Sňatky homosexuálů na Tchaj-wanu: rozhodne referendum

Rok po vynesení rozsudku Ústavního soudu se na Tchaj-wanu stále bojuje o civilní sňatky osob stejného pohlaví.

Tchaj-wan se možná stane první zemí v Asii, která bude legalizovat sňatky osob stejného pohlaví. Kladná soudní a politická rozhodnutí v této věci padla právě před rokem, a do dvou let od rozsudku by měla být možnost uzavření manželství pro páry stejného pohlaví zanesena do občanského zákoníku. Veřejná diskuse na ostrově nicméně stále pokračuje a uzákonění těchto sňatků stojí v cestě možné celonárodní referendum.

Svoboda uzavřít manželství

Debata o této otázce běží naplno nejpozději od roku 2000, kdy se moci chopila Demokratická pokroková strana (DPP), která je této změně velmi nakloněna. Ale ani konzervativnější Národní strana (KMT) se nestaví proti, spíš naopak. Přišla s vlastními návrhy.
V současné době sice soudy umožňují jistou formu registrovaného partnerství, ale průlomové bude až naplnění rozsudku Ústavního soudu z května 2017. Podle něj mají osoby stejného pohlaví právo na sňatek podle Ústavy Čínské republiky. Rozsudek přivítali zástupci LGBT komunity (LGBT je zkratka označující lidi lesbické, gay, bisexuální a transgender) na Tchaj-wanu s tím, že se tak potvrdila pověst Tchaj-wanu jako společensky nejliberálnější země Asie.
Ústavní soud se ve své argumentaci opřel o obecnou rovnost všech lidí před zákonem a svobodu uzavřít manželství podle čl. 22 Ústavy, který lidem garantuje veškeré svobody, jež nejsou v rozporu se společenským řádem a pořádkem. Tato argumentace naznačuje, že klíčový je právě výklad. Podobné principy najdeme ve většině ústav. Dokonce i ústava ČLR obsahuje explicitní ustanovení o svobodě manželství, ale sňatky párů stejného pohlaví v ČLR možné nejsou. Ve většině zemí, které je neumožňují, jsou totiž vykládány tak, že jsou v rozporu právě s veřejným pořádkem.

Rozsudek vs. lidové hlasování

Rozsudek tchajwanského Ústavního soudu musí být do dvou let převeden do zákona Legislativním dvorem (parlamentem). Odpůrci homosexuálních manželství ale nemeškali a Ústřední volební komisi předložili návrh o referendu k této otázce. Podle nedávno zavedených pravidel lze takové referendum iniciovat na základě podpisu 0,01 % voličů, kteří hlasovali v poslední prezidentské volbě, a  referendum by bylo platné, kdyby se jej účastnilo 25 % oprávněných voličů.

Tato pravidla činí vypsání referenda na Tchaj-wanu velmi snadným: stačí něco přes 1800 podpisů. Výsledek referenda má sílu zákona a je závazný. Ústřední volební komise rozhodla žádost o referendum zaregistrovat, čímž výrazně zvýšila pravděpodobnost, že se bude konat. Proti referendu o otázkách základních lidských práv se postavili tchajwanští aktivisté za práva komunity LGBT. Někteří vyzvali prezidentku Cchai Jing-wen, aby splnila svůj předvolební slib, že bude podporovat rovnost v uzavírání manželství.

Otázka sňatků homosexuálů tchajwanskou společnost rozděluje. Podle posledních průzkumů veřejného mínění by těsná nadpoloviční většina takové sňatky podpořila. Pokud by se ale takové referendum uskutečnilo, dá se očekávat vyhrocená debata a také politické vměšování Číny. Ta nese nelibě jakýkoli počin, který Tchaj-wan odlišuje od pevniny a dělá z něj svébytně se rozhodující a pokrokovou občanskou společnost. Kromě toho by “LGBT” dodatek k občanskému zákoníku měl pro pevninu zcela konkrétní důsledky:

Členové čínské komunity LGBT rozhodnutí soudu [květen 2017] uvítali: “Zformuje to podstatnou součást strategie hnutí za práva LGBT v Číně a bude to dobré vodítko pro čínské zákony,” řekl Wej Siao-kang, výkonný ředitel Beijing Gender, nevládní organizace, které lobbuje za práva LGBT. “Páry z pevniny budou na Tchaj-wan jezdit, aby se braly,” předvídá pan Wej. “A tchajwanští LGBT se budou moci brát se svými partnery z pevniny.”