Si Ťin-pching do čínské ústavy: další posilování centralizace moci

Si Ťin-pchingovo myšlení bude po stanovách KS Číny zaneseno i do ústavy Čínské lidové republiky. Čínský “parlament” formálně schválí na svém zasedání v březnu i další legislativní úpravy k posílení centralizace moci KS Číny.

Myšlenkový přínos prezidenta Si Ťin-pchinga, souhrnně nazývaný „Si Ťin-pchingovo myšlení o socialismu s čínskými rysy v nové éře“, bude spolu s teoretickým přínosem jeho předchůdce Chu Ťin-tchaa zahrnut do ústavy ČLR v jejím nejnovějším dodatku, prvním po čtrnácti letech. Na 19. sjezdu KS Číny bylo Siovo myšlení zařazeno do stranických stanov, následovat má kodifikace jeho ideologie na celostátní úrovni. Tento krok je nejčerstvějším důkazem Si Ťin-pchingovy neotřesitelné pozice ve vedení ČLR: jediný vůdce ČLR, jehož politická teorie byla do preambule ústavy zanesena ještě během výkonu funkce, byl Mao Ce-tung. Postavit Si Ťin-pchinga na roveň Mao Ce-tungovi představuje další symbolický krok ke konsolidaci Siovy moci – se zcela reálnými dopady.

Dozorčí komise – nový mimosoudní nástroj šikany?

Novelizace ústavy na zasedání symbolického čínského parlamentu v březnu bude provázeno vznikem Státní dozorčí komise, celostátního protikorupčního orgánu s rozsáhlými vyšetřovacími pravomocemi. Dle čínských odborníků na právo je pro vytvoření takové komise třeba dalších dodatků k ústavě, aby činnost komise byla řádně ústavně zakotvena – zatím běží její zkušební provoz, oficiálně zahájit činnost by měla po schválení parlamentem v březnu.

Analytici věří, že národní dozorčí komise umožní státu rozšířit disciplinární pravomoci na osoby mimo stranický systém. Představitelé Amnesty International však projevili obavy, že Státní dozorčí komise bude především

legalizovat určitou formu svévolného zadržení osob a vytvoří nový mimosoudní systém s rozsáhlými pravomocemi, které mají značný potenciál porušovat lidská práva.

Dozorčí komise tak má být hlavním projevem nadcházejících procesních změn v disciplinárních řízeních – tyto změny měly vést ke zrušení protiprávních tajných zadržování (de facto únosů) a vyšetřování, zatím ale budí u pozorovatelů značné pochybnosti.

Studujte Si Ťin-pchingovo myšlení, revidujte učebnice

Si Ťin-pchingovo myšlení se rovněž stane úhelným kamenem činností Oddělení práce na jednotné frontě. Tato instituce, složená z několika pododdělení s rozlišenými gescemi (druhé pododdělení se věnuje náboženstvím a menšinám, páté vychováváním chudých a podobně), je pověřená šířením stranické propagandy na nejrůznějších úrovních. Spadá pod Ústřední výbor Strany; na jeho činnost dohlíží generální tajemník osobně. V minulosti působilo oddělení Jednotné fronty hlavně vnitrostátně; v Si Ťin-pchingově “Nové éře” se na popud samotného generálního tajemníka posiluje jeho role při vlivových operacích v cizině.

Minulý týden během schůzky s vedoucími pracovníky jednotlivých buněk tohoto oddělení

Místopředseda Wang Jang [člen Stálého výboru Politbyra] vyzval úředníky, aby spojili studium stranického sjezdu s novými koncepty, myšlenkami a strategiemi Si Ťin-pchinga o jednotné frontě z doby 18.stanického sjezdu 2012. … “Studium by mělo být také spojeno s novými požadavky na práci jednotné fronty v nové éře a její skutečnou činnost,” řekl Wang. “Výsledek studia by měl vyústit ve vysoké politické vědomí, vědecké myšlení a projevy, a v silnou pracovní motivaci.”

Revizí projdou vysokoškolské učebnice a celostátní přijímací zkouška na vysokých školách, ale také učebnice pro střední školy, aby zahrnuly Si Ťin-pchingovo myšlení jako součást oficiálních učebních osnov. Řada univerzit přitom má již nyní katedry a studijní skupiny věnované výuce Siovy ideologie.

V souvislosti se změnami v ústavě se objevily také spekulace o možném záměru vedení KS Číny odstranit z ústavy limit dvou funkčních období jedné osoby v roli prezidenta republiky. Těmto úvahám nahrává skutečnost, že Si v říjnu na sjezdu představil novou sestavu nejvyšších činovníků ve Stálém výboru Politbyra, která neobsahovala jasného potenciálního dědice. Současný prezident by se teoreticky mohl snažit zůstat ve funkci i po roce 2022. Pro další dva klíčové tituly Si Ťin-pchinga – především generálního tajemníka, což je funkce v ČLR důležitější než funkce prezidenta; a šéfa Ústřední vojenské komise – přitom žádné formální limity stanoveny nejsou. Tyto spekulace zůstávají, alespoň prozatím, nepotvrzeny.