Koncept „dvou staletí“

Koncept „dvou staletí“ (两个一百年), či z kontextu přesněji „dvou staletých výročí,“ představuje pojem v současné čínské komunistické ideologii, vytyčující cíle všestranného ekonomicko-společenského rozvoje, které se vážou ke dvěma budoucím historickým milníkům: Stoletému výročí založení Komunistické strany Číny v roce 1921 a stoletému výročí založení Čínské lidové republiky v roce 1949.

Tato idea byla poprvé, byť ne ještě v této konkrétní formě, představena tehdejším generálním tajemníkem Ťiang Ce-minem 江泽民 na 15. sjezdu Komunistické strany Číny v roce 1997. Ťiang zde přednesl požadavek, aby „byla v době stého výročí národní ekonomika rozvinutější a systém ve všech ohledech propracovanější“ a aby „v polovině století, v době stého výročí založení ČLR, bylo v zásadě dosaženo modernizace a vytvořen silný a prosperující, demokratický, civilizovaný, socialistický stát.“ (到建党一百年时,使国民经济更加发展,各项制度更加完善;到世纪中叶建国一百年时,基本实现现代化,建成富强民主文明的社会主义国家)

Na dalších sjezdech KS Číny pak tuto základní ideu postupně doplňovali, prohlubovali a rozvíjeli Ťiangovi následníci Chu Ťin-tchao a Si Ťin-pching, přičemž posledně jmenovaný na 19. sjezdu poprvé použil spojení „zápas o uskutečnění cíle ‚dvou staletí‘,“ (实现“两个一百年”奋斗目标), které se od té doby v čínské ideologické rétorice ustálilo.

Od pouhého státu k velmoci

Si Ťin-pching tento koncept také rozvinul do určitého časového schématu, když hovořil o tom, že dosažení tohoto cíle musí „postupovat ve třech krocích“ (三步走). Prvních dvou, tedy „vyřešení problému existenční situace lidu“ (解决人民温饱问题) a „celkového zvýšení životní úrovně lidu směrem k mírnému blahobytu“(人民生活总体上达到小康水平), už bylo víceméně dosaženo. Do roku 2020, tj. do konce „prvního století“ (第一个百年), je ještě potřeba úspěšně završit především fázi druhou.

Třetí fáze, která se váže k období „druhého století“ či „druhého staletého výročí,“ (第二个百年),  si pak klade za cíl učinit z Číny „silnou a prosperující, demokratickou, civilizovanou, harmonickou a krásnou socialistickou modernizovanou velmoc“ (建成富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国). Si Ťin-pching zde jako první místo neutrálního slova „stát“ (国家) začal používat zabarvenější výraz „velmoc“ (强国), což poukazuje na mezinárodní ambice spojené s rozvojem Číny (viz níže). Chu Ťin-tchao na 18. sjezdu KS Číny v roce 2012 například použil v podstatě identickou formulaci o „silné a prosperující“ Číně, avšak jediné, v čem se oba výroky lišily, bylo právě ono označení Číny ne jako pouhého „státu“, ale jako „velmoci“ ze strany současného generálního tajemníka. Podobně hovoří čínský teoretik marxismu ze Sučouské univerzity, Ču Ping-jüen 朱炳元 v článku „Vnitřní logika zápasu o uskutečnění cíle ‚dvou staletí‘.“ Ten analogicky k Si Ťin-pchingově teorii mluví o tom, že dva úkoly Komunistické strany a otázky rozvoje společnosti už byly vyřešeny – překonání „tří hor“ (三座大山): tedy imperialismu, feudalismu a kumpánského kapitalismu; a „zbohatnutí“ (富起来) lidu. Zbývá úkol třetí, který spočívá v „rychlém ‚posílení‘“ (尽快“强起来) Číny. Jedině tak je možné dosáhnout cílů „dvou staletí“.

Vnitřní síla a mezinárodní vliv

Třetí fázi pak Si Ťin-pching dále dělí do dvou období. V prvních patnácti letech mezi roky 2010 a 2035 je třeba na „základě celkového vytvoření mírně blahobytné společnosti […] dosáhnout modernizace socialismu.“ (全面建成小康社会的基础上[…]实现社会主义现代化) . A období mezi rokem 2035 a stým výročím založení ČLR pak má právě na základě modernizovaného socialismu přinést onu „krásnou socialistickou modernizovanou velmoc“. U obou období Si zmiňuje určité konkrétní aspekty, které celkových cílů mají pomoci dosáhnout. V prvním období se jedná například o „citelné snížení rozdílů v rozvoji městských a venkovských oblastí a životní úrovně tamních obyvatel“ (城乡区域发展差距和居民生活水平差距显著缩小) a v tom druhém zase o to, aby se Čína „stala vůdčí zemí spojující vnitřní sílu a mezinárodní vliv“ (成为综合国力和国际影响力领先的国家).

Jak vyplývá z výše zmíněného, koncept „dvou staletí“ hraje úlohu nejen ve vnitřní, ale i v mezinárodní politice Číny. Při oficiální návštěvě Holandska Si Ťin-pching přirovnal tento koncept ke Strategii Evropa 2020 a prohlásil, že Čína je „ochotná jít stejnou cestou jako všechny státy Evropy, prohloubit vzájemně výhodnou spolupráci, sdílet příležitosti a společně dosáhnout prosperity.“ (愿意同欧洲各国一道,深化互利共赢合作,共享机遇,共创繁荣). Na rozdíl od Strategie Evropa 2020 však zůstávají cíle „dvou staletí“ v teoretické rovině a nejsou k nim v oficiálních zdrojích uváděna konkrétní čísla.

Koncept „dvou staletí“ je dnes jedním z důležitých ideologických východisek KS Číny. Jak píše Ču Ping-jüen:

Pouze socialismus může Čínu spasit, pouze skrz socialismus s čínskými rysy se Čína může rozvíjet. A pouze pokud v socialismu s čínskými rysy vytrváme a budeme jej rozvíjet, můžeme uskutečnit cíl ‚dvou staletí‘.

(只有社会主义才能救中国 只有坚持和发展中国特色社会主义,才能实现“两个一百年”奋斗目标)