Nově zveřejněné dokumenty podporují teorii laboratorního úniku

Američané odtajnili další část dokumentů k projektům nadace EcoHealth Alliance Petera Daszaka. Materiál obsahuje podrobný návod na genetické modifikace, jejichž výsledkem měly být viry vykazující shodné rysy s virem způsobujícím covid-19.

V říjnu 2022 tři vědci z Německa a USA publikovali preprint článku, v němž tvrdili, že našli „stopy“ dokazující, že byl virus SARS-CoV-2 způsobující onemocnění covid-19 synteticky vytvořen v laboratoři. Zpráva o článku sice proběhla médii, včetně našich, ale bez většího zájmu odborné i široké veřejnosti. Jednalo se totiž o vysoce specializovanou a dosud nerecenzovanou studii založenou na experimentech v oblasti virového bioinženýrství a aplikaci matematických modelů pro statistickou analýzu rozmístění specifických segmentů virové DNA. Autory jsou dva mladí němečtí virologové z univerzity ve Würzburgu Valentin Bruttel a Antonius VanDongen a americký biologický matematik s doktorátem z Princetonu Alex Washburne.

Renomovaní vědci z relevantních oborů se v té době ke studii stavěli spíše skepticky. Podle většiny odborníků nebyla natolik metodologicky průkazná, aby opravňovala autory s jistotou tvrdit, že covid-19 byl za pomoci genetického bioinženýrství syntetizován v laboratoři.

Nyní však přibyly další, byť stále jen nepřímé důkazy, které dosud oficiálně nepublikovanému textu dodávají na váze. Ať už je to jen shodou okolností, nebo němečtí badatelé správně odhadli ideální postup syntézy virových segmentů pro vytvoření nového, chimérického viru SARS s vysokou schopností přenosu mezi lidmi, prakticky totožný postup navrhovali v roce 2018 ve svých žádostech o grant američtí vědci spolupracující s Wuchanským virologickým institutem.

Neziskové organizaci s lehce kontroverzní pověstí bojující nejčastěji proti potravinářským a farmaceutickým konglomerátům US Right to Know (USRK) se nedávno podařilo na základě amerického zákona o svobodném přístupu k informacím (FOIA) získat tisíce stran dokumentů. Ty objasňující další detaily výzkumu, na němž mnoho let spolupracovali američtí vědci s virology ve Wu-chanu.

Řada informací o projektech, za nimiž stál jeden z členů vyšetřovací komise WHO vyslané do Wu-chanu v květnu 2021 Peter Daszak, je již díky soudním rozhodnutím veřejně známá. Mezi nově zpřístupněnými dokumenty jsou však podklady k jednomu z projektů, který Daszakova organizace EcoHealth Alliance podávala ve spolupráci s virologem Ralphem Baricem a Wuchanským virologickým institutem.

Jedná se o projekt DEFUSE, jejž autoři předložili v roce 2018 Agentuře pro pokročilý výzkum pro účely obrany (DARPA) spadající pod americký Pentagon. Metoda výzkumu navržená v projektu je podle autorů preprintu z podzimu 2022 prakticky totožná s jejich hypotézou, což potvrzují i další vědci. DARPA financování projektu odmítla. Není jasné, zda navrhovaný výzkum nakonec probíhal bez její podpory.

Proč stále nevíme, jak to bylo?

Jedním z problémů je to, že genetické inženýrství virů je vysoce specializovaný obor, k němuž se může fundovaně vyjádřit jen malé množství vědců. Ti se navíc často navzájem znají. Zprávy v médiích, včetně původní analýzy publikované USRK, jsou nutně zjednodušující a přinášejí už určitou interpretaci. Ke zveřejněným dokumentům se ale v podobném duchu vyjadřovali i sami autoři preprintu: postup syntézy viru z šesti kratších segmentů DNA navrhovaný v projektu je shodný s tím, který ve své studii předpokládali. Jeden z autorů Valentin Bruttel již dříve zveřejnil dvouhodinovou přednášku na YouTube, v níž tuto metodu podrobně popisuje, zároveň v ní však rozebírá detaily prostředí, v němž debata o původu covidu probíhá.

Ve vědecké komunitě zaznívají silné hlasy obhajující přirozený původ viru, tzn. přenosem netopýřího viru na člověka. Možnost úniku viru z laboratoře, natož genetické manipulace s ním, pak někteří z těchto vědců označují přímo za „konspirační teorii“. Jedná se o natolik kontroverzní téma, že jen málokdo je ochotný se k němu veřejně vyjádřit. Fakt, že takovéto experimenty s viry celkem běžně probíhají, vrhá na vědeckou komunitu špatné světlo a přispívá k různým spekulacím ve veřejném prostoru. Zároveň se jedná o citlivou záležitost nejen pro Peking, ale zřejmě i pro řadu lidí ve Washingtonu.

Přirozený původ obhajuje např. evoluční virolog Edward Holmes, který loni v dubnu poskytl rozhovor i serveru Seznam Zprávy. V něm mimo jiné tvrdí, že „definitivní důkaz potvrzující původ viru SARS-CoV-2 ze zvířat už nejspíš nikdo nenajde“. Přesto je „už od samého počátku přesvědčený, že se na člověka poprvé přenesl ze zvířete“. Své tvrzení opírá primárně o „šokující“ objev zvířecích vzorků mezi záhadně nalezenými daty z wuchanského tržiště Chua-nan, které je oficiálně považováno za místo prvního přenosu viru na člověka.

