Olympijský pětiboj o českou zahraniční politiku

Zemanova hlasitá podpora ZOH v Pekingu ostře kontrastuje s tichým diplomatickým bojkotem české vlády.

V souvislosti s olympiádou slýcháme neustále, že by se neměla „politizovat”. To bude těžké, když ji pro své politické, někdy přímo geopolitické účely zhusta využívají právě ti politici, kteří před její politizací varují.

Prezidentům Ruska a Číny již hry posloužily jako kulisa pro deklaraci společné kvazialiance proti hegemonistickému Západu. Pro Česko je ale v tuto chvíli zajímavější sledovat dopad olympiády na naše domácí zahraničně-politické diskuze.

Milošovy zlozvyky

Že bude zahraniční politika představovat pro novou vládu tak trochu problém tváří v tvář českému prezidentovi, bylo jasné už před volbami. Pětikoalice má se svými prozápadními postoji přesně opačný pohled na mezinárodní orientaci České republiky než její dnes již zcela otevřeně proruský a pročínský prezident.

Zeman si za osm let slabých vlád premiérů Sobotky a Babiše zvykl, že zahraniční politiku země určuje v rozporu s ústavou nikoliv vláda, ale on sám. O Miloši Zemanovi je známo, že se svých zlozvyků těžko zříká. Od jeho pročínské a pruruské politiky ho neodradily ani její katastrofální výsledky, symbolizované na jedné straně krachem čínské společnosti CEFC a zmizením jejího předsedy Jie Ťien-minga, v té době Zemanova oficiálního poradce, a na druhé straně rozmetáním muničního skladu ve Vrběticích diverzní akcí ruské vojenské rozvědky. Jen idiot nemění své názory tváří v tvář realitě, ale na Rusko a na Čínu si Miloš Zeman nenechá sáhnout, kdyby hrom bil.

Diplomacie není žádný večírek

O zahraničně politickou orientaci země se Zeman střetl s novou vládou ještě před jejím ustavením, když odmítal jmenovat do funkce, opět v rozporu s ústavou, Jana Lipavského, v současném kabinetu osobnost s nejvýrazněji odlišnými názory na mezinárodní vztahy. Premiéru Fialovi se podařilo Zemanův odpor zlomit, patrně kombinací hrozby ústavní žalobou a příslibem, že udrží příliš prozápadního ministra zahraničí na uzdě. Navenek pak vyjadřovali vládní představitelé až dojemné odhodlání zahraniční politiku s prezidentem „koordinovat”.

Že koordinace zcela protichůdných postojů nebude, řečeno s předsedou Maem, žádný večírek, bylo jasné od počátku. Prvním prubířským kamenem se stala právě probíhající zimní olympiáda v Pekingu, respektive diplomatický bojkot, vyhlášený oficiálně několika státy a dodržovaný neoficiálně většinou demokratického světa kvůli hrubému porušování lidských práv v pořádající zemi.

Fialova vláda vyřešila potenciálně ožehavou otázku (podobně jako většina EU) šalamounsky: oficiálně diplomatický bojkot nevyhlásí, ale do Pekingu nikoho nepošle. Její zdrženlivost přitom nápadně kontrastuje s explicitní a vehementní podporou, kterou naopak velmi veřejně vyjadřuje ZOH v Pekingu, bez ohledu na stanovisko vlády, prezident Zeman.

Tomšíkův nehynoucí rozhovor

Zeman nejprve podpořil konání her v Pekingu prostřednictvím českého velvyslance v ČLR Tomšíka, který tlumočil Zemanovo sportovní nadšení (ve zjevném rozporu se stanoviskem svého ministra) v obsáhlém rozhovoru, vydaném 26.12. v Pekingském deníku. Sinopsis o něm informoval ještě téhož dne, a většina českých médií ve dnech následujících. Ministr Lipavský Tomšíka „obratem“ pokáral v osobním telefonátu, což sdělil médiím po svátcích 9. ledna. Velvyslanectví ČR v Pekingu mezitím stihlo vyvěsit inkriminovaný článek 5. ledna na svém čínském webu, kde visí dodnes.

Tomšíkův rozhovor cirkuloval hojně v čínském tisku, který se k němu příležitostně vrací. Naposledy ho bez dalšího přilepil za článek o radostných dojmech české krasobruslařky Natálie Taschlerové z olympijské vesnice v Pekingu nechvalně proslulý nacionalistický list Chuan-čchiou š‘-pao (v anglické edici Global Times). Přilepený zůstal za tímto článkem i v převzaté variantě v méně známém hongkongském médiu min.news. Při absenci explicitní podpory diplomatického bojkotu ze strany zdrženlivé české vlády tak pro čínské čtenáře vzniká poněkud jednostranný pohled na postoje české veřejnosti.

Takový pohled odpovídá oficiální linii čínské propagandy, že diplomatický bojkot vyhlásila jen hrstka států, které do Pekingu stejně nikdo nezval. Podobně argumentoval minulý víkend i prezident Zeman v rozhovoru pro TV Prima: „Diplomatický bojkot her zdůvodňovaný porušováním lidských práv v Číně je téměř nulový,“ pravil. To je pozoruhodné tvrzení, uvážíme-li, že se k bojkotu vedle zemí jako USA či Velká Británie připojila, byť pouze implicitně, také česká vláda. Zeman zjevně přisuzuje naší vládě v zahraniční politice, přese všechny snahy o „koordinaci”, nulovou váhu.

Vláda se upejpá, prezident se nežinýruje

Kromě zprostředkované podpory přes Tomšíka poslal Zeman do Pekingu v rychlém sledu nejméně dvě další zdravice, jednu písemně, druhou jako trochu tristní video. Všechny jeho výstupy okamžitě amplifikují čínská média.

Ať už byla tichá dohoda o koordinaci zahraniční politiky mezi vládou a KPR jakákoliv, český prezident si ji, zdá se, interpretuje po svém. Fialova vláda možná považuje za moudré nedráždit ho otevřeně kritickými postoji. Riskuje tím nicméně, že daleko méně zdrženlivému Zemanovi přenechá podobně jako předchozí vlády iniciativu přinejmenším u části domácí i mezinárodní veřejnosti. V olympijském souboji s pětikoalicí zatím drží Zeman přes svou chabou kondici taktickou převahu.

Publikace tohoto článku: Blog Aktuálně, 9.2.2022