Sung Tchao hovořil s předsedou KSČM a prvním místopředsedou Poslanecké sněmovny Vojtěchem Filipem

Dne 9. září hovořil vedoucí Oddělení pro mezinárodní styky ÚV KS Číny Sung Tchao s předsedou Komunistické strany Čech a Moravy a prvním místopředsedou Poslanecké sněmovny Vojtěchem Filipem prostřednictvím videohovoru.

Překlad záznamu z webových stránek Oddělení pro mezinárodní styky ÚV KS Číny:

Sung Tchao prohlásil, že uzavření strategického partnerství mezi ČLR a ČR byla strategická volba, kterou obě strany učinily s ohledem na budoucnost a v souladu s fundamentálními zájmy lidu obou zemí. Poté, co se objevil COVID-19, byli generální tajemník Si Ťin-pching a prezident Miloš Zeman v těsném kontaktu, a naplnili tak tradiční čínsko-české přátelství novou energií. Mnohé ovšem zamrzela nedávná takzvaná „návštěva“ Tchaj-wanu předsedou Senátu Milošem Vystrčilem, který ji protlačil na vlastní pěst, čímž hrubě zasáhl do vnitřní politiky ČLR a vážně poškodil politický základ čínsko-českých vztahů. Čínská strana toto jednání ostře odsoudila a důrazně se vůči němu vymezila. Sung zopakoval principiální pozici čínské strany v otázce Tchaj-wanu a zdůraznil, že Čína vždy zastávala názor, že jsou si všechny země rovny bez ohledu na velikost, ale že tato rovnost by měla jít oběma směry, stejně jako musí být i respekt vzájemný. Vítáme, že český prezident a další vrcholní čeští političtí představitelé iniciativně vyjádřili svůj postoj k této záležitosti, a doufáme, že se hlavní proud české politiky jasně distancuje od Vystrčilova proudu, že bude dál zachovávat princip jedné Číny a že bude praktickými kroky bránit rozvoj dobrých čínsko-českých vztahů.

Sung Tchao zdůraznil hlavní část třetího svazku Si Ťin-pchingova díla Řízení Číny a ducha projevu generálního tajemníka Si Ťin-pchinga, který pronesl na Celostátním sjezdu k uctění boje s epidemií nového koronaviru. Sung pochválil KSČM za správný postoj, který strana zastává v této otázce týkající se základních zájmů ČLR. Dále vyjádřil přání, aby obě strany plně rozvinuly vedoucí úlohu politických stran v mezinárodních vztazích, aby společně bojovaly proti studenoválečnému myšlení, bránily multilateralismus a posouvaly rozvoj čínsko-českých vztahů správným směrem.

Filip uvedl, že si česká strana vysoce váží česko-čínského strategického partnerství, že obě země ruku v ruce bojují s epidemií nového koronaviru, čímž se ukázala vzájemná pomoc jakožto podstata česko-čínského přátelství a sounáležitosti. Filip dále řekl, že cesta Miloše Vystrčila na Tchaj-wan byla akcí drobné hrstky lidí, nezmění českou politiku vůči Číně a nereprezentuje přání českého lidu, jehož naprostá většina aktivně podporuje posilování přátelství a spolupráce s ČLR. KSČM si váží tradičního přátelství s KS Číny, velice oceňuje myšlenku Společenství sdíleného osudu lidstva, kterou KS Číny prosazuje, a také chválí KS Číny za její přínos k udržování světové stability a prosperity a k rozvoji mezinárodního komunistického hnutí. KSČM pevně podporuje princip jedné Číny, podporuje aktivní účast čínských firem na budování ve všech oblastech v ČR a těší se na posilování schopnosti vzájemně se doplňovat a na společnou obranu spravedlivého světového uspořádání.

Videohovoru se účastnil i zástupce vedoucího Oddělení pro mezinárodní styky Čchien Chung-šan.