TikTok stále terčem kritiky

Sociální síť přiznává, že data uživatelů mohou končit v Číně. Její vazby na mateřskou firmu a čínské úřady však stále nejsou vyjasněné.

Mobilní aplikace a sociální síť zaměřená na sdílení krátkých videí TikTok je stále středem pozornosti kvůli obavám z bezpečnostních rizik plynoucích z nejasných vztahů mezi sítí TikTok, její mateřskou firmou ByteDance (字节跳动) sídlící v Pekingu a čínskou vládou, která by potenciálně mohla skrze ByteDance získat přístup k uživatelským datům sbíraným TikTokem.

TikTok jakékoliv pochybnosti o bezpečnosti své aplikace dlouhodobě popírá s tím, že její fungování v zemích mimo Čínu je striktně odděleno od čínské verze, již ByteDance provozuje pod názvem Douyin (抖音). Data evropských a amerických uživatelů by tak firma měla ukládat v USA a v Singapuru, a nikoliv v ČLR. V nedávné aktualizaci zásad ochrany osobních údajů nicméně aplikace evropským uživatelům přiznává, že v některých případech se jejich data mohou dostat i k zaměstnancům TikToku v jiných zemích, včetně pobočky v Číně. ByteDance sice dále trvá na tom, že ani v takovém případě se uživatelská data do rukou čínské vlády nedostanou, nicméně pokud by si je čínské úřady někdy vyžádaly, bude je jakožto firma podléhající čínským zákonům muset poskytnout.

Kvůli těmto bezpečnostním rizikům čelí TikTok v západních zemích politickým tlakům. Ve Spojených státech dále pokračuje politická debata o budoucnosti aplikace poté, co prezident Biden zrušil rozhodnutí Donalda Trumpa TikTok na půdě USA zakázat, pokud ho nekoupí americký majitel. Bidenův vstřícný krok je ale podmíněn tím, že firma nejasnosti ohledně zabezpečení aplikace vyřeší a podnikne takové kroky, které skutečně zamezí případnému zneužití dat amerických uživatelů ze strany Číny.

Zdroj zábavy a informací

Potenciální rizika TikToku ale nekončí u zneužití uživatelských dat, v jejichž sběru, když odhlédneme od čínských vazeb, se aplikace zásadně neliší od dalších sociálních sítí a podobných služeb. TikTok ve svém základu nefunguje jako klasické sociální sítě, ale spíše jako platforma pro vytváření a sdílení obsahu. Ten se mezi uživateli distribuuje na základě algoritmů, které na základě dřívějších preferencí a interakcí s obsahem divákům doporučují další videa. Algoritmy TikToku tak fungují na jiném principu než u běžných sociálních sítí, které vycházejí spíše ze sociálních vazeb uživatelů.

Popularita TikToku v posledních letech značně vzrostla a zejména pro mladší generaci se jedná o jednu z nejpoužívanějších aplikací a zároveň zdroj obsahu, který nahrazuje nejen televizi, ale i novější média jako například YouTube. Krátká tiktoková videa přitom neslouží vždy jen jako zábava, ale v mnoha ohledech nahrazují i informační kanály a zpravodajství, čímž se stávají i potenciální platformou pro dezinformace či propagandu.

Síť s čínskými rysy

Právě k takovým účelům by TikTok a jeho algoritmy mohla přes firmu ByteDance využívat ČLR. Ta už ostatně k podobným účelům v jisté míře používá i západní sociální sítě. Pokud by však čínské úřady a jejich propagandistický systém byly schopné přímo ovlivňovat obsah a jeho zobrazování na TikToku, jejich dosah by byl výrazně větší.

V minulosti se „čínská specifika“ sítě projevila především v její moderaci, která se soustředila mimo jiné na mazání obsahu zmiňujícího pro Čínu nepříjemná témata, jako jsou události na náměstí Tchien-an-men, Sin-ťiang, Tibet či Tchaj-wan. K odhalení těchto praktik navíc došlo v době, kdy sociální síť čelila obviněním z cenzury videí z prodemokratických protestů v Hongkongu a v zásadě potvrdila, že TikTok alespoň po nějakou dobu moderoval obsah sítě podle potřeb ČLