Prolínání čínské státní bezpečnosti s bývalými agenty StB v oblasti propagandy

Autoři z projektu Sinopsis a Orientálního ústavu AVČR sepsali pro časopis China Brief článek o nedávném skandálu v české akademické obci.

Ředitel projektu Sinopsis Martin Hála a analytik Filip Jirouš společně s Ondřejem Klimešem z Orientálního ústavu Akademie věd ČR (AVČR) napsali pro americký odborný časopis China Brief studii o propagandistických operacích skupiny akademiků a publicistů okolo Literárních novin (LtN), kdysi výspě reformních myšlenek 60. let. Jejich vztahy v sobě kloubí vazby na současné Ministerstvo státní bezpečnosti ČLR (MSS, 国家安全部) a jeho československou historickou obdobu, StB. Společné zkoumání této sítě servery Aktuálně a Sinopsis nakonec odhalilo propletenec volných i těsnějších vztahů vysoce postaveného člena AVČR Marka Hrubce, čínské rozvědky a anti-semitských kruhů. Na základě těchto zjištění byl Hrubec odvolán z manažerských funkcí v Akademii věd. Téma se objevilo také v televizi v Estonsku, kde minulý týden projekt Sinopsis spolupořádal konferenci o čínském vlivu s místním Ústavem pro zahraniční politiku.

Marek Hrubec, akademik působící na Filosofickém ústavu AVČR, se poprvé v souvislosti s čínskými vazbami dostal do povědomí veřejnosti v roce 2018, kdy Sinopsis popsal, jak jím vedený kurz na Univerzitě Karlově nekriticky zprostředkuje studentům čínskou propagandu. O rok později server Aktuálně odhalil, že zmiňovaný kurz garantovaný Milošem Balabánem, tajemníkem Česko-čínského centra Univerzity Karlovy, tajně platila čínská ambasáda. Hrubec tehdy uvedl, že čínské peníze, narozdíl od Balabána, neinkasoval, a skandál se mu víceméně vyhnul.

Letos v listopadu však Aktuálně odhalilo, že Hrubcův blízký spolupracovník je odsouzený antisemita, a ve spolupráci se Sinopsis poukázalo na Hrubcovo působení v think-tanku, který řídí bývalý zástupce ředitele jedenáctého oddělení MSS (Ministerstvo státní bezpečnosti, čínská obdoba někdejšího KGB, Stasi, StB a pod.) oficiálně známého jako Čínské instituty pro současné mezinárodní vztahy (CICIR, China Institutes of Contemporary International Relations, 中国现代国际关系研究院). Hrubec byl následně odvolán z manažerských funkcí, v nichž mj. spravoval financování pro výzkum Číny napříč ústavy AVČR, dle vyjádření Akademie pro poškozování dobrého jména instituce.

Aktuálně také zveřejnilo, že Hrubec část prostředků AVČR použil pro financování publikace v Literárních novinách. LtN vydává Miroslav Pavel, novinář vedený v archivech StB jako tajný spolupracovník, který po převzetí dříve renomovaného listu navázal spolupráci s čínským deníkem Kuang-ming ž’-pao (GMRB, 光明日报). Na jejím základě GMRB v LtN vydává (dnes pouze online) propagandistickou přílohu Reading China+.1 LtN se tak stalo nástrojem taktiky KS Číny známé jako „vypůjčit si loď pro plavbu na moři“ (借船出海), v rámci níž čínské orgány propagandy využívají místních médií pro věrohodnější šíření propagandy v cílových zemích.

Propojení čínské rozvědky a bývalých agentů StB ale nekončí v LtN. Pro China Brief autoři studie také popisují kontakty Hrubce a profesora Univerzity Jana Ámose Komenského Oskara Krejčího, který byl podle archivů StB dokonce rezidentem (nejvýše postavený spolupracovník StB, který mohl řídit vlastní síť agentů). Krejčí mj. působil podle dochovaných svazků před rokem 1989 jako agent ve Filosofickém ústavu, kde pomáhal s čistkami „pravičáků“.2 Hrubec a Krejčí přispívají do online časopisu Argument, a společně se také v roce 2018 objevili na setkání evropské levice a vlivového orgánu Oddělení pro mezinárodní styky ÚV KS Číny, před nímž varovala i BIS jako před „speciální stranickou rozvědkou“.

Propletenec zmapovaný Aktuálně a Sinopsis odhaluje účast bývalých agentů StB v akademickém a mediálním prostředí na čínských propagandistických operacích, někdy za tiché podpory čínského ekvivalentu někdejší Státní bezpečnosti, MSS. Studie také poukazuje na systematickou snahu čínského vlivového a bezpečnostního aparátu o kooptaci (nejen) českých akademiků a médií. V otevřeném českém prostředí je dnes prakticky jediným prostředkem proti takovým aktivitám jejich odkrývání na veřejnosti.


  1. MSS často využívá toto médium jako krytí pro své důstojníky, především z druhého oddělení.↩︎

  2. Podle dochovaných svazků Krejčího maoistické a „pročínské názory“ dokonce v 70. letech znepokojovaly samotnou StB, když jej využívala pro čistky na FFUK.↩︎