Nové výšiny války: „Přesně mířené rasové útoky“

Čínská národní strategie propojování vojenského a civilního sektoru otevírá armádě přístup ke špičkovým technologiím. Vědci z ČLR těží z neomezeného přístupu k západnímu strategickému výzkumu.

Mezi prioritami čínské vojenské vědy jsou biologie a možnosti jejího propojení s umělou inteligencí: velké peníze proudí z Ústřední vojenské komise na výzkum mozku a biologických i biomimetických materiálů. S výzkumem lidského genomu mimoděk pomáhají čínské armádě i západní univerzity, když nechávají čínské badatele pracovat ve svých týmech.

Rizika jednostranné otevřenosti

Čínská vláda se drží strategie “propojení vojenského a civilního sektoru” (ťün min žung-che 军民融合). Ta mimo jiné umožňuje Čínské lidově osvobozenecké armádě (ČLOA) sponzorovat vědecký výzkum ve strategicky důležitých oblastech, jako jsou např. biotechnologie či genové inženýrství. Již před rokem australský badatel Alex Joske ve své studii upozorňoval na to, že čínští vědci, kteří bez jakýchkoli omezení studují na Západě, jsou často napojeni na ČLOA. Vědomosti, které získají v mezinárodních týmech na špičkových světových pracovištích, mohou využít nejen k obohacení čínské vědy, ale také čínské armády. Nyní dva američtí experti na národní obranu, Elsa B. Kania a Wilson Vorndick na webu DefenseOne publikovali článek, který zmiňuje některé z oblastí, na něž se čínský armádní výzkum v posledních letech zaměřuje.

Nové výšiny: přesně mířené rasové útoky

Jednou z priorit je pro čínskou armádní vědu biologie. Ta je rovněž jednou ze sedmi „nových domén vojenství“, které ve své knize Nové výšiny války (Čan-čeng sin kao-ti 战争新高地) z roku 2017 jmenoval generál ve výslužbě a bývalý rektor Univerzity národní obrany Čang Š‘-po. Ten například hovoří o využití biotechnologií k „přesně mířeným rasovým genetickým útokům“ (特定种族基因攻击). Autoři článku uvádějí několik dalších příkladů, kdy osobnosti působící na špičkách čínské armádní hierarchie a vojenských věd hovořili či psali o nových směrech inovace ve vojenství. K těm podle všeho patří v první řadě právě biologie a možnosti jejího propojení s dalšími obory, jako je např. výzkum a vývoj umělé inteligence. Jen v posledních třech letech Ústřední vojenská komise financovala projekty v oblasti výzkumu mozku, biometrických systémů, biologických a biomimetických materiálů nebo např. projekty zkoumající možnosti zlepšení lidské výkonnosti apod.

Čína sbírá ve světě genetický materiál

Dalším odvětvím, kde lze Čínu považovat za světového lídra, je propojení biotechnologií s umělou inteligencí. Ta je potřeba mimo jiné pro analýzy obrovských objemů dat pro výzkum lidského genomu. Výsledky by měly potenciální využití pro technologie, jako je CRISPR interference, tedy genové modifikace u lidí. V roce 2016 čínská vláda založila Národní genovou banku, která je největší na světě a spravuje ji společnost BGI (Beijing Genomics Inc.), jež se dlouhodobě a systematicky věnuje sběru genetického materiálu a dat nejen v Číně, ale i v Austrálii a USA. Např. její pobočka v Kalifornii, o niž se již právě z důvodů národní bezpečnosti zajímají někteří američtí zákonodárci, má uzavřené smlouvy o spolupráci s řadou významných institucí, včetně Kalifornské univerzity či Dětské nemocnice ve Filadelfii. Kromě kontroverze, již mnozí spatřují v masivním sběru genetického materiálu Američanů čínskou firmou, je také známo, že BGI se podílela na vynuceném sběru genetických dat Ujgurů. Navíc prokazatelně spolupracuje se Státní univerzitou obranných technologií spadající pod ČLOA. V závěru článku v DefenseOne tak autoři lakonicky varují, že „při nedostatečné transparentnosti a nejistých etických zásadách v případě čínského výzkumu se rapidně zvyšuje riziko technologických překvapení.“ 

Firma BGI Genomics je aktivní i v naší blízkosti. Nadège Rolland, francouzská badatelka v Národním úřadu pro výzkum Asie, zmiňuje v nedávném textu napsaném pro Sinopsis spolupráci BGI s polskou policií – pod záštitou Forenzního sdružení Hedvábné cesty:

Během druhé mezinárodní konference SRFC, která se konala v listopadu 2017 v Si-anu za účasti více než 50 expertů z dvaceti zemí světa, BGI Genomics podepsala memorandum o porozumění s polskou Ústřední policejní forenzní laboratoří o vytvoření společného experimentálního střediska. […] SRFC oficiálně jedná jako platforma pro sdílení nápadů mezi čínskými a zahraničními forenzními experty. Potenciálně jde ale o víc než jen prostou akademickou výměnu. Během třetí konference SRFC profesor Henry C. Lee [předseda SRFC a přední forenzní expert] vyzval členy SRFC, aby „vytvořili společnou databázi DNA, což by pomohlo lépe řešit kriminální případy“. Podle profesora Li Šeng-pinga by jednotné standardy identifikace dle DNA a jednotné regulace identifikačních postupů mohly napomoci boji proti zločinu, „zejména zločinům a terorismu napříč regiony“.

Pokusy na lidech

Nedávno svět šokoval pokus čínského vědce Che Ťien-kchueje, který jako vůbec první na světě geneticky upravil lidská embrya pomocí technologie CRISPR interference. Čínské instituce se poté, co mezinárodní vědecké instituce vyjádřily jednoznačný odpor, od jeho činnosti distancovaly. Čína dokonce reagovala zpřísněním legislativy upravující genetické pokusy na lidech, podle mnohých odborníků však není vyloučeno, že ve skutečnosti jednal se souhlasem nebo přímo podporou čínské vlády. V každém případě nejvíce pokusů s technologií CRISPR interference se dosud provedlo v Ústřední vojenské nemocnici v Pekingu. Velký podíl na výzkumech má Armádní akademie vojenského lékařství, která byla nedávno začleněna pod Akademii věd ČLOA. Ta se zaměřuje právě na vědeckou a technologickou inovaci pro armádní účely. Jedna z disertačních prací, které zde byly v roce 2016 obhájeny, se např. zabývala výzkumem možností zlepšení lidského výkonu a jako jednu z nejefektivnějších technologií zmiňovala CRISPR interferenci spolu s mozkovou stimulací.