Zoonotický původ viru obhajuje také další evoluční biolog Kristian Andersen, který s Holmesem a dalšími kolegy publikoval už v březnu 2020 recenzovanou studii s těmito závěry. Podle jeho vlastních slov ze slyšení k původu covidu v americkém Kongresu v červenci 2023 takto bojuje „proti preferovanému politickému narativu“ (tj. teorii laboratorního úniku). Ve svém svědectví odmítl spekulace, že jejich „článek byl iniciovaný a organizovaný doktorem Anthonym Faucim [známým americkým imunologem a poradcem Bílého domu pro zdravotnictví] s cílem popřít, zavrhnout a zakrýt laboratorní původ viru SARS-CoV-2 na základě pokynu předaného během telekonference 1. února 2020“. Bez zabíhání do dalších podrobností lze nicméně konstatovat, že publikace odborného recenzovaného článku tak brzy po začátku pandemie sama o sobě vzbuzuje pochybnosti. V tomto kontextu není překvapivé, že Andersen i Holmes patří k nejostřejším kritikům preprintu zveřejněného virology z Německa a Spojených států.

Mlžení, které víc odhaluje, než skrývá

Jednou z klíčových osob celé kauzy je Peter Daszak. Investigativní server Intercept už na podzim 2021 získal na základě americké legislativy tisíce stran dokumentů týkajících se komunikace a grantů poskytnutých Daszakovu týmu v posledních deseti letech americkým Národním zdravotním institutem (NIH), jakož i žádostí předložených agentuře DARPA. Z dokumentů je zřejmé, že Daszak přes svou nadaci EcoHealth Alliance spolupracoval s vědeckým týmem vedeným virologem Ralphem Baricem a doktorkou Š‘ Čeng-li z Wuchanského virologického institutu a že tyto experimenty zahrnovaly syntézu infekčních klonů i chimér, s níž pracovali i autoři zmíněného preprintu. Není pochyb o tom, že Baricův tým prováděl ve spolupráci s čínskými vědci experimenty typu gain-of-function (GOF), které mají posílit infekčnost nebo nebezpečnost viru. Daszak o rok později, v březnu 2022, poskytl Interceptu rozhovor, v němž sám tyto skutečnosti potvrzuje.

Ve vztahu k zamítnutému projektu DEFUSE pak opakuje jediný argument – že genetické modifikace koronavirů navrhované v již dříve zveřejněné projektové žádosti pro agenturu DARPA nebyly nikdy realizovány, protože projekt nebyl ze strany DARPA podpořen. Je ovšem logické, že vědci žádali o grant na experimenty, na nichž už tak či onak pracovali. Nově zveřejněné dokumenty USRK zahrnují také drafty, emailovou komunikaci a další podklady k projektu. Je zde mimo jiné i zmíněný popis postupu genetického klonování viru v pozoruhodné míře shodný s tím předpokládaným německými a americkými vědci. Virus SARS-CoV-2 má zároveň některé zvláštní rysy, které nejsou u jiných koronavirů běžné, zato se shodují s genetickými modifikacemi navrhovanými v Daszakově projektu.

Důkaz v podobě kouřící zbraně

Rizika takového výzkumu byla v odborných kruzích diskutována už řadu let před vypuknutím pandemie a Obamova administrativa je dokonce na nějakou dobu zcela zakázala. K největším kritikům už před pandemií patřili také nynější zastánci teorie laboratorního úniku jako profesor Simon Wain-Hobson z Pasteurova institutu v Paříži a americký molekulární biolog Richard H. Ebright. Ebright nyní dokonce označil nově zveřejněné dokumenty za „důkaz v podobě kouřící zbraně“.

Bez spolupráce čínské strany nelze zcela vyloučit např. možnost, že po zamítnutí projektu wuchanský tým experimenty provedl bez amerických partnerů a s vlastním financováním. Zatímco běžně šířené konspirační teorie spojují tyto experimenty s vývojem biologických zbraní, případně nástrojů na ovládání lidstva, realita může být mnohem prostší. Cílem výzkumu byla nejspíš paradoxně snaha zabránit možné pandemii po zkušenostech s epidemiemi příbuzných virů SARS a MERS nebo úsilí o vyvinutí vakcíny proti těmto virům. Vzhledem k tomu, že se jedná o výzkum, na kterém se podíleli američtí vědci a americké instituce, mohou přicházet tlaky k utajení informací nejen z čínské, ale i americké strany, což při jednom z řady slyšení k původu covidu v Kongresu v září 2023 připustil i whistleblower z řad CIA.

Jak říkají zastánci zoonotické teorie, „definitivní důkaz už nejspíš nikdo nenajde“, protože větší úsilí je věnováno mlžení než pátrání po něm. Přesto však stále víc indicií ukazuje na teorii laboratorního úniku a předchozí genetické manipulace v zájmu vědy spíše než na přírodní původ viru a přirozenou adaptaci z netopýrů nebo jiných zvířat na člověka.

Publikace tohoto článku: Deník Referendum, 19.2.2024