Růst technologického vlivu Číny ve Střední Asii

Riziky pronikání čínských technologií do států Střední Asie se zabývá nová studie Doublethink Lab.

Střední Asie (Kazachstán, Kyrgyzstán, Tádžikistán, Turkmenistán a Uzbekistán) tvoří objemný odbytový trh a rostoucí „zásobárnu“ pracovních sil. Je tedy logické, že zde přibývá zahraničních investic. Jejich struktura má ovšem svá specifika – roli hraje odlehlost od hlavních ekonomických center, dlouhodobá uzavřenost některých zemí i absence přístupu k moři.

Na seznamu společností působících na středoasijském trhu figurují od počátku 21. století také společnosti čínské. V rámci iniciativy Pás a stezka přišla Čína se dvěma strategickými plány: Made in China-2025 a Digitální hedvábná stezka (Digital Silk Road, DSR), které měly Čínu vytáhnout na světovou úroveň v oblasti technologického rozvoje a poskytnout jí nástroj pro ovlivňování mezinárodních standardů v oblasti digitálních technologií. V dnešním světě jsou to právě vyspělé technologie, které určují budoucí hospodářský rozvoj, konkurenceschopnost a vliv ve světě.

Digitalizace se stává jednou z důležitých oblastí spolupráce mezi Čínou a středoasijskými zeměmi. Jaké cíle Čína sleduje?

  1. Propojení regionální infrastruktury (obchod, finance, podnikání a politika) dané země s Čínou;
  2. modernizace tradičních průmyslových odvětví v zemích BRI, otevření trhů pro čínské společnosti a účast na veřejných zakázkách v oblasti technologií;
  3. zavedení čínských technologických standardů a vytvoření jednotného digitálního ekosystému, v němž bude hrát prim Čína, nikoli Západ.

Ve prospěch Číny hovoří ve středoasijských zemích tyto faktory:

  1. Nízká cena ve srovnání se západními protějšky;
  2. ochota Číny poskytovat technologie v rámci dlouhodobých nízkoúročených úvěrů, nebo dokonce zdarma;
  3. „absence“ lidskoprávních, environmentálních či jiných podmínek ze strany Číny. Chování Číny v těchto zemích však dlouhodobě vede k jejich závislosti v politické i ekonomické sféře.

Země Střední Asie přikládají spolupráci s Čínou v oblasti technologií velký význam. Kazašský prezident Tokajev během státní návštěvy ČLR v září 2019 zavítal také do společnosti Hikvision a po návratu do vlasti dal pokyn k digitalizaci údajů o občanech na základě zkušeností Číny. Sídlo další čínské technologické společnosti, tentokrát Huawei, navštívil rovněž uzbecký prezident Mirzijojev – Čína následně získala řadu velkých státních projektů bez výběrového řízení.

V květnu 2023 se v Si-anu konal první regionální summit (China-Central Asian Summit). Lídři středoasijských států zde podepsali Sianskou deklaraci. Ta zdůrazňuje rozšíření spolupráce v oblastech využívání umělé inteligence, rozvoje technologie chytrých měst (Smart Cities) a cloudových úložišť.

Oblíbenost navzdory hrozbám

Využívání čínských technologií může vést k závislosti země – hrozí, že středoasijské země nebudou schopné plně kontrolovat své vlastní technologie a určovat vlastní pravidla. V zemích, jako je Kazachstán nebo Uzbekistán, hrají v procesu digitalizace hlavní roli právě čínské společnosti, jejich technologie a zařízení. Existují oprávněné obavy, že by Čína mohla získávat přístup k citlivým údajům zemí Střední Asie, včetně osobních údajů občanů. Experti varují, že Čínou budované sítě 5G a další IT infrastruktura mohou vést k riziku špionáže a nátlaku na politiku daných zemí. Čína má snadný přístup ke statistikám a informacím o pohybu obyvatelstva v reálném čase; coby tvůrce těchto digitálních technologií by mohl být Peking bez problémů schopen rozsáhlých kybernetických útoků nebo například narušení dopravy ve městech. Stejně tak je nutné přistupovat s obezřetností k stále oblíbenějšímu čínskému projektu Smart Cities, jehož koncept se Čína snaží exportovat.

Příkladem může být Kazachstán, kde čínské společnosti aktivně investují do infrastruktury, zavádějí komunikační technologie a budují sítě LTE A 5G ve městech i na venkově. Mezi národní telekomunikační společností Kazachtelecom a čínskými výrobci (Huawei Technologies, Hikvision, Dahua) jsou uzavřeny dlouhodobé smlouvy a spolupráce se neustále rozšiřuje. Zatímco na první pohled není vliv Číny v Kazachstánu příliš patrný, ve skutečnosti čínské společnosti pilně pracují na vybudování akademických konexí, výchově IT odborníků podle svého vzoru nebo na zapojení obyvatel do nejrůznějších online soutěží (TikTok).

Čínské technologie budou pravděpodobně v těchto zemích kvůli své propracovanosti a nízké ceně nadále velmi oblíbené, a to navzdory varování Západu. Je tedy nezbytné, aby si státy v těchto oblastech pro jednání s Čínou vypracovaly obecná kritéria pro spolupráci a mechanismy zaručující bezpečnost osobních údajů i údajů národního významu. Samozřejmostí by také měla být maximální transparentnost veškeré této činnosti.

Shrnutí studie napsala Hana Do.

Celý text v angličtině v PDF.

Publikace tohoto článku: HlidaciPes.org