Peking loví po světě „užitečné idioty“, na misi do Česka vyslal těžkou váhu

V záplavě soudružských návštěv z Čínské lidové republiky tak trochu zapadl listopadový příjezd paní Sun Čchun-lan. A to je škoda, protože vyslání členky tamního komunistického politbyra hodně napovídá o tom, co si Čína od setkávání se zdejšími politiky či byznysmeny slibuje.

Paní Sun přijela do Prahy a za prezidentem do Lán ve funkci vicepremiérky Státní rady ČLR, kterou zastává od letošního března. Státní rada se běžně interpretuje jako „vláda“, tedy nejvyšší orgán státní správy. ČLR ovšem není stát jako každý jiný, stranické funkce jsou v mocenské hierarchii mnohem důležitější než ty státní.

Ministryně Jednotné fronty

Stranické funkce soudružky Sun jsou pro pochopení smyslu její návštěvy podstatnější. Sun je členkou politbyra a do konce minulého roku zastávala veledůležitou funkci vedoucí Odboru práce na Jednotné frontě ÚV KS Číny (tchung-čan-pu). Jednotlivé „odbory“ ústředního výboru odpovídají zhruba ministerstvům po státní linii a v čínštině se pro ně používá stejný výraz „pu“. Pro „vedoucí odboru“ se v čínštině používá stejný výraz (pu-čang) jako pro „ministra“ a vedoucí odborů skutečně obvykle v angličtině figurují jako „ministři“ (pokud nedají při cestách do zahraničí přednost svým civilněji znějícím funkcím po státní linii). V reálném životě mají „vedoucí odborů ÚV“ větší moc než ministři.

Sun Čchun-lan byla tedy v letech 2014–17 jakousi stranickou ministryní pro Jednotnou frontu. Termín Jednotná fronta (tchung-i čan-sien) českému čtenáři asi moc neříká, ale je to jeden z klíčových pojmů pro pochopení současné Číny. Historicky se tento výraz používal pro taktiku kooptace nekomunistických sil do komunistického systému. V „Nové éře“ generálního tajemníka (ve státní linii prezidenta) Si Ťin-pchinga role Jednotné fronty prudce vzrostla – Si Ťin-pching mluví o „velké Jednotné frontě“ (ta tchung-čan). V jeho pojetí se taktika původně určená pro domácí obyvatelstvo a čínskou diasporu v cizině rozšiřuje v souvislosti s jeho mezinárodními ambicemi na kooptaci zahraničních nekomunistických elit po celém světě.

Zázračná zbraň politické kooptace

Si Ťin-pching označuje, podobně jako dříve Mao, Jednotnou frontu za jednu ze „tří zázračných zbraní“ (fa-pao) komunistického režimu, spolu s armádou a stranou samotnou. Jejím úkolem je zajistit politické cíle komunistické strany v nekomunistickém prostředí, zejména prostřednictvím budování taktických spojenectví s jedinci a skupinami, které dobře vystihuje leninský termín „užiteční idioti“. Jednou z mnoha definic jejích cílů je „spojovat se s každým, s kým je to možné, a izolovat ty, s nimiž to možné není“. V zásadě jde o vytváření dočasných koalic s méně kritickými silami vně komunistické strany proti těm, kdo by mohli představovat skutečnou hrozbu zájmům KS Číny. V současné době může tento princip ilustrovat například poněkud křečovitá snaha ČLR získat na svou stranu Evropskou unii v sílící konfrontaci s USA.

Sun Čchun-lan vedla Odbor práce na Jednotné frontě v důležitém období jeho masivního posilování za Si Ťin-pchinga. Celý systém Jednotné fronty, sestávající vedle ústředního odboru z provinčních a místních poboček a jejich odnoží, nabral podle dostupných zpráv v posledních letech desetitisíce nových pracovníků a přešly pod něj instituce dříve spadající pod státní linii, jako třeba Úřad pro záležitosti zahraničních Číňanů (čchiao-pan).

Jednotná fronta jakožto „zázračná zbraň“ politické kooptace a jeden z pilířů stranické práce působí v širokém spektru „přátelských kontaktů“, včetně oblastí jako je sport nebo školství. Oběma tématům se Sun věnovala během návštěvy v České republice. Podle zpráv čínského rozhlasu zdůrazňovala odbornice na (velkou) Jednotnou frontu při schůzkách s prezidentem Milošem Zemanem a premiérem Andrejem Babišem zejména spolupráci při „budování humanitních oborů“.

V kontextu probíhající „harmonizace“ (ideologických čistek) na institucích společenských věd v Číně to těžko chápat jinak, než jako snahu přispět k harmonizaci nepohodlných humanitních oborů také v Česku. (Nejlepším dokladem nízké úrovně politické práce na Jednotné frontě v humanitních vědách v České republice je ostatně i tento text.) Můžeme tak očekávat silnější podporu čínské strany při zakládání nejrůznějších institutů nové hedvábné stezky a zřizování česko-čínských center, případně Konfuciových institutů, na českých vysokých školách.

Mezitím ve městě Tiencinu…

Prací na Jednotné frontě ovšem výčet vrcholných stranických funkcí soudružky Sun nekončí. Před nástupem do příslušného odboru ÚV zastávala v letech 2012–14 další zajímavou pozici tajemnice městského výboru strany ve městě Tchien-ťin (Tiencin). Shodou okolností právě v době, kdy zde český Home Credit budoval svůj byznys na základě omezené lokální licence, kterou se snažil proměnit v licenci celostátní.

Namísto vlastního výkladu této zajímavé shody náhod ocituji slova komentátora nejpovolanějšího, prezidenta České republiky Miloše Zemana. Během své první prezidentské cesty do Číny v říjnu 2014 (v roce, kdy došlo k oficiálnímu obratu české zahraniční politiky a kdy také Home Credit získal svou celostátní licenci v ČLR) prohlásil Zeman podle MF Dnes při setkání s tehdejší stranickou (nikoliv státní) tajemnicí Sun Čchun-lan: „Velice si vážím podpory Tchien-ťinu ve věci společnosti Home Credit, která zde má své mateřské sídlo, kterou jste podporovali ještě v době, kdy měla pouze lokální licenci.“ A dodal, že na takovou podporu se nezapomíná.

Publikace tohoto článku: Deník N, 22.11.2018