Roušky z Číny za miliardy. Stát draze nakupoval bídnou kvalitu s falešnými certifikáty, potvrdil NKÚ

Když vloni na jaře v rozhovoru pro HlídacíPes.org prezident NKÚ Miroslav Kala slíbil, že jeho kontroloři prověří miliardové nákupy zdravotnického vybavení převážně s původem v Číně, daňový poplatník se zaradoval. Jiní se ale spíše vyděsili. Nyní je kontrolní zpráva na světě a nabízí pozoruhodné čtení.

Bylo to na sklonku léta velké haló. Vláda sice z vůle Andreje Babiše omezila povinnost nosit roušky, zato však rozhodla, že poštou rozešle třem milionům lidí starších 60 let po pěti kusech ústenek. Sociální sítě se pak začaly hemžit obrázky dokazujícími, jaký šunt – jak psali mnozí obdarovaní, případně jejich potomci – to jako dárek od vlády dorazil.

Už tehdy akce působila tak, že se stát potřeboval zbavit nakoupených zásob nekvalitních produktů, které v době rozpuku pandemie překotně sháněl, kde se dalo, především pak v Číně.

Velmi problematickou kvalitu nákupů, nedostatečné prověření certifikátů i testů roušek a respirátorů nyní potvrzuje nová kontrolní zpráva Nejvyššího kontrolního úřadu.

Certifikáty až po zaplacení

Jen dva dny po vyhlášení pandemie ze strany Světové zdravotnické organizace vydala Evropská komise doporučení k nákupu kriticky nedostatkových ochranných pomůcek; zároveň dočasně zmírnila podmínky pro kvalitu takových prostředků z třetích zemí, především pak z Číny, která tehdy jako jedna z mála měla potřebné výrobní kapacity. Tyto výrobky nemusely dočasně projít standardním schvalovacím procesem pro jejich uvedení na trh EU.

Jak ale zjistil NKÚ, Česká republika si problém ulehčila ještě více: většina těchto importovaných ochranných prostředků – roušek a respirátorů – neprošla ověřením vůbec. „Zmírnění podmínek neznamenalo, že bylo možné dodávat na trh prostředky bez jakékoliv kontroly,“ zdůrazňuje NKÚ.

Nedostatkové zboží vloni na jaře sháněl po světě především Centrální tým nákupů na Ministerstvu zdravotnictví. Právě on měl zajistit i kontrolu kvality ještě před uzavřením (a zaplacením) obchodu.

Tým sice předem stanovil pro dodavatele podmínky (například předložení CE certifikátu, Prohlášení o shodě EU, reporty o testu výrobků od čínských akreditovaných zkušeben a podobně), ne vždy ale trval na jejich splnění. „Některé certifikáty byly vydány až po uzavření kontraktu na dodávku,“ upozorňuje NKÚ.

Koncem března 2020 začalo Ministerstvo zdravotnictví dodané vzorky respirátorů samo testovat. Podobně postupovalo i Ministerstvo vnitra, které se do nákupů také zapojilo.

I když se prý testovaly vzorky ze všech zahraničních objednávek (ve všech případech se jednalo o zboží z ČLR), NKÚ zhodnotil postup testování kvality jako netransparentní.

„Zboží z jednotlivých objednávek bylo totiž ve většině případů dodáno v několika dodávkách. NKÚ kontrolou vybraného vzorku objednávek zjistil, že v některých případech se zboží dodané v rámci jednotlivých dodávek neshodovalo s testovaným vzorkem. Existuje tak riziko, že část dodaného zboží nesplňovala deklarované parametry kvality,“ shrnuje NKÚ.

38 % testem neprošlo

V případě čínských respirátorů nikdo například neřešil to, že byly původně určeny pro asijský trh, kde uživatelé mají jinou velikost a tvar obličeje. Důsledkem byly nevyhovující velikosti respirátorů a jejich netěsnost, kterou potvrdily i testy. Jediné dva parametry, které se v krizovém stavu testovaly, byly: průnik filtračním materiálem a dýchací odpor.

