Restart Martina Hály: Čeští konzervativci jako předvoj čínského proletariátu

Čínští komunisté už dokázali vstřebat tak cizorodé – ba nepřátelské – prvky, jako je internet nebo kapitalismus. Pár zdejších zastánců tradičních hodnot pro ně nepředstavuje žádné velké sousto.

V úterý reagoval zhruba po týdnu na kauzu ovlivňování českých médií ve prospěch komunistické Číny jeden z jejích hlavních protagonistů, majitel PR agentury C&B Reputation Management, matador českého politického marketingu a do minulého týdne také jednatel a komentátor portálu Info.cz, pan Tomáš Jirsa.

Na Seznamu věnovali rozhovoru s ním – včetně marketingového medailonku s hezkou ukázkou „reputation management“ – o poznání více prostoru než zpravodajství o kauze samotné. Pan Jirsa se kromě jiného poněkud emotivně vyjadřuje o našem projektu Sinopsis. Nemáme mu to za zlé, chápeme, že je v tyto dny trochu rozrušen.

Rozhodně se nechci pouštět do osobních polemik, ale rozhovor skýtá několik podnětů k obecnějšímu zamyšlení na témata, jež pana Jirsu i ostatní aktéry této kauzy daleko přesahují. Nejprve je však třeba rozptýlit jedno nedorozumění.

Média, PR a výzkum

Iniciativa Sinoskop, kterou firma pana Jirsy mikro-manažovala do takových detailů, jako je příprava postů na sociálních sítích, je s velkou pravděpodobností reakcí na náš projekt Sinopsis; v žádném případě však nemůže být jeho konkurencí.

Sinoskop se věnuje pod vedením agentury C&B jejímu hlavnímu oboru činnosti – politickému marketingu a „Reputation Management“. V tomto konkrétním případě se jedná hlavně o reputaci ČLR u české veřejnosti. Výstupem Sinoskopu je mediální produkce, o jejíchž kvalitách si může udělat každý sám svobodný úsudek.

Sinopsis je oproti tomu projektem akademickým, byť se nás klienti pana Jirsy z firmy Home Credit snaží z univerzity tak či onak vystrnadit.

V praxi to znamená, že mediální produkce je jen jednou částí naší činnosti, a je podepřena systematickým výzkumem ve spolupráci s předními světovými odborníky. Výstupy této akademické práce mohou čtenáři nalézt zejména na naší anglické stránce Sinopsis.cz/en. Na těchto podrobných analýzách jsou pak založeny i naše mediální výstupy, které si na rozdíl od agentury C&B a jejích mediálních projektů necucáme z prstu.

Jednou z výzkumných oblastí, jíž se se svými kolegy v zahraničí systematicky věnujeme, je takzvaná „práce na Jednotné frontě“, což je metoda cílené kooptace jednotlivců i celých organizací mimo bezprostřední kontrolu KS Číny pro nepřímé prosazování jejích politických a ekonomických cílů. KS Číny rozvinula tento původně leninský princip v sofistikovanou metodologii, podepřenou rozsáhlou byrokracií a sítí napojených organizací doma i v zahraničí.

Význam, jaký taktice Jednotné fronty přikládá čínské vedení, dokumentuje skutečnost, že je jí věnováno jedno ze čtyř velkých oddělení ÚV KS Číny. Současný generální tajemník Si Ťin-pching oprášil dávný Mao Ce-tungův výrok, že Jednotná fronta představuje spolu s armádou a stranou samotnou jednu ze „tří zázračných zbraní“ čínských komunistů.

Antikomunisté v Jednotné frontě

Kauza PPF-gate i zmíněný rozhovor pana Jirsy na Seznamu poskytuje cenný materiál pro empirické studium tohoto výzkumného zadání.

Z výkazu práce agentury C&B pro Home Credit vyplývá, že přímým cílem akce nebylo zlepšení obrazu klienta, ale mnohem obecněji obrazu ČLR a její politiky. Společnost Home Credit má v Číně rozsáhlé obchodní zájmy do velké míry závislé na podpoře tamějších představitelů, přesto by však neměly její korporátní zájmy splývat s politickými zájmy ČLR, nebo přímo KS Číny jakožto její „vedoucí politické síly“.

Podobně pan Jirsa uvádí svůj rozhovor na Seznamu deklarací svého pravicového přesvědčeni a národního cítění, jež by mu nedovolilo „být agentem autoritativního režimu“. Přitom ovšem objektivně sloužil jeho zájmu na zlepšení svého obrazu u české veřejnosti (nebo z Jirsova pohledu na „racionalizaci protičínské hysterie“ – což je obrat, který sám o sobě dokládá, jak hluboko pod kůží má rétoriku KS Číny.)

Když pomineme jistě ne nepodstatnou finanční stránku celé věci – Home Credit bude dozajista lukrativním zákazníkem – je tu ještě psychologický aspekt názorové kooptace do ideologického rámce mocenské skupiny na přesně opačném konci politického spektra, než k jakému se Jirsa subjektivně hlásí.

Shodou okolností poskytl tento týden obdobný příklad další představitel českého „konzervatismu“, europoslanec Jan Zahradil. Ten přes své deklarované antikomunistické postoje pěstuje čilé styky s komunistickou stranou nejen Číny, ale i Vietnamu, včetně orgánů Jednotné fronty, respektive její vietnamské obdoby, Fronty vlastenecké. Zahradil dokonce musel tento týden kvůli konfliktu zájmů (který popírá) odstoupit z funkce zpravodaje Evropského parlamentu o zóně volného obchodu s Vietnamem.

Kooptovaní konzervativci

Tento zvláštní paradox mezi deklarovaným postoji a reálnými aktivitami je podstatou politické kooptace v rámci taktiky Jednotné fronty. Jejím cílem je získat ke spolupráci právě ty elementy, jež zastávají nominálně odlišné politické postoje, ale nakonec objektivně působí ve prospěch komunistické strany.

Účinnost tohoto postupu jsme zakusili, hlavně po válce, i u nás. Naše někdejší Národní fronta ale byla jen slabým odvarem Jednotné fronty čínské. KS Číny konec konců dokázala kooptovat i tak cizorodé, ba přímo nepřátelské prvky, jako je kapitalismus nebo internet. Proč by nedokázala pojmout celé obchodní společnosti nebo „pravicově“ smýšlející politické marketéry?

Kooptovaný čínský kapitalismus a čínský internet však fungují velmi odlišně od svých západních protějšků. Stejně tak nezůstanou stejní ani kooptovaní „konzervativci“. Lhostejno, zda jednotlivci, nebo celé společnosti.

Publikace tohoto článku: Aktuálně, 19.12.2019