Komplexní analýza extradiční dohody mezi Českou republikou a Hongkongem

Po změně právních poměrů v Hongkongu napomáhá Smlouva o vydávání stíhaných osob politické represi ze strany čínských úřadů.

Projekt Sinopsis s podporou Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky zpracoval sérii článků o extradiční dohodě mezi Českou republikou a Hongkongem, na jejichž základě vznikl jednotný dokument analyzující tuto problematiku v širším kontextu.

Česká republika ratifikovala dohodu s Hongkongem o předávání osob hledaných pro trestní řízení v roce 2015. Ačkoliv se v tu dobu jednalo o poměrně standardní mezinárodně právní dokument, Česká republika k jeho přijetí na rozdíl od jiných států neměla příliš důvodů a jeho prosazení tak pravděpodobně souviselo s tehdejším pročínským obratem v české zahraniční politice. Dohoda začala být kontroverzní v roce 2019, kdy se ČLR v Hongkongu pokusila prosadit tzv. extradiční zákon, který by značně usnadnil vydávání osob stíhaných pekingským režimem, včetně čínských disidentů ukrývajících se v Hongkongu.

Extradiční zákon nakonec po masových protestech v ulicích Hongkongu spadl pod stůl, na místo něj ale čínská vláda zavedla ještě přísnější zákon o státní bezpečnosti. Ten umožňuje represivním složkám zasahovat proti každému, kdo ohrožuje státní, resp. politickou bezpečnost v Hongkongu, tedy především proti prodemokratickým aktivistům a disidentům.

Analýza dochází k závěru, že Česká republika se setrváním ve smluvním vztahu o vydávání stíhaných osob spolupodílí na snaze pekingského režimu o politickou represi vlastních (a potenciálně i cizích) občanů a doporučuje české politické reprezentaci tuto dohodu po vzoru většiny evropských zemí vypovědět.

Celá analýza ve formátu PDF