hamáčkovi vlastně ocitly. Mezinárodní oddělení není nějaké bulvární médium, ale jeden z klíčových orgánů čínské mocenské hierarchie. Pokud by skutečně podsouvalo nejvyšším českým ústavním činitelům smyšlené výroky, nesvědčilo by to o přílišné úctě k těmto představitelům ani o funkční vzájemné komunikaci mezi českou a čínskou politickou reprezentací.