Nový výzkum o pronikání čínského vlivu do italské politiky

Projekt Sinopsis publikoval výsledky výzkumu o prorůstání čínského vlivu do vyšších pater italské politiky, včetně případových studií. Výzkum vyvolal masivní odezvu v italských i dalších zahraničních médiích.

Loni 20. listopadu projekt Sinopsis publikoval výzkum o pronikání vlivu KS Číny do italské politiky nazvaný Hijacking the Mainstream: CCP Influence Agencies and their Operations in Italian Parliamentary and Local Politics (Únos mainstreamu: Vlivové agentury KS Číny a jejich působení v italské parlamentní a lokální politice). Výzkumu se v Itálii dostalo značné pozornosti. Přestože si již dříve italská média všímala napojení některých politiků na představitele KS Číny, zprávy vesměs postrádaly hlubší znalost působnosti různých čínských orgánů a byrokratických systémů. Výzkum Sinopsis zohledňuje právě tyto organizační vazby a popisuje, jakými nástroji se čínská vláda snaží ovlivňovat zahraniční politiku i veřejné mínění ve svůj prospěch.

Výzkum popisuje organizace působící na italském území, jejichž činnost koordinují různé byrokratické systémy KS Číny a jejich klíčové orgány, zejména pak Oddělení mezinárodních vztahů ústředního výboru KS Číny (The CCP International Liaison Department, 中国共产党中央委员会对外联络部), Čínský lidový svaz pro přátelství s cizími zeměmi (The Chinese Association for Friendship with Foreign Countries, 中国人民对外友好协会), Čínské sdružení pro propagaci mezinárodního obchodu (The China Council for the Promotion of International Trade, 中国国际贸易促进委员会) a útvary napojené na Oddělení práce na jednotné frontě (The United Front Work Department, 中共中央统一战线工作部) ve spojení s čínskými zpravodajskými službami. Tři případové studie ilustrují prorůstání čínského vlivu od komunální až po nejvyšší úroveň, jež často usnadňuje neznalost a naivita vlivných italských politiků.

Čínská strana jako své spojky využívá spřátelené politiky, lobbisty i další místní prostředníky, a jejich prostřednictvím i samotné instituce demokratického systému v zemi. Deklarovanou spolupráci podkládá vágními prohlášeními o přátelství, kulturní a obchodní výměně. Zároveň často úspěšně diskredituje osoby kritické vůči KS Číny a jejich zprávy o porušování lidských práv označuje za extremistické.

Zatímco čínská strana je se situací v Itálii detailně obeznámená a činnost jednotlivých stranických oddělení na italském území koordinuje, italští politici s taktikami KS Číny obeznámeni nejsou, což z nich činí snadné cíle pro kooptaci. Výzkum doporučuje, aby byli politici ostražití při kontaktu s orgány spadajícími pod vlivové agentury KS Číny, dále navrhuje přehodnotit parlamentní skupiny propagující formální družbu s ČLR, přehodnotit výměny na komunální úrovni v případech, kdy se nejedná o legitimní zájmy obou stran, ale o jednostrannou propagandu, či zveřejňovat obsah jednání vládních činitelů s jejich čínskými protějšky. Ke zlepšení současného stavu by bylo potřeba i vzdělávání v oblasti čínských vlivových operací pro politiky na celostátní i lokální úrovni a shoda napříč politickým spektrem o nutnosti vytvoření legislativního rámce, jenž by úspěšně zamezil dalšímu pronikání cizího vlivu do domácí politiky.

Jak říká spoluautorka studie Laura Harth:

Itálie rozhodně není jedinou zemí, která se potýká s touto hrozbou. Pro KS Číny je však ovlivnění tamější politiky velmi důležité, protože se jedná nejen o jednoho ze zakládajících členů Evropské unie, ale také o jednu ze zemí G7.

Výzkum byl v Itálii masivně přejímán a citován v médiích (např. Libero Quotidiano, la Repubblica, Formiche, Corriere della Sera a další). Podrobně se studii věnoval deník Libero, ale pozornosti se mu dostalo i v zahraničí (ve Francii deník Le Point, v USA vlivný server The Hill).