Dokument č. 9 (Oběžník o současném stavu v oblasti ideologie)

„Dokument č. 9“ (中共九号文件), oficiálně „Oběžník o současném stavu v oblasti ideologie“ (关于当前意识形态领域情况的通报, angl. Circular Concerning Present Conditions in the Ideological Domain), je interní instrukce rozeslaná hlavní kanceláří ústředního výboru Komunistické strany Číny (中共中央办公厅), která upozorňuje na kritické debaty a požadavky čínské společnosti na větší transparentnost a demokratizaci politického systému a představuje je jako ohrožení čínského politického zřízení. Vymezuje sedm „chybných ideových tendencí“  (错误思潮) západního původu. Tajný dokument se dosud ne zcela vyjasněným způsobem objevil v západních médiích v červenci roku 2013. V obecné rovině je Dokument č. 9 vnímán jako regule k zastavení liberalizačních tendencí v čínské společnosti, které komunistická strana považuje za existenční riziko pro své vedoucí postavení. Znamená otočení ideologickým kormidlem směrem k tradičnímu pojetí z doby maoismu. Sinolog Matthew D. Johnson pak v souvislosti s Dokumentem hovoří v kontextu nových čínských globálních ambicí o přechodu od Chu Ťin-tchaovy „nepřímé konkurence“ k Si Ťin-pchingovu „přímému boji“.

Od teorie k praxi

Prvotní inspiraci pro vznik Dokumentu spatřujeme v roce 2012, kdy Žen Ťie (任洁), odborná pracovnice Ústavu marxismu Čínské akademie společenských věd, zveřejnila na stránkách časopisu Budování strany článek nazvaný „Šest velkých výzev, kterým dnes čelí ideově výchovná práce v naší zemi“ (当前我国意识形态建设面临的六大挑战). Autorka zde uvádí, že zdroje moci státu minulých dob, tedy „jaderné zbraně a rakety“, dnes nahradila „vůle a myšlenky“. Kritizuje takzvanou kulturní infiltraci ze strany západních mocností a označuje zpravodajské kanály CBS a CNN za „skrytou propagandu“, hollywoodské snímky za export západního kulturního vlivu a „infiltraci západních hodnot“ a akademické nadace jako Fulbrightův program osočuje z „rozvracení socialismu zevnitř“. Jako jednu z šesti výzev, před nimiž dnes stojí Čína, také zmiňuje úpadek víry v hlavní ideologii, který zapříčinil pád Sovětského svazu a způsobil politické změny ve východní Evropě.

O necelý rok později, 22. dubna 2013 distribuovala hlavní kancelář ústředního výboru Komunistické strany Číny Dokument č. 9 mezi jednotlivé základní stranické organizace. První zmínky o tomto materiálu politického vzdělávání se v čínském tisku začaly objevovat v květnu 2013, nejprve v souvislosti s jeho projednáním na Výboru bytové výstavby pro město a venkov města Čchung-čchingu (重庆城乡建设委) v provincii S’-čchuan. Celý Dokument nebyl zveřejněn, ale objevily se již informace o „sedmi významných problémech“ (七个方面的突出问题) a o „škodlivosti názorů hlásaných Západem“. Plné znění interního dokumentu se objevilo v červenci 2013 na čínském exilovém zpravodajském serveru Mingjing News se sídlem v New Yorku a nedlouho nato jej převzala i světová média. Projekt China File, který se současnému dění v Číně dlouhodobě věnuje, záhy přinesl anglický překlad.

Dokument je v ČLR neveřejný a někdo ho musel vynést z nitra komunistické strany. Podle čínského soudu měla za jeho vynesením stát čínská novinářka a disidentka Kao Jü (高瑜). Ta byla v dubnu 2014 zatčena a odsouzena za vyzrazení státního tajemství k sedmi letům vězení. (Kvůli zdravotním obtížím jí byl trest zmírněn na pět let výkonu trestu domácího vězení.) Šéfredaktor Mingjing News Che Pchin (何頻) však její podíl na vyzrazení dokumentu popřel.

