Sedm a půl roku za řeči o demokracii

V těchto dnech začínají být souzeni lidé zatčení loni během zátahu na nezávislé právníky obhajující lidskoprávní aktivisty. První odsouzenou obětí se stal bývalý profesor čínské literatury z Pekingu, který si za připomenutí masakru na náměstí Tchien-an-men v roce 1992 odpykal za mřížemi již 16 let.

Ve středu 2. srpna byl na 7,5 roku vězení odsouzen Chu Š´-ken (Hu Shigen), bývalý profesor literatury na Pekingské univerzitě cizích jazyků označovaný také za vůdce podzemní křesťanské církve. Podle oficiálních zpráv soudní líčení trvalo 2 hodiny a 20 minut a obžalovaný byl shledán vinen ve všech bodech obžaloby. Chu se během přelíčení přiznal, že se vydal „cestou zločinu“, usiloval o svržení komunistické strany Číny a slíbil, že se v budoucnu již nikdy nepřipojí k protistátním aktivitám.

Výčet „zločinů“

Chu Š´-ken byl obviněn z několika „zločinů“. Především prý v roce 2014 zorganizoval cestu dalšího obviněného v tomto případě Kou Chung-kuoa (Gou Hongguo) na Taiwan, aby se zúčastnil po boku dalších disidentů semináře organizovaného exilovou neziskovou organizací Initiatives for China na téma demokratizace Číny.

Dále byl obviněn, že v únoru 2015 během večeře v jedné pekingské restauraci ve společnosti dvou nezávislých právníků a dalších celkem patnácti osob hovořil o tom, jak svrhnut komunistickou stranu prostřednictvím nenásilných občanských aktivit. Údajně své spolustolovníky naváděl, že mají podněcovat rozpory uvnitř KS, jež by mohly vést k frakčním bojům a stranu destabilizovat. Údajně také uvažoval o tom, že by se měla podněcovat nenávist lidí ke straně. Lidé by pak vyšli do ulic a krveprolití, které by mohlo nastat během potlačování protestů, by přitáhlo pozornost a sympatie mezinárodního společenství.

Svědectví o této večeři, kde přítomní sdíleli své antikomunistické názory, předložil v písemné podobě soudu Čaj Jen-min (Zhai Yanmin), občanskoprávní aktivista také souzený v těchto dnech spolu s dalšími Chuovými přáteli. Čaj dostal pouze tříletý podmíněný trest.

Dalším Chu Š´-kenovým proviněním je podle čínského soudu podněcování vesničanů, aby se se svými stížnostmi na jednání místních úřadů obraceli s peticemi k vyšším orgánům. Toto obvinění se týkalo konkrétního případu z loňského roku, kdy stěžovatel v Čching-anu v severovýchodní Číně, který chtěl odjet se stížností do Pekingu, byl zabit policií, když mu bránila v nástupu do vlaku.

A konečně v písemném svědectví dalšího obviněného Kou Chung-kuoa se uvádí, že Chu byl aktivní v zakázané podzemní církvi, kterou využíval jako platformu k rozdmychávání protistátních nálad. Kou Chung-kuo má být souzen 4. srpna. Všichni obvinění byli zatčeni loni počátkem července společně s více než třemi sty právníky a aktivisty spolupracujícími s advokátní kanceláři Feng-žuej (Fengrui).

Standardizovaný postup úřadů

Postup policie se řídí stejným modelem, jako v dalších případech, kdy jsou pronásledováni lidé, kteří kritizují stranický a státní aparát. Ti jsou bez řádného obvinění uvězněni a delší čas zadržováni na neznámém místě. Obvykle trvá několik měsíců, než se rodinní příslušníci dozvědí, kde jsou. Během výslechů je pak připravován proces – pod nátlakem a různými hrozbami se postupně část uvězněných přizná k tomu, co se po nich žádá, a jejich trest je pak mírný. Součástí tohoto postupu je obvykle také kajícné přiznání některých obviněných vysílané v čínské televizi. Zároveň je vytipován obětní beránek, který je nakonec v rychlém soudním jednání exemplárně potrestán.

Tím se zřejmě v této fázi procesu stal Chu, jednašedesátiletý aktivista, který již ve vězení strávil 16 let. Poprvé byl zatčen v roce 1992, kdy se pokusil s několika přáteli na náměstí Tchien-an-men rozhazovat letáky požadující svobodu a demokracii.

Si Ťin-pchingova harmonizace společnosti

Od nástupu prezidenta Si Ťin-pchinga k moci je v Číně patrná snaha upevnit pozici komunistické strany. Děje se tak na různých frontách. Boj proti korupci vysokých státních funkcionářů působí sympaticky a získává Si Ťin-pchingovy body u obyčejných lidí. Cenzura Panama Papers, kde jsou zmíněni i příbuzní Si Ťin-pchinga a jeho blízkých spolupracovníků, včetně jeho švagra, nicméně naznačuje, že boj proti korupci je spíše specifickou formou vnitrostranického boje a likvidace možných konkurentů. Paralelně s tím prezident dále utužuje kontrolu médií a dále způsobem, který nemá obdobu od konce Kulturní revoluce, letos rozjíždí kampaň za ideologickou očistu vědy a vysokého školství. Dalším cílem Si Ťin-pchingova tažení proti jakémukoliv náznaku opozice je tažení proti neziskovým organizacím a nezávislým právníkům. Chu Š´-kenův případ bezprostředně souvisí s loňským zatčením lidskoprávních aktivistů z okruhu advokátní kanceláře Feng-žuej. Ta se specializovala na případy bezpráví a zneužívání pravomocí ze strany státní správy. Část zadržených byla po několika měsících propuštěna, na soud stále čeká zhruba dvacet lidí.

(psáno pro Deník Referendum)