Návštěva delegace Ústavního soudu Tchaj-wanu na Univerzitě Karlově

Během návštěvy proběhla uzavřená odborná diskuze mezi tchajwanskými ústavními soudci a českými akademiky na téma „Same-Sex Marriage in Taiwan: From Court to Referendum to Legislation“.

Ve čtvrtek 22. června rektorka Univerzity Karlovy profesorka Milena Králíčková přijala delegaci tchajwanského Ústavního soudu v čele s předsedou Ústavního soudu Hsu Tzong-lim, která přijela do České republiky na pozvání Pavla Rychetského, předsedy Ústavního soudu ČR. Setkání se zúčastnili zástupci několika fakult a významní představitelé právnické obce Univerzity Karlovy, včetně profesora Jana Wintra, nedávno jmenovaného ústavním soudcem, a další hosté.

Rektorka přivítala delegaci ve velké zasedací síni Karolina a vyzdvihla důležitost mezinárodní akademické spolupráce a výměny s Tchaj-wanem. Zároveň vyslovila přání, aby se tchajwanské univerzity zařadily mezi strategické partnery Univerzity Karlovy, a to zejména v oblasti doktorských studií. Národní tchajwanskou univerzitu, kde vystudovali a částečně dosud působí i soudci Ústavního soudu Tchaj-wanu, pojí s Univerzitou Karlovou mnohaletá spolupráce.

Díky prohlubování vztahů mezi Českou republikou a Tchaj-wanem, kterého jsme v posledních letech svědky, se posiluje vzájemná kooperace na poli studentských výměn. V této souvislosti rektorka zmínila stipendijní program Taiwan Semiconductor Scholarship spuštěný na začátku letošního roku. Jeho cílem je přilákat talentované mladé lidi z České republiky ke studiu na Tchaj-wanu, který představuje světovou špičku právě v oblasti polovodičových technologií. Stipendijní program předpokládá, že absolventi studia na Tchaj-wanu po návratu využijí získané zkušenosti při výzkumu a vývoji v České republice.

Tchajwanská delegace využila návštěvy k tomu, aby představila zkušenost s přijetím zákona o stejnopohlavním manželství, který od roku 2019 zaručuje na Tchaj-wanu manželství pro všechny. Shrnutí legislativního pozadí tohoto zákona a mnohaleté právní debaty i širších společenských souvislostí složitého procesu přijetí tohoto zákona pak bylo východiskem pro krátkou odbornou diskuzi s českými kolegy.

Diskuse ukázala, že navzdory odlišnému kulturnímu pozadí Tchaj-wanu a České republiky jsou překážky a problémy související se zákonnou úpravou manželství osob stejného pohlaví velmi podobné. Potvrdilo se také, jakou roli hraje občanská společnost a demokratický právní řád při prosazování nových právních norem.