Několik případových studií o čínském vlivu v České republice v angličtině

Prestižní americký časopis China Brief od Nadace Jamestown Foundation uveřejnil třetí analýzu projektu Sinopsis k čínské taktice jednotné fronty.

Americká nadace Jamestown Foundation dvacet let vydává prestižní obtýdeník China Brief, který poskytuje krátké analýzy čínských aktivit ve světě, především z bezpečnostního hlediska, s důrazem na práci s čínskojazyčnými a nezpracovanými zdroji. Členové projektu Sinopsis v něm za poslední rok a půl publikovali již třetí článek pojednávající o čínské práci na jednotné frontě, tedy o snaze kooptovat domácí i zahraniční nestranické elementy s cílem efektivněji prosazovat politické cíle Komunistické strany Číny.

První článek s názvem United Front Work by Other Means: China’s “Economic Diplomacy” in Central and Eastern Europe (Práce na jednotné frontě jinými prostředky: Čínská „ekonomická diplomacie“ ve střední a východní Evropě) vydaný v květnu 2019 napsal ředitel projektu Sinopsis Martin Hála. Popisuje v něm aktivity společnosti CEFC právě prizmatem taktiky jednotné fronty. Tuto formu „politického boje“ provádí tradičně orgány státostrany, ale v případě potřeby se na ní mohou podílet i nominálně soukromé firmy. V řadě situací je tento přístup efektivnější, než tradiční „přátelské kontakty“ s byrokratickým aparátem jednotné fronty. To ostatně dokládá rychlý průnik neprůhledné čínské korporace do nejvyšších pater české politiky.

Nenápadná práce pro Stranu a vládu

Autorem druhého článku z ledna 2020 je rovněž Martin Hála. Text nazvaný Making Foreign Companies Serve China: Outsourcing Propaganda to Local Entities in the Czech Republic (Zahraniční společnosti ve službách Číny: Outsourcování propagandy na místní subjekty v České republice) rozebírá širší souvislosti kauzy odhalené v loňském roce serverem Aktuálně.cz, jehož novináři rozkryli rozsáhlou síť českých mediálních a politických aktérů napojených na PR agenturu placenou společností Home Credit. Jejím cílem měla být „racionalizace“ české debaty o Číně, tedy rozmělnění kritických hlasů, včetně projektu Sinopsis. Článek popisuje případ jako krátkodobý úspěch práce na jednotné frontě: soukromá firma v ČR objektivně převzala obhajobu některých cílů „politické práce“  KS Číny, což je primárním cílem této taktiky uplatňované na nestranických elementech doma i v zahraničí. Mediální projekt významné české společnosti dočasně plnil roli efektivního nástroje pro vnější propagandu KS Číny, jejímž smyslem není nutně vytvoření jednoznačně pozitivního obrazu ČLR, ale primárně rozmělnění a neutralizace kritických hlasů.

Poslední publikaci z dílny Sinopsis napsal analytik Filip Jirouš a vyšla ze září 2020 pod názvem The Role of Coopted Diaspora Groups in Czech and European United Front Work (Role kooptovaných diasporních skupin v české a evropské práci na jednotné frontě). Rozebírá aktivity organizací v rámci české a evropské čínské diaspory, které se dají označit za práci na jednotné frontě. Tyto skupiny jsou na jedné straně samy terčem této taktiky ze strany čínského politického systému, některé z nich se však také aktivně podílejí na „politické práci“ s místními politiky na domácí i evropské úrovni. Představitelé čínské diaspory pomáhají zprostředkovat čínským úřadům, firmám a univerzitám kontakt s evropskými partnery (a naopak); tyto kontakty mají často politický přesah, kterého si místní aktéři vůbec nemusí být vědomi. Kooptovaná diaspora tak je pro ČLR důležitým zdrojem informací a kapitálu, ale také užitečným nástrojem pro „politickou práci“.