Půl milionu pro UK, noví přátelé pro jejího rektora

Zanedbatelné finanční plnění zrušené smlouvy s Home Creditem naznačuje možnost vedlejších benefitů.

Minulý týden podepsal rektor UK Tomáš Zima „partnerskou“ smlouvu s ředitelem Home Creditu Jiřím Šmejcem. Oba signatáři ji prohlásili za standardní, ale velká část akademické veřejnosti ji shledala přinejmenším nezvyklou. Pozornost vzbudila zejména klauzule, kde se obě strany zavazují, že nebudou poškozovat své dobré jméno.

Dobré jméno a iracionální diskuze

„Dobré jméno“ společnosti Home Credit přichází poslední dobou hodně napřetřes. Ke kontroverzním praktikám společnosti, ať už jde o samotný byznysový model poskytování spotřebitelských půjček (a vymáhání jejich splácení), nebo vliv na politické představitele a českou zahraniční politku, se vyjadřují i akademičtí pracovníci UK, včetně našeho projektu Sinopsis. (Ten si za to také vysloužil opakované útoky ze strany PPF.) Příslušná klauzule proto budila podezření, že by mohla být zneužita k pokusům o umlčení kritiků. Tak či onak jde takový článek proti samé podstatě akademické práce, která spočívá v kritické reflexi světa a společnosti.

Smlouva neměla dlouhého trvání. Po vlně protestů, několika peticích studentů a učitelů a odmítavém stanovisku akademických senátů několika fakult od ní nakonec odstoupil sám Home Credit s tím, že nechce být zatahován do „iracionálních“ diskuzí.

Partnerství s benefity

Otázkou zůstává, jaký měl mít zjevně nedomyšlený krok s uzavřením „partnerství“ vlastně smysl. Finanční plnění ve výši půl milionu korun ročně, které smlouva předpokládala, je u instituce jako UK se zhruba jedenáctimiliardovým rozpočtem zjevně nepodstatné. Případné benefity „partnerství“ je asi třeba hledat jinde.

V akademických i jiných kruzích se běžně mluví o možné kandidatuře rektora Zimy v příštích prezidentských volbách. Tuto možnost naznačil i rektor sám (kuriózně v rozhovoru, kde kritizuje nečinnost českých úřadů v otázce exekucí a dluhových pastí).

V případě prezidentské kandidatury by mu samozřejmě přišlo „partnerství“ se společností Home Credit a její mateřskou skupinou PPF vhod. PPF pěstuje různé formy „partnerství“ se dvěma posledními prezidenty, od financování Klausova institutu po dopravní servis při Zemanových návštěvách v Číně.

Podobná forma spolupráce s rektorem UK by měla pro obě strany rozhodně větší dopad nežli těch slibovaných půl milionu korun. Win-win, jak říkají čínští soudruzi.

Publikace tohoto článku: Blog Aktuálně, 18.10.2019