Nekonečný příběh CEFC v Čechách

Státní fond CITIC má udržet pozice společnosti na české politické scéně

V “divokých” 90. letech by vyvolalo pozdvižení, kdyby se národní majetek převáděl v rámci privatizace do vlastnictví cizího státu. Po čtvrt století k tomu nakonec po různých peripetiích dochází zásluhou Zemanovy “ekonomické diplomacie”. Kdyby se byl národní majetek odprodal do ciziny v 90. letech přímo, inkasovala by aslepsoň nějaký příjem státní pokladna. Díky odbočce přes kuponovou privatizaci teď nejde zisk do státní kasy, nýbrž různým politicky propojeným podnikatelům. Celý proces názorně ilustruje nekonečný, a v mnoha ohledech neuvěřitelný příběh CEFC v ČR.

Obraz totálního zhroucení

V květnu 1996 prohlásil Miloš Zeman jako šéf tehdy opoziční ČSSD v rozhovoru pro tento list, nadepsaném Obraz totálního zhroucení:

Základní motivací pro pobyt v politice je zabránit v úspěchu těm, kteří, kdyby k nám dnes přišli Číňané, si zítra nechají zešikmit oči na plastické chirurgii, pozítří se nechají infikovat žloutenkou, aby měli tu správnou barvu pleti, a popozítří začnou psát do svých kádrových dotazníků, že již od dětství milovali rýži.

O pár odstavců dále rozvinul svou pointu o prodejnosti tehdejší české politické garnitury do řečnické otázky: “Dobrá, všechno vyprodáte za hranice, dokonce i Spartu Praha, co budete dělat potom?”

Po dvaceti letech by mohl stejnou otázku položit sám sobě, teď již nikoliv v hypotetické, ale zcela reálné rovině. Jen Spartu by musel zaměnit za Slavii. Vstupem státního čínského investičního fondu CITIC do společnosti CEFC se tento fotbalový klub dostává de facto do vlastnictví čínského státu. I jako menšinový vlastník bude mít státní fond CITIC v CEFC rozhodovací pravomoce odpovídající vpodstatě zlaté akcii. V ČLR samotné si takto čínská státostrana zajišťuje přímý dohled například v technologických společnostech.

Miloš Zeman, tepající kdysi “totální zhroucení” pod vládou svých oponentů, dnes vítá vedení CITICu na jednání na Pražském hradě, zjevně bez koordinace s českou diplomacií. Jeho předchozí projekt s CEFC sice skončil fiaskem, ale slovy předsedy českých komunistů Filipa, selhání spolupráce s Čínou je třeba řešit prohloubením této spolupráce. Jak říkával Černiševskij, čím hůř tím líp.

Politická konsolidace

Osudy společnosti CEFC dobře odrážejí stav česko-čínských vztahů. Předseda Jie Ťien-ming se stal ještě před nástupem společnosti v Čechách čestným poradcem českého prezidenta. Pražská pobočka společnosti zaměstnává celou řadu bývalých politiků a státních úředníků, z nichž mnozí figurovali či dodnes figurují jako poradci na Pražském hradě či u ministrů bývalé vlády.

Svérázné obchodní praktiky společnosti v ČLR nedávno podrobně popsal rychle zcenzurovaný článek v renomovaném čínském finančním magazínu Cchaj-sin, o němž referoval i český tisk. Do vážných problémů se společnost dostala po zatčení blízkého spolupracovníka předsedy společnosti Jie Ťien-minga, generálního tajemníka neziskového křídla CEFC Patricka Ho loni v listopadu v New Yorku. Patrick Ho byl obviněn z uplácení vysokých afrických představitelů, mj. ugandského ministra zahraničí Sama Kutesy, který v roce 2015 ve své tehdejší funkci předsedy Valného shromáždění OSN jmenoval Jie Ťien-minga svým čestným poradcem. Od Patricka Ho inkasoval podle americké obžaloby v témže roce půl milonu dolarů. (Téhož roku se stal Jie Ťien-ming i čestným poradcem prezidenta Zemana.)

V únoru byl zadržen samotný Jie Ťien-ming, tentokrát přímo v Číně. Vyšetřován je z blíže neurčených prohřešků. Hrad vyslal vzápětí tři emisary, aby v Číně ověřili situaci, ale podle všeho hlavně vysvětlili, že zásah proti Jie Ťien-mingovi a CEFC by mohl ohrozit pozice jejich partnerů na české politické scéně. Příchod CITICu, byť možná připravovaný již předtím, má takovému poškození zájmů ČLR a její lobby v ČR předejít.

Za normálních okolností by konsolidace zadlužené společnosti jako CEFC zahrnovala odprodej nepodstatných akvizic na uhrazení dluhů. CEFC také skutečně různě po světě podobné akvizice odprodává. V ČR nemá s výjimkou minoritního podílu v Bance J&T žádna aktiva, jež by nějak souvisela s její hlavní obchodní činností v energetice a finančnictví. Přesto zde na rozdíl od jiných zemí své v podstatě nahodilé akvizice odprodávat nehodlá. Z toho je zřejmé, že v ČR nesleduje logiku ekonomickou, ale politickou. Místní akvizice chce držet, aby jejich prodej dále neohrozil reputaci čínské společnosti a jejích partnerů mezi českými politiky.

Nekonečný příběh CEFC v ČR vstupuje do fáze konsolidace.

Publikace tohoto článku: Lidové noviny, 21.4.2018