Recept na společenskou stabilitu v Čcheng-tu: Krmit lid smogem!

Potlačování informací o kritické smogové situaci v hlavním městě čínské provincie S’-čchuan ilustruje metody “udržování společenské stability” kombinací propagandy a represí.

O situaci v Čcheng-tu, kde během druhého prosincového víkendu spontánně demonstrovali lidé “nenavyklí jedovaté nahnědlé mlze, která pravidelně halí města více na severu, zejména samozřejmě Peking” (zde), informoval české čtenáře server PřesZeď. Menší počet obyvatel, hlavně umělců a studentů, zde protestoval proti kvalitě ovzduší ve městě, jež se jinak těší pověsti města s relativně čistým vzduchem. Protestující nasadili roušky sobě, ale symbolicky také sochám v centru města. Než mohl protest vůbec řádně začít, zasáhla policie. Svolávání k demonstracím na sociálních sítích bylo okamžitě mazáno a provozovatelem označeno za “falešné zvěsti” (zde).

Oddělení propagandy provincie S´-čchuan vydalo po více než týdnu trvání “žluté výstrahy” k situaci cenzorský oběžník, který unikl a byl publikován online. Novináři tří vybraných periodik byli vyzváni k účasti na tiskové konferenci Úřadu pro ochranu životného prostředí Čcheng-tu.

  1. Přizvaní novináři musí poskytnou své rukopisy ke schválení úřadu pro životní prostředí.
  2. Návrhy musejí striktně dbát na odsouhlasení, nespěchat s publikací, nepoužívat titulky, které by vedly ke spekulacím nebo záporným reakcím. Nová média nesmějí použít obrázky.
  3. Všechna média včetně nových, která jsme nepřizvali, nesmějí zatím o situaci psát.
  4. Počínaje tímto ránem všechny zprávy (včetně těch od spřízněných médií, účty na WeiBo nebo WeChatu a aplikace všech médií) o zimním smogu a znečištění podléhají přísné kontrole. Všechny zprávy musejí používat oficiální informace od radnice v Čcheng-tu nebo od provinčního ministerstva ochrany životního prostředí. Neshromažďujte nezávislé informace ani fotografie. Prosím, potvrďte příjem. Díky.

Další reakcí na protesty obyvatel bylo nasazení policejních jednotek, stejně jako vyklizení a izolace náměstí Tchien-fu, obvykle plného turistů. Obchodníci dostali za úkol podat hlášení v případě nákupu většího počtu obličejových masek. Výkon hodný státem placené mediální instituce lavírující mezi křehkou důvěrou skeptického západního publika a nutností nezadat si se stranickou linií předvedl webzine Sixth Tone, když policejní ukončení demonstrace interpretoval i jako chybu manifestujících, kteří odmítli prokázat svou totožnost a odložit svoje mobilní telefony. Několik aktivistů bylo zatčeno, ale vzápětí propuštěno.

Internetový aktivista Liou Er-mu k postoji  úřadů  sepsal a zveřejnil na WeChatu vášnivou esej; vzápětí byl rovněž zadržen.

“Doufám, že vojáci a ozbrojení policisté  budou přemýšlet o tom, že lidé, jejichž zájmy chrání, poslali své rodiny žít do zámoří, zatímco jejich vlastní manželky a děti tu musejí dýchat tenhle smog. (…) Měli by sami setřást mlhu, která je obklopuje, a jednat v zájmu ochrany svých rodin,” napsal Liou.

Po propuštění neváhal Liou Er-mu na žádost přátel okamžitě publikovat další esej, nazvaný Političtí vězni nejsou zločinci, jejíž plný překlad přinesl server ChinaDigitalTimes. Text obsahuje podrobný popis Liouova krátkého zadržování, během něhož se vyšetřovatelé snažili mimo jiné dostat Lioua na užívání drog. Závěr eseje je jakousi výzvou všem Číňanům, kteří pociťují potřebu změn:

V Číně je poslední dobou jen velmi málo lidí zapojených do politického odporu. Proč tedy ti, kdo jsou u moci, tolik panikaří, aby se jich zbavili? Je to proto, že v uplynulých desetiletích od ustavení tohoto režimu způsobili naší zemi a jejímu lidu obrovské katastrofy, ačkoli ne každý si je toho vědom. Ale teď, po všem tom úmyslném násilí vůči lidu, po všudypřítomné korupci uvnitř systému, ztratila jejich vláda  jakoukoli morální autoritu. Spoléhat už mohou jen na zastrašování ozbrojeným násilím. Zároveň potichu přebírají hospodářskou moc. I když režim pohltí čínské hospodářství, lidé to nemusí hned poznat. Vládce, kteří úplně ztratili morální autoritu, může svrhnout ten nejjemnější vánek, a to krajně dramatickým způsobem. (…) V Číně jste buď pánem systému, nebo otrokem systému. Pokud chcete být člověkem, chcete svobodu, zdraví, pravdu, pak jste nepřítel systému. Jste na cestě stát se politickým vězněm. Doufám, že všichni političtí vězni a potenciální političtí vězni poznají, kdo jsou. Nejsme zločinci.

Číňané samotní na sociálních sítích sdílejí fotografie měst zahalených smogem. Rádi využívají také vlastností čínštiny k tvorbě slovních hříček: v souvislosti se smogem využili maoistickou frázi wej žen-min fu-wu (为人民服务 “sloužit lidu”) k vytvoření stejně znějícího “krmit lidi smogem” (喂人民服雾).

Pro úplnost dodejme, že dle výzkumu amerických, kanadských, čínských a indických vědců, jehož výsledky byly prezentovány letos na jaře, stálo jenom v roce 2013 znečištění ovzduší za pěti a půl miliony předčasných úmrtí. Z toho více než polovina náležela Číně (1,6 milionu) a Indii (1,4 milionu). Dle Michaela Brauera z Univerzity v Britské Kolumbii je znečištění ovzduší čtvrtým nejhorším faktorem způsobujícím nemoci obecně, a zdaleka nejhorším rizikovým faktorem z těch, co souvisejí s životním prostředím. Znečištění ovzduší způsobené vzrůstající lodní dopravou (od roku 2005 se lodní doprava z východní Asie více než zdvojnásobila!, navíc osm z deseti největších přístavů je v regionu, vůbec největší a nejrušnější přístav je v Šanghaji) bývá přehlíženo. Studie vedená čínskými odborníky ale vyhodnotila oxid siřičitý, který způsobuje kyselé deště, a další znečištění způsobené lodní dopravou jako příčinu 24 000 úmrtí ročně. Čína bude od roku 2019 vyžadovat čistší paliva pro lodě plovoucí v pobřežních oblastech.