Sedm hříchů zavlečených ze Západu

Po obsahové stránce se Dokument v jistých ohledech inspiruje článkem Žen Ťie. Dokument také uvádí sedm chybných myšlenkových tendencí (错误思潮), které ilustruje odkazy na dění v ČLR nežádoucí z hlediska KS Číny, a na závěr vždy shrnuje hlavní nebezpečí, která z dané chybné tendence plynou. Názvy zavrženíhodných myšlenek jsou rozvedené a doplněné o konkrétní určení jejich západního původu. Z textu je zřejmé, jak zásadní význam KS Číny přisuzuje ideologii pro udržení své moci.

S výjimkou sedmého bodu, který uvádíme v úplnosti, v následujícím překladu vybíráme vždy pouze název příslušné „chybné tendence“ a závěrečné shrnutí:

1. Hlásání myšlenek západní ústavní demokracie ve snaze popřít současné vedení, popřít politický systém socialismu s čínskými rysy.

宣扬西方宪政民主。企图否定当代领导,否定中国特色社会主义政治制度。

Zásadní ohrožení, které působí hlásání západní ústavní demokracie, spočívá v tom, že proti sobě staví vedoucí úlohu strany a naplňování ústavy a zákonů, na základě západní konstituční demokracie odmítá vedoucí úlohu strany a ruší lidovou demokracii.

宣扬西方宪政民主的要害, 在于把党的领导与宪法和法律实施对立起来,以西方宪政民主否定党的领导、取消人民民主.

2. Hlásání „univerzálních hodnot“ ve snaze destabilizovat teoretické základy politické moci strany

宣扬“普世价值”,企图动摇党执政的思想理论基础。

Politickým cílem lidí, kteří propagují „univerzální hodnoty“, je snaha interpretovat západní hodnoty jako společné hodnoty lidstva, které jsou nadčasové a všeobecně platné a přesahují hranice států a společenských tříd; domnívají se, že západní svoboda, demokracie a lidská práva jsou všeobecně platná a věčná.

一些人宣扬“普世价值”的政治目的,是要把西方价值观说成是超越时空、超越国家、超越阶级的人类共同价值,认为西方的自由、民主、人权具有普适性、永恒性。

3. Hlásání občanské společnosti ve snaze rozvrátit společenský základ moci strany

宣扬公民社会,企图瓦解党执政的社会基础。

Podstatou hlásání občanské společnosti je snaha vytlačit vedoucí úlohu organizací strany na nejnižší úrovni a politické moci, ba dokonce polarizovat lidové masy a stranu, a nakonec vytvořit politickou opoziční sílu.

宣扬公民社会的实质,是要把基层党组织领导和基层政权排除在基层群众自治之外,甚至对立 起来,最终形成政治对抗力量。

4. Hlásání neoliberalismu ve snaze změnit základní ekonomický systém naší země

宣扬新自由主义,企图改变我国基本经济制度。

Západní země v čele s USA ve jménu globalizace ze všech sil vnucují světu neoliberalismus, což mělo katastrofické dopady na země Latinské Ameriky, Sovětský svaz a země východní Evropy; [neoliberalismus] také je samotné zavlekl do světové finanční krize, z níž se nemohou vymanit.

以美国为首的西方国家以全球化名义极力向世界推行新自由主义,给拉美及苏联和东欧国家带来了灾难性后果,也使自身陷入国际金融危机之中难以自拔。

5. Hlásání západního pojetí žurnalistiky, zpochybňující zásady naší země, podle nichž strana řídí média, a systém řízení zpravodajství a vydavatelské činnosti.

宣扬西方新闻观,挑战我国党管媒体原则和新闻出版管理制度。

Podstatou hlásání západního pojetí žurnalistiky je agitace ve prospěch abstraktní a absolutní svobody tisku a vystupování proti vedoucí úloze strany v médiích ve snaze prorazit otvor, skrze který dojde k infiltraci ideologie naší země.

