K Hamáčkově dopisu řediteli České televize

Buď není místopředseda české vlády schopen porozumět krátkému textu a mluvenému projevu v rodném jazyce, nebo úmyslně manipuluje informacemi. 

Pan J. Hamáček si v dopise generálnímu řediteli ČT stěžuje na pořad Reportérů ČT „Čínská nemoc“. Faksimile jeho stížnosti otiskl zpravodajský web Forum24. V dopise Hamáček mj. znovu překrucuje, co jsem jako host ve zmíněném pořadu skutečně pronesl, takto již podruhé během pár týdnů.

Záměr a výsledek

Navzdory dojmu pana Hamáčka jsem nikde neprohlásil, že by Čína „měla záměr vykoupit v Evropě [zdravotnický] materiál“. V pořadu jsem uvedl, že nedostatek tohoto materiálu v Evropě v březnu vznikl i v důsledku jeho předchozího hromadného vývozu do ČLR během února. Tedy nikoliv, že by bylo „záměrem“ Číny materiál „vykoupit“. ČLR nakupovala materiál prostě proto, že ho v době vrcholící epidemie v Číně potřebovala. Výsledkem, nikoliv „záměrem“, byl jeho akutní nedostatek, když se pandemie rozšířila z ČLR do okolního světa, včetně Evropy a ČR. Výsledek není totéž co záměr, to by mohl pan Hamáček vědět i ze své vlastní politické praxe, když už se odvážně pouští do úvah o kauzalitě událostí.

Objektivní skutečnost, že zdravotnický materiál putoval v únoru z okolního světa do ČLR jsem dokumentoval statistickými údaji čínské celní správy. Žádný „záměr“ jsem Číně nepodsouval, pouze jsem popsal faktický stav věci.

Rituální vděk

Pan Hamáček naopak podsouvá opakovaně mně výroky, jež jsem nikdy nepronesl, a to už podruhé v krátké době za sebou. Nedávno mi vulgárním způsobem v Právu předhazoval, že se stavím proti dodávkám roušek z Číny, což je opět postoj, který si prostě vymyslel. Ve skutečnosti jsem kritizoval propagandistické projevy, které tyto komerční dodávky provázejí, např. v podobě uvítacího rituálu u dopravního letadla s nakoupeným a předem zaplaceným zbožím. Když putoval stejný materiál v únoru ze světa do ČLR, žádné rituální projevy vděku ho neprovázely. K tomu se pan Hamáček nevyjádřil. Místo toho si vymyslel argument, s nímž pak sám polemizuje.

Mohu z opakovaných zavádějících tvrzení pana Hamáčka vyvodit pouze dva závěry. Buď není místopředseda české vlády schopen porozumět krátkému textu a mluvenému projevu v rodném jazyce, nebo úmyslně manipuluje informacemi ve snaze překroutit skutečnost.