Rostoucí význam Indo-Pacifiku

Ve čtvrtek 1. 6. 2023 uspořádal projekt Sinopsis ve spolupráci se Senátem ČR a Institutem pro evropskou politiku EUROPEUM kulatý stůl s názvem „Česká republika, Euro-Atlantik a Indo-Pacifik: nové geostrategické uspořádání“.

Kulatý stůl se konal v Kolovratském paláci a záštitu nad ním převzal předseda Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu PČR Pavel Fischer. Akce se zúčastnili čeští i zahraniční odborníci.

Akce navázala na konferenci pořádanou projektem Sinopsis v minulém roce, která se z různých úhlů pohledu vztahovala k pojmu Indo-Pacifiku.

V první části prezentovali japonští experti Takaši Hosoda, výzkumný pracovník Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, a Satoru Nagao, pracovník Hudsonova institutu v Tokiu, stávající situaci a výzvy v oblasti Indo-Pacifiku, a to nejen z pohledu Japonska. Doktor Hosoda vyzdvihl důležitost Tchajwanské úžiny jakožto hlavního dopravního koridoru propojujícího Tichý a Indický oceán a zároveň upozornil na zvyšující se napětí v této oblasti. Doktor Nagao pak zdůraznil nutnost zachovat stávající status quo a respektovat mezinárodní řád, založený na pravidlech a zákonech.

Analytik projektu Sinopsis David Gardáš následně představil nový policy paper, ve kterém prezentoval Indo-Pacifik jako stále významnější koncept pro evropskou politiku, v mnohém navazující na koncept Euro-Atlantiku. Tento pojem přináší důraz na spolupráci demokratických partnerů za účelem společné obrany sdílených hodnot proti expanzionismu autoritářských mocností. Dokument se dále věnoval možné eskalaci napětí v regionu, ke které přispívá ČLR svou rostoucí asertivitou a sbližováním s Ruskou federací. Na problém nahlížel také z pohledu bezpečnosti dodavatelských řetězců a role bezpečnostních uskupení v oblasti.

Účastníci z řad diplomatického sboru Francie, Tchaj-wanu, Japonska a ČR reagovali na policy paper vlastními připomínkami a doporučili větší zohlednění role EU a zejména pak samotné ČR při dalším působení v Indo-Pacifiku. Připomněli také nutnost komunikace s partnery v regionu a potřebu konkrétních kroků v této oblasti.

V odpolední části řečníci krátce představili priority konceptu Indo-Pacifiku i široké odborné veřejnosti a zástupcům z řad médií. Své komentáře připojili také velvyslanci Indie a Malajsie, kteří upozornili na důležitou roli regionálního uskupení ASEAN a dodali, že v celé záležitosti je nutné nezapomínat na ekonomickou bezpečnost zemí v regionu.