„Soudruzi, přátelé! Bez ustání budeme naplňovat touhy lidu po krásném životě.“

Projev generálního tajemníka KS Číny Si Ťin-pchinga k 70. výročí založení ČLR v sobě v kostce obsáhl základní body stranické ideologie, oficiální interpretace soudobých dějin a na ně navazující dnešní představu o místě země ve světě.

Projev rámuje apel na národní cítění, ztělesněný v příslibu „velkolepé obrody čínského národa“. Dvakrát opakovaná fráze o „velkolepé obrodě čínského národa“ (中华民族伟大复兴, do angličtiny v oficiálním čínském překladu též jako „great rejuvenation“) se zde neobjevuje náhodou, je pevnou součástí Si Ťin-pchingova programu „čínského snu“, který vyhlásil krátce po nástupu do funkce generálního tajemníka KS Číny na podzim 2012 a v němž jsou zahrnuty cíle „dvou století“: v roce stého výročí založení Komunistické strany Číny (2021) proměnit celou čínskou společnost ve „společnost mírného blahobytu (小康社会) a v roce stého výročí založení ČLR (2049) z Číny učinit „bohatou, silnou, demokratickou, civilizovanou, harmonickou a krásnou socialistickou modernizovanou velmoc“ (建成富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国). (Demokracií se zde přirozeně myslí demokratická diktatura lidu.)

Čínský program národní obrody je stavěn na pocitu národní křivdy, utrpěné v důsledku porážek a slabosti v době koloniální expanze v 19. a na počátku 20. století, které si čínští ideologové hýčkají jako mocný argument proti celému světu. Obviňování světa za minulá příkoří se promítá také do demonstrace vojenské síly a mobilizace obyvatelstva k jednotě a společnému boji proti blíže neurčenému nepříteli a za lepší zítřky. Nedílnou součástí tohoto boje je nerozborná jednota Číny, včetně připojení zatím nezávislého Tchaj-wanu, který v pohledu vedoucích představitelů Čínské lidové republiky stále zůstává poslední „neosvobozenou“ provincií Číny. Jednota Číny také znamená jednotu všech národností, požadavek, který se za Si Ťin-pchingova vedení v praxi projevuje omezováním autonomie a kulturních práv (bez ohledu na to, že jsou zakotvené v čínské ústavě) a sílícím tlakem na počínštění Tibeťanů, Ujgurů a dalších národnostních menšin.

Si Ťin-pching používá v projevu ještě jednu frázi, která také od počátku provází jeho vládu: „nezapomínat na své původní záměry“ (不忘初心) a která odkazuje k počátkům komunistické revoluce a budování nového zřízení po roce 1949. Ostatně Si Ťin-pching v projevu krátce připomíná i hrdiny a mučedníky revolučního boje. Návrat k „původním záměrům“, tj. k ideálům, na nichž byla vybojována a zpočátku budována Čínská lidová republika, je de facto popřením nadějí, které vzbudil Teng Siao-pchingův program reforem a částečné ideologické liberalizace. Teng Siao-pching ho realizoval jako reakci na rozvrat země v době Kulturní revoluce. Do důsledků vzato, požadavek vrátit se k původním záměrům je v příkrém rozporu se zákony tržního hospodářství, které propagoval Teng a které Číně umožnily hospodářský růst; „původní záměry“ znamenají posedlost ideologickou čistotou, výchovné kampaně, požadavek konformity a represivní opatření všeho druhu. Si Ťin-pching tento návrat uskutečňuje posílením cenzury, perzekucí nezávisle vystupujících lidí, politickou výchovou a zavedením systému sociálního kreditu.

Od projevu předneseného u příležitosti 70. výročí založení nového státu přirozeně očekáváme také alespoň náznak zhodnocení minulých let. Si Ťin-pching se nedávné minulosti vyhýbá a místo zamyšlení nad katastrofálními důsledky vlády jedné strany v 50. a 60. letech (hladomor v důsledku Velkého skoku a všeobecný rozvrat v průběhu Kulturní revoluce) načrtá obraz Čínské lidové republiky jako země, která od okamžiku svého založení kráčela „velkolepou“ cestou vpřed, jež ji dnes dovádí na místo světové velmoci. Když se hlásí k politickému systému socialismu s čínskými rysy, potvrzuje bezvýhradnou moc v rukou komunistické strany a odmítá úvahy o politických reformách, o nichž se v Číně ještě nedávno diskutovalo i uvnitř komunistické strany.