Čína se vloni na jaře prezentovala jako hlavní zachránce českého zdravotnictví. S výraznou pomocí prezidenta Miloše Zemana a dalších. „Pan prezident samozřejmě díky tomu, že má takové vztahy s Čínou, byl pro nás naprostý základ, bez něj by to nešlo. Pak určitě Česko-čínská komora vzájemné spolupráce, jejímž předsedou je Jaroslav Tvrdík, čínská ambasáda v Praze, bez nich by to nešlo, a pan velvyslanec byl velmi vstřícný,“ říkal tehdy ministr vnitra Jan Hamáček. Vyzdvihl též guvernéra ČNB Jiřího Rusnoka, který tenkrát i o víkendu zajistil, aby do Číny odešly okamžité platby.

Nezanedbatelná část zboží, jež z Číny dorazilo, ale nesplnila očekávání. Nejvyšší kontrolní úřad si zpětně na Ministerstvu zdravotnictví vybral vzorek patnácti objednávek na respirátory a roušky v celkovém objemu 847 milionů korun a 22,6 milionu kusů. U Ministerstva vnitra pak čtrnáct smluv na dodávky v celkovém objemu 1,4 mld. Kč a 51,6 milionu kusů.

Výsledek? Testováno vůbec nebylo 21 % tohoto zboží (45,9 milionu kusů v hodnotě 478 mil. Kč), měřeními úspěšně prošlo 25 % zboží, převážně respirátorů (8,1 mil. ks v hodnotě 576,7 mil. Kč). Bez jakýchkoli testů bylo přijato 16 % respirátorů (6,9 mil. ks. za 369,8 mil. Kč). A zbývajících 38 % z celkového objemu (13,3 mil. ks za 876,6 mil. Kč) jsou respirátory, které „nesplnily požadovanou kvalitu dodávaného zboží nebo kvalitu splnily až po opakovaném testování“. Některé vzorky několikanásobně překročily stanovené limity pro ochranné pomůcky.

„Někteří koncoví uživatelé obdrželi osobní ochranné prostředky, které nesplňovaly deklarované kvalitativní požadavky, aniž by o tomto nedostatku věděli,“ konstatuje kontrolní zpráva NKÚ.

Nějak se to využije

Kromě toho NKÚ na řadě příkladů dokládá, že součástí dodávek z Číny byly nerelevantní či nedohledatelné nebo zcela zfalšované certifikáty.

„Ani jeden ze všech doložených certifikátů se nevztahuje na zboží, které bylo předmětem objednávky,“ píše NKÚ například o objednávce Ministerstva zdravotnictví z 12.3.2020 na 11 012 ks respirátorů ochranné třídy FFP1 a 9 090 ks respirátorů ochranné třídy FFP2 za 10 910 803,20 Kč. Některé zboží dorazilo i zcela bez technického označení a jakékoli dokumentace dokládající kvalitu.

V dalším případě sice dodávky respirátorů typu FFP3 polské značky Grupa Topex obsahovaly prohlášení o shodě, jenže se týkaly jiného výrobce a zcela jiného výrobku – overalů a ochranných oděvů.

Podobně dopadla i dodávka 30 000 ks respirátorů KN95 objednaná Ministerstvem zdravotnictví 17.3.2020 za 4 715 996,18 Kč.

U zboží, které neprošlo, se řešení našlo: „NKÚ zjistil, že původně dodané respirátory, které nesplňovaly parametry pro ochrannou třídu FFP2, Ministerstvo vnitra v interních evidencích překvalifikovalo na respirátory třídy FFP1, respektive roušky a distribuovalo je interně v rámci resortu.“

Jen v několika případech česká strana dokázala vyjednat vrácení a výměnu zboží či peněz, či alespoň slevu na již odebrané zboží.

Publikace tohoto článku: HlidaciPes.org, 22.3.2021