Podrobná analýza čínského vlivu ve Švýcarsku

Rozsáhlá studie profesora Webera z Basilejské univerzity pro projekt Sinopsis odhaluje síť organizací Jednotné fronty a kooptaci elit ve Švýcarské konfederaci.

V anglické sekci našeho webu jsme publikovali rozsáhlou studii o čínském vlivu ve Švýcarsku od spolupracovníka projektu profesora Ralpha Webera z Basilejské univerzity. Předběžné závěry dlouhodobého výzkumu, prvního svého druhu ve Švýcarsku, předtím profesor Weber prezentoval také na letošní třetí výroční konferenci o čínském vlivu ve světě pořádané projektem Sinopsis. 

První část studie mapuje rozvětvenou síť organizací čínské diaspory ve Švýcarsku. Ačkoliv jsou tyto organizace poměrně nesourodé a mezi některými panuje i jistá rivalita, jejich výslednou činnost s cílem prosazovat zájmy KS Číny koordinuje prostřednictvím zastupitelských úřadů a orgánů Jednotné fronty stranická byrokracie z ČLR. Obdobně funguje i síť čínských organizací v České republice, podrobně popsaná analytikem projektu Sinopsis Filipem Jiroušem.

V druhé části studie popisuje profesor Weber kooptaci švýcarských společenských, politických a akademických elit čínskými vlivovými organizacemi, která je jedním z hlavních nástrojů čínské jednotné fronty. Vliv čínských organizací je podle Webera výrazný především ve výzkumném sektoru, aktéři jednotné fronty jsou však ve Švýcarsku aktivní i v soukromých firmách. V mnoha ohledech jsou mechanismy kooptace a využívání těchto skupin podobné situaci v České republice, jak ji průběžně mapuje projekt Sinopsis.

Ralph Weber ve své práci popisuje i švýcarskou organizaci napojenou na struktury Jednotné fronty, která se nedávno pokusila zdiskreditovat Miloše Vystrčila šířením lživé zpávy, že měl předseda Senátu za svou cestu na Tchaj-wan obdržet od tamější vlády čtyři miliony dolarů. Tato dezinformační akce, kterou na základně Weberova výzkumu ve spolupráci se Sinopsis odhalilo Aktuálně.cz, následovala po výhružkách čínských oficiálních činitelů, že Vystrčil za svou cestu „zaplatí vysokou cennou“, a výzvách spřáteleným českým politikům, aby se od druhého nejvyššího ústavního činitele „jasně distancovali“.

Hlavním závěrem Weberovy studie je identifikace jednotné komunikace, kterou cílí celá řada jinak nesourodých čínských aktérů a organizací na vnější společnost i dovnitř své komunity. Jde především o snahu navenek “depolitizovat” vzájemné vztahy s ČLR a redukovat je v očích veřejnosti na “oboustranně výhodný obchod”. Tyto snahy provází podpora autocenzury u obchodních partnerů, kteří se pak často uchylují k malování pozitivního obrazu, resp. „racionalizaci diskuze“ o současné ČLR. Tento proces můžeme pozorovat i v českém prostředí.

O studii profesora Webera již referovala švýcarská a světová média, například tchajwanská tisková agentura China News Agency, nedělní edice Neue Zürcher Zeitung, dánský deník Jyllands-Posten nebo švýcarská italskojazyčná televize a rádio Radiotelevisione svizzera.