Velkolepá obroda čínského národa je v Si Ťin-pchingově pojetí spjatá také s vůdčí pozicí země ve světě. Si Ťin-pching hovoří o tom, jak Čína ruku v ruce s „lidem zemí celého světa“ buduje „společný osud lidstva“ (人类命运共同体). V kontextu cílů a postojů čínské zahraniční politiky posledních let je však zřejmé, že tento potenciálně idealistický požadavek společné péče o svět je především projevem ambice ČLR stát se velmocí, která bude určovat běh světa v souladu se svým světovým názorem. Konec konců, jde tu především o „velkou obrodu čínského národa“.

Projev generálního tajemníka KS Číny Si Ťin-pchinga k 70. výročí založení ČLR

Spoluobčané, soudruzi, přátelé!

Dnes na tomto slavnostním shromáždění slavíme 70. výročí založení Čínské lidové republiky. V tomto okamžiku lid všech národností naší země, všichni synové a dcery Číny s nedostižnou radostí v srdci pociťují hrdost na naši velkolepou vlast, všichni z nich naší velkolepé vlasti upřímně přejí vše nejlepší.

Coby zástupce Ústředního výboru Komunistické strany Číny, Všečínského shromáždění lidových zástupců, Státní rady, Čínského lidového politického poradního shromáždění a Ústředního vojenského výboru zde z celé duše připomínám památku starých revolucionářů a padlých hrdinů, kteří si vydobyli nehasnoucí zásluhy za osamostatnění národa, osvobození lidu, o bohatství a sílu státu a štěstí lidu. Vřele blahopřeji lidu všech národností naší země a krajanům doma i v zámoří. Vyjadřuji upřímný dík všem přátelům všech zemí, kterým leží na srdci rozvoj Číny a podporují jej.

Přesně před sedmdesáti lety na tomto místě předseda Mao Ce-tung slavnostně světu ohlásil založení Čínské lidové republiky, a tehdy čínský lid povstal. Tato velkolepá událost zásadním způsobem proměnila trpký osud Číny, která předcházejících sto let strádala chudobou a slabostí a ponižováním od ostatních. Čínský národ se vydal na slavnou cestu k uskutečnění velkolepé obrody.

V uplynulých sedmdesáti letech sváděl lid všech národností naší země úporný boj, aby nakonec dosáhl velkolepých úspěchů, na něž s uznáním hledí celý svět. Dnes, když socialistická Čína strmí na východní straně světa, není žádné síly, která by dokázala otřást postavením naší velkolepé vlasti, není žádná síla, jež by byla s to bránit lidu Číny a čínskému národu v cestě vpřed.

Soudruzi, přátelé!

Na našem pochodu vpřed budeme podporovat vedoucí úlohu Komunistické strany Číny, budeme podporovat ústřední postavení lidu, cestu socialismu s čínskými rysy. Hodláme důkladně uplatňovat základní teorii strany, její základní linii i základní plán. Bez ustání budeme naplňovat touhy lidu po krásném životě, bez ustání budeme vytvářet nové historické počiny.

Na našem pochodu vpřed hodláme podporovat politiku mírového sjednocení a politiku „jedné země a dvou zřízení“, udržovat dlouhodobý rozkvět a stabilitu Hongkongu a Macaa, posouvat vpřed mírový rozvoj vztahů mezi pevninou a Tchajwanem, stmelovat všechny syny a dcery Číny a pokračovat ve snahách o úplné sjednocení vlasti.

Na našem pochodu vpřed budeme podporovat cestu mírového rozvoje, řídit se otevřenou strategií oboustranného prospěchu a pokračovat v budování společného osudu lidstva společně s lidem všech zemí světa.

Čínská lidověosvobozenecká armáda a lidové milice si věčně uchovají podstatu, cíle a svébytnost lidových jednotek a budou rozhodně bránit svrchovanost, bezpečí a rozvojové zájmy státu, stejně jako budou rozhodně hájit světový mír.

Soudruzi, přátelé!

Včerejšek Číny je již zapsán v kronice lidstva, dnešek Číny se právě utváří pod rukama nekonečných zástupů lidí a její zítřek bude zajisté ještě lepší. Je zapotřebí, aby se lid všech národností celé strany, celého vojska a celé země ještě pevněji semkl, nezapomínal na své původní záměry a měl dobře vštípeno své poslání. Je třeba, aby pokračoval v upevňování a rozvoji naší lidové republiky a v usilovném zápasu za uskutečnění cíle „dvou století“ a za uskutečnění čínského snu o velkolepé obrodě čínského národa.

Ať žije velkolepá Čínská lidová republika!

Ať žije velkolepá Komunistická strana Číny!

Ať žije velkolepý čínský národ!