Harmonická společnost

Úplný název socialistická harmonická společnost (社会主义和谐社会, še-chuej ču-i che-sie še-chuej). Vize rozvoje ČLR přednesená generálním tajemníkem Chu Ťintchaem v září 2004. Spočívá ve vyrovnaném rozvoji všech sfér společnosti a ekonomiky v souladu se socialistickou zákonností a pod vedením KS Číny. Harmonická společnost má být v ČLR vybudována do roku 2021, na který připadá 100. výročí založení KS Číny. Pojem harmonická společnost je v čínštině pro svou vágnost a autoritářské konotace parodován homofónním výrazem „říční krab“ (河蟹, che-sie).