Svobodu slova!

Smrtící epidemie v Čínské lidové republice a neschopnost úřadů problém řešit včas a transparentně vyvolává stále větší nespokojenost mezi čínskými občany.

Předmětem kritiky je snaha epidemii v počátcích jejího šíření zamlčet a perzekuce lékařů, kteří na ni jako první upozornili. Skupina převážně vysokoškolsky vzdělaných občanů zveřejnila petici, v níž žádají čínský parlament, jehož zasedání by mělo proběhnout v březnu, aby se zasadil o dodržování občanských práv formálně zaručených Ústavou ČLR – jako první krok k naplňování Ústavy požaduje svobodu slova.

S katastrofálním průběhem epidemie nového koronaviru s centrem ve Wu-chanu se v Číně znovu po letech naplno otevírá debata o občanských svobodách formálně zaručených Ústavou. Stále slyšitelnější požadavek nebránit svobodě slova akcelerovala smrt wuchanského lékaře Li Wen-lianga, který již v prosinci zpozoroval příznaky indikující infekční onemocnění podobné SARSu známému v Číně z předchozí doby, a prostřednictvím sociální platformy Weibo na to upozornil své kolegy lékaře.

Místo aby jeho upozornění vedlo k okamžitým preventivním opatřením a informování zdravotnického personálu, byl Li předvolán na policii, kde byl vyslýchán, obviněn z šíření poplašných zpráv, přinucen podepsat přiznání a dostal důtku s varováním, že pokud bude podobnou činnost opakovat, čeká ho další a přísnější postih.

Téměř o měsíc později, kdy se nemoc již rozšířila do katastrofických rozměrů, úřady oficiálně vyhlásily propuknutí epidemie. Do dnešního dne zemřelo více než 900 lidí, mezi nimi 6. února také Li Wen-liang, který jako jeden z prvních na epidemii upozornil. Nemoc paralyzuje čínské hospodářství, šíří se do zahraničí a Čína se ocitá v izolaci od světa.

Na Li Wen-liangovu smrt zareagovala skupina čínských občanů a zveřejnila petici požadující svobodu slova a informací. Obracejí se na čínský parlament (Všečínské shromáždění lidových zástupců) s požadavkem vzít do svých rukou naplňování Ústavy, kterou VSLZ schvaluje a v níž jsou zakotvena občanská práva, která ve skutečnosti čínský politický systém postavený na vedoucí úloze strany neposkytuje. Z petice, jejíž plné znění uvádíme níže, vyplývá, že čínští občané mají také obavy, aby nejvyšší vedení Komunistické strany Číny zasedání parlamentu nezakázalo s cílem znemožnit případnou reakci poslanců na stávající neutěšenou situaci v zemi.

(V petici je uveden počet obětí aktuální v době jejího zveřejnění. V textu jsou zmiňovány „politické organizace“ a „politické síly“ – pochopitelně se jedná o nepřímé označení vládnoucí Komunistické strany Číny. Jiné politické organice, pokud vůbec existují, dnes v ČLR o ničem nerozhodují.)

Žádáme okamžitě svobodu slova!

言论自由从今天开始

Všečínskému shromáždění lidových zástupců a jeho stálému výboru

致全国人民代表大会及其常务委员会

6. února 2020 zemřel  na následky wuhanské epidemie zápalu plic whistleblower a mučedník Li Wenliang. Stal se obětí potlačování svobody slova, jeho příběh nás naplňuje bolestí, pláče pro něj nebe i země.

2020年2月6日,吹哨人李文亮烈士在武汉肺炎的瘟疫中死去,成为言论自由被压制的牺牲者,其情其状痛彻人心,天地为之悲鸣。

Epidemie nového koronaviru se katastrofálně rozšířila v důsledku toho, že úřady potlačují svobodu slova a zamlčují informace o skutečném stavu věcí. V nejslavnostnější a nejradostnější chvíli roku (tj. v době novoročních svátků) milióny a milióny čínských občanů upadly do strachu a odloučení, všichni naši lidé se ocitli de facto v domácím vězení a společnost i hospodářství byly přinuceny se zastavit.

因为当局对言论和真相的压制,新冠病毒得以肆虐,亿万中国人在最隆重最喜庆的传统节日里陷入隔离和恐惧,全民处于事实上的软禁中,社会、经济被迫停顿。

Dodnes již zemřelo 637 krajanů a milióny obyvatel Wu-chanu a provincie Chu-pej se ocitly bez pomoci a bez přístřeší. Na počátku této tragédie na počátku ledna stojí zásah policie proti Li Wen-liangovi a dalším sedmi lékařům, kteří zcela bezdůvodně dostali policejní výstrahu [za to, že údajně šíří poplašné zprávy]. Tváří v tvář brutálnímu zneužití pravomoci ze strany policie vůči svobodně vyjádřenému názoru se vážnost lékařského stavu stala zcela nepatrnou.

迄今已经有至少637个同胞死去,数百万计的武汉、湖北籍人在寒冷和无助中流离失所。 如此悲剧的始作俑者,是李文亮等八位从医者在1月初遭到警察的无端训诫,医生的尊严在警察暴力对言论自由的淫威面前显得是那么卑微。

Čínský lid, který se po třicet let v zájmu bezpečí vzdával svobody, nakonec upadá do krize, která přináší mnohem větší nebezpečí, a blížíme se k humanitární katastrofě. Ještě rychleji než viry se šíří strach z Číny a ta se globálně ocitá v bezprecedentní izolaci. To je cena za to, že jsme se vzdali svobody a že dochází k potlačování svoboda slova, čínský model právě praská jako bublina. Úřady dodnes vynakládají větší úsilí na to, aby zacpaly lidem ústa, než aby zastavily epidemii. Nejvyšší soudní a administrativní orgány nezákonnými metodami, které jsou výrazem pohrdání Ústavou, uskutečňují nevyhlášený výjimečný stav a pod záminkou boje s epidemií nezákonně upírají občanům jejich Ústavou daná občanská práva, včetně svobody slova, svobody pohybu, práva na soukromý majetek a další.

三十年来以自由让渡安全的中国人民随后陷入了更不安全的公共卫生危机之中,一场人道主义灾难正在迫近。世界人民对中国的恐惧超过了病毒的传播速度,让中国陷入前所未有的全球孤立。 这一切都是放弃自由、压制言论的代价,中国模式正在沦为泡沫。直至今日,当局防民之口仍重于防疫,最高法和行政机关以谮越宪法的法外方式实行未经宣布的紧急状态,以防疫为借口非法中止宪法的公民权利,包括言论自由、迁徙自由和私有财产的权利等等。

To musí skončit, bez svobody slova není bezpečí! Jménem občanů předkládáme pět zásadních požadavků:

这一切该结束了,没有言论自由便没有安全!以公民的名义,我们提出五大诉求:

  1. Požadujeme, aby se den 6. února stal dnem svobody slova (dnem Li Wen-lianga).

一、我们要求,把2月6日定为国家言论自由日(李文亮日)。

  1. Požadujeme, aby se počínaje dnešním dnem začal uplatňovat 35. článek Ústavy, který občanům Číny dává právo na svobodu slova.

二、我们要求,从今天开始落实中国人民享有宪法第35条赋予的言论自由权利。

  1. Navrhujeme, aby počínaje dnešním dnem obyvatelé Číny nebyli nadále zastrašováni žádnými státními orgány a politickými organizacemi kvůli svým názorům, aby sdružování občanů a svoboda korespondence nebyly narušovány žádnými politickými silami a státní mašinérií, aby státní orgány okamžitě zastavily cenzuru a blokování sociálních médií.

三、我们主张,从今天开始,中国人不应再因言论而受到任何国家机器和政治组织的威胁,公民的结社和通信自由等权利不受任何政治力量和国家机器的侵害,国家机关应立即停止对社交媒体的审查和封禁。

  1. Doufáme, že obyvatelé Wu-chanu a provincie Chu-pej budou požívat stejná občanská práva jako všichni ostatní, že všichni postižení wuchanským zápalem plic dostanou včasnou, adekvátní a účinnou lékařskou pomoc a že obyvatelům, kteří strádají uzavřením města a izolací, bude poskytnuta podpora ve věci základních životních potřeb.

四、我们希望,武汉和湖北籍公民应得到平等的公民权利,所有武汉肺炎患者都应得到及时、妥善、有效的医疗救助,并为因封城而和隔离导致生活困难的民众提供生活补贴。

  1. Apelujeme na Všečínské shromáždění lidových zástupců, aby urychleně svolalo mimořádné zasedání, aby se zabránilo jakékoliv politické síle zastavit letošní plánované zasedání, a aby projednalo způsob, jak okamžitě zaručit právo občanů na svobodu slova. Počínaje svobodou slova začněme ode dneška naplňovat Ústavu!

五、我们呼吁,全国人民代表大会应立即召开紧急会议,避免被任何政治势力非法中止今年的预定会期,并且讨论如何立即保障公民的言论自由问题。从言论自由起,从今日开始行宪!

我们欢迎所有人加入联署,持续更新,永久开放。

Publikace tohoto článku: Deník Referendum, 10.2.2020