宣传西方新闻观的实质,是鼓吹抽象的、绝对的新闻自由,反对党对媒体的领导,企图打开对我国意识形态渗透的突破口。

6. Hlásání historického nihilismu ve snaze popřít dějiny Komunistické strany Číny a dějiny Nové Číny

宣扬历史虚无主义,企图否定中国共产党历史和新中国历史。

Podstatou historického nihilismu je snaha popřít dějiny Komunistické strany Číny a Nové Číny, zásadním způsobem popřít historickou pozici a úlohu Komunistické strany Číny, a tím popřít legitimitu dlouhodobé moci Komunistické strany Číny.

历史虚无主义的要害,是企图通过否定中国共产党历史和新中国历史, 从根本上否定中国共产党的历史地位和作用,进而否定中国共产党长期执政的合法性。

7. Zpochybňování politiky otevírání se a reforem a zpochybňování socialistické povahy socialismu s čínskými rysy

质疑改革开放,质疑中国特色社会主义的社会主义性质

V posledních letech neustávají debaty o reformách, v nichž zaznívají nejrůznější hlasy a některé z nich se zjevně vzdalují od socialismu s čínskými rysy. Někteří viní reformy z problémů a konfliktů doprovázející rozvoj, tvrdí, že „reformy zašly příliš daleko“, „odchýlily se od socialistického směru“, zpochybňují, zda to, co Čína nyní realizuje, je skutečně socialismus, či zda to spíše není „kapitalistický socialismus“, „státní kapitalismus“ nebo „nový byrokratický kapitalismus“.

近年来议论改革声音不断,各种声音纷纷籍籍,一些言论明显偏离中国特色社会主义。主要表现为:有的把发展中的矛盾和问题归咎于改革开放,称“改革开放过了头”,“背离了社会主义方向”,质问中国现在搞的究竟还是不是社会主义,或干脆说成是“资本社会主义”、“国家资本主义”、“新官僚资本主义”.

Jiní zase tvrdí, že „reformy ještě ani zdaleka neproběhly“, a že „opožďující se reforma politického systému brání reformě ekonomiky“ a prosazují, že je nutné provést všestranné a zevrubné reformy podle měřítek politických systémů na Západě.

有的称“改革还远未到位”,“政治体制改革滞后阻碍了经济体制改革”,鼓噪应该以西方制度为标准搞所谓的全面彻底改革.

Všechny tyto názory ve skutečnosti popírají linii, směřování a politiku započaté 3. plénem 11. ÚV (tj. v prosinci 1978, kdy byla vyhlášena politika reforem a otevírání se), a následně popírají socialismus s čínskými rysy.

这些论调,实质是要否定党的 十一届三中全会以来的路线方针政策,进而否定中国特色社会主义。

Nepřátelské rejdy

V další části dokument hovoří o tom, že tyto chybné ideové tendence se šíří v zahraničních médiích i doma, na internetu, na konferencích a kulturních akcích a v některých tiskovinách. To je podle autorů dokumentu nebezpečné: „Pokud umožníme, aby se tyto názory rozšířily, naruší to dosavadní sdílené přesvědčení lidí o podstatných otázkách, jakou vlajku mají nést, jakou cestou se mají ubírat, jaký cíl sledovat.“

Dokument dále shrnuje rejdy „západních protičínských sil“ a domácích „disidentů“, kteří se snaží podkopat vůdčí ideologii ČLR, a vypočítává při tom následující aktivity, jejichž cílem je „mezi lidmi podněcovat nespokojenost a vychovávat opoziční síly“: otevřené dopisy a petice požadující politické reformy, požadavky na zlepšení stavu lidských práv, žádosti o propuštění „takzvaných politických vězňů“, snahu zvrátit hodnocení událostí 4. června (tj. rehabilitovat oběti masakru na náměstí Tchien-an-men), požadavek, aby představitelé strany a státu zveřejnili svůj majetek, snaha prostřednictvím internetu bojovat s korupcí, kritika stranické kontroly médií, činnost nezávislých právníků, působení disidentů, ilegální publikační aktivity, pašování podvratné literatury ze zahraničí, natáčení dokumentárních filmů na citlivá témata, šíření politických drbů a znevažování stranických a státních představitelů. K těmto negativním jevům dokument dále přiřazuje sebeupalování Tibeťanů a blíže neurčené teroristické útoky Ujgurů. Součástí „protičínských sil“ jsou podle dokumentu také zahraniční zastupitelské úřady, zahraniční novináři a mezinárodní neziskové organizace.

Shrnutí všech nebezpečí, jimž je Čína vystavena, uzavírá varování týkající se „ideologické infiltrace“: „Dokud budeme zachovávat vedoucí úlohu strany, zachovávat socialismus s čínskými rysy, nezmění se postoj západních protičínských sil, které na nás vyvíjejí tlak ve snaze vyvolat převrat. Stále proti naší zemi budou mířit ostřím pozápadnění, rozdělení země a barevné revoluce. V této věci nemůžeme za žádných okolností polevit v bdělosti a rozhodně ji nesmíme brát na lehkou váhu.“

Čtyři oblasti ideově výchovné práce

V závěru dokument nabádá stranické funkcionáře a státní úředníky, zejména ty na rozhodujících úrovních, aby těmto problémům věnovali maximální pozornost a přistupovali k nim aktivně. K tomu je třeba věnovat se následujícím čtyřem oblastem činnosti:

1. Posilovat svoji vedoucí roli v ideově výchovné práci

加强对意识形态工作的领导

„Je třeba upevnit smysl pro odpovědnost hlavních představitelů, z práce v oblasti ideologie musí učinit jednu z hlavních priorit své pracovní agendy, rozebírat a studovat nové oblasti, nové situace a nové dění v oblasti ideologie, reagovat rychle a efektivně a s předstihem řešit problémy v oblasti ideologie“.

2. Vést členy a funkcionáře strany, aby na úrovni teorie jasně rozlišovali, co je pravda

引导党员干部明辨理论是非

„Členové strany, především její vedoucí funkcionáři, musí být schopní nahlížet problémy z politického hlediska, z hlediska celkové situace, ze strategického hlediska a z hlediska teorie, musí být schopni jasně rozlišit podstatu prosazování chybných myšlenek – jasně rozlišit jak jejich teoretickou nesprávnost, tak politickou škodu, kterou mohou způsobit.

Je třeba podporovat striktní a jasnou disciplínu, udržující vysokou míru jednoty s ústředním výborem strany pod vedením generálního tajemníka Si Ťchin-pchinga, a to v myšlení, politickém postoji i jednání.

3. Neodchylovat se od principu, že strana řídí média

坚持党管媒体原则不动摇

Je třeba vytrvat ve správném ovlivňování veřejného mínění a klást důraz na to, aby požadavky správného ovlivňování pokryly všechny oblasti a procesy práce a aby byly kontrolovány z politické, obsahové, procedurální, technologické a dalších stránek.

Je třeba zesílit výchovu k marxistickému pojetí médií (马克思主义新闻观) s cílem zajistit, aby vedoucí moc v médiích byla pevně v rukou lidí, kteří neochvějně zachovávají jednotu s ústředím strany v čele s generálním tajemníkem Si Ťin-pchingem.

4. Uvědoměle posilovat řízení na ideologické frontě

切实加强 意识形态阵地管理

Je třeba posílit naše řízení všech druhů a stupňů propagandy v oblasti kulturní fronty, zdokonalovat a do praxe uvádět související administrativní systém (完善和落实有关管理制度) a nikdy nedat příležitost k šíření chybných ideových tendencí (错误思潮) či názorů. Musíme svědomitě implementovat Rozhodnutí stálého výboru Všečínského shromáždění lidových zástupců o posílení ochrany informací v počítačových sítích (全国人民代表大会常务委员会关于加强网络信息保护的决定), posílit ovlivňování veřejného mínění na internetu (网上舆论引导) a očišťovat prostor veřejného mínění na internetu (净化网络舆论环境). Musíme zlepšit a inovovat naše strategie a metody řízení, docílit řízení za pomoci zákona (依法管理), vědy a principů efektivního vedení.