Otevřený dopis signatářů Charty 77 premiéru Sobotkovi

Na 160 signatářů Charty 77 zaslalo otevřený dopis Bohuslavu Sobotkovi, kde jej žádají, aby se zastal vězněného autora čínské Charty 08, nositele Nobelovy ceny míru pana Liou Siao-po.

Vláda České republiky se na svém zasedání 9. 1. 2017 přihlásila při příležitosti 40. výročí Charty 77 k jejímu odkazu. Na 160 signatářů Charty zaslalo v reakci na toto prohlášení otevřený dopis Bohuslavu Sobotkovi, kde jej žádají, aby se zastal vězněného autora čínské Charty 08, nositele Nobelovy ceny míru pana Liou Siao-po.

 

Vážený pane premiére

Vláda České republiky na svém zasedání dne 9. 1. 2017 přijala prohlášení k 40. výročí Charty 77, ve kterém uvádí: „Jako vláda demokratické České republiky se hlásíme k tradicím dlouholetého zápasu Charty 77 o lidská a občanská práva, o civilizační hodnoty a o demokracii.“

Jako signatáři Charty 77 Vám, pane premiére, chceme za toto prohlášení poděkovat a ujistit Vás, že jsme připraveni Vládě České republiky v jejím úsilí „prosazovat respekt k lidským a občanským právům a k lidské důstojnosti“ všemožně pomáhat.

Jsme šťastni, že žijeme v zemi, kde jsou lidská a občanská práva garantována ústavní Listinou základních práv a svobod, že se občané mohou svých práv domáhat prostřednictvím nezávislého soudnictví i jinými demokratickými prostředky a že její vláda nápravě nedostatků v této oblasti věnuje soustavnou pozornost.

Jsme si ovšem vědomi, že Charta 77 dokázala čelit v období komunistického režimu masivním represím zejména díky zájmu zahraniční veřejnosti: díky zájmu zahraničních novinářů, nevládních organizací i jednotlivých občanů. Nejdůležitější pomocí však byl zájem vlád demokratických zemí, které na diplomatické úrovni protestovaly proti porušování lidských práv v naší zemi a které věnovaly pozornost i jednotlivým případům. Dnes víme, že bez této podpory by komunistický režim Chartu 77 v tichosti zlikvidoval a její signatáře, včetně nás, kteří se na Vás obracíme, poslal na dlouhá léta do vězení.

Jistě, vážený pane premiére, pochopíte, že pro nás, kteří jsme díky zahraničnímu zájmu dokázali represím komunistického režimu čelit, z toho plyne mravní závazek projevovat zájem o lidi, kteří jsou kdekoli ve světě v situaci podobné té, v níž jsme bývali i my. Upozorňujeme Vás, že přihlášením se k tradicím Charty 77 jste i Vy, spolu s Vládou České republiky, přijal stejný mravní závazek. Záleží nyní jen na Vás, zda tomuto závazku dostojíte.

V této souvislosti si Vás dovolujeme upozornit na případ nositele Nobelovy ceny míru Liou Siao-po, který se v roce 2008 v Číně stal jedním ze spoluautorů a prvních signatářů Charty 08. Byl dva dny před zveřejněním tohoto dokumentu zatčen a držen na neznámém místě. 25. prosince 2009 byl odsouzen na 11 let do vězení za „podněcování k podvracení státní moci“. Nyní je držen ve vězení Jinzhou v provincii Liaoning.

Vážený pane premiére, prosíme Vás i další členy vlády, zasaďte se o propuštění pana Liou Siao-po na svobodu. I pouhý veřejný projev zájmu o jeho osud bude pro něj znamenat velké povzbuzení. Pro českou veřejnost to bude dokladem, že své prohlášení myslíte vážně.

Daniel Kroupa Signatář Charty 77

K otevřenému dopisu se připojili signatářky a signatáři Charty 77:

Dana Němcová
Václav Malý
Milan Uhde

Jiřina Šiklová
Karol Sidon
Vlasta Chramostová

Jiří Gruntorád

Martin Palouš

Ladislav Hejdánek

Zbyněk Petráček

Tomáš Hradílek

Miloš Rejchrt

Stanislav Devátý

František Stárek

Jan Zeno Dus

Alena Hromádková

Jaroslav Novotný

Ota Veverka

Jitka Šilhánová

Vladimír Líbal

Stanislav Pitaš

Richard Němčok

Petr Zeman
Luboš Bažant
Pavla Dusová
Jan Princ

Květoslava Princová

Petr Tomíšek

Jiří Boreš

Josef Gabriš

Jana Hlavsová

Ivan Binar

Petr Vránek

Václav Vlk

Milan Ohnisko

Zdeněk Pinc
Milan Janca
Jiří Hradský
Oldřich Loukota

Lubomír Vydra

Miroslav Toušek

Pavel Hlaváč

Vladimír Hučín
Jiřina Zemanová

Pavel Veselý
Juraj Daubner
Vít Bohumil Homolka

Jan Payne

Hana Jüptnerová

Ondřej Kohout

Kamil Černý

Jan Keller

Julius Tomin
Pavel Seifter
Hana Bartošová
Marta Kellerová
Jan Wünsch
Zina Hamon Freundová

Jiří Wolf
Marian Zajíček

Pavel Kačírek

Jaroslav Kukol

Zdeněk Pika
John Bok
Jiří Kozelka
Zuzana Mattlachová

Anna Dusová

Jaroslav Erik Frič

Petr P. Payne
Jiří Pavlíček

Vladimír Oborský

Ivana Sustrová
Jiří Zachariáš
Karel Freund
Dušan Unger
Jan Vít
Jiří Wonka
Jitka Vodňanská

Miroslav Tyl

Václav Žufan

Heřman Chromý

Eduard Ovčáček

Pavla Paloušová

Hana Holcnerová

Olga Záhrobenská

Michal Mánek

Josef Kordík

Miloslav Král

Jan Šabata
Petr Kadlec
Stanislav Milota
Vladimír Bosák
Michal Blažek
Václav Blabolil
Barbara Tranová
Dušan Skála
Radomír Malý
Jaroslav Cuhra
Jan Brabec
Břetislav Verner
Dagmar Hlavsová-Kadlecová

František Horký
Helena Klímová
Bohuslav Kaplan

Jiří Kostúr
Simona Hradílková

Miroslav Jirounek

Zdeněk Jelínek
Jan Chudomel
Petr Kahovec

Tomáš Růžička

Martin Šimsa

Pavel Myslín

Václav Šebek
Jana Šebková

Pavel Pavlovský

Jiří Středa
Karel Šling
Zora Rysová
Jiří Sachr
Aleš Šulc
Jan Placák
Michal Matzenauer

Viktor Parkán
Jana Jahodová

Ondřej Němec

Lenka Marečková

Alla Rambousková

Jan Sokol
Zdeněk Pumpr

Jarmila Stibicová

Otakar Alfréd Michl

Otakar Mika

Vladimír Muzička

Jaroslav Spurný

Ivo Mludek
Josef Mlejnek
Bára Štěpánová
František Rudl
Pavel Šremer
Věra Roubalová Kostlánová

Tomáš Haleš
Monika Le Fay
Jiří Fiedor
Bedřich Koutný
Petr Bartoš
Kateřina Dejmalová
Helena Ciprová
Albert Antonín Černý

Michaela Auerová

Ivanka Lefeuvre

Petr Ouda

Přemysl Fialka

Zbyněk Čeřovský

Tomáš Bísek

Daniela Bísková

Jiří Volf

Jaroslav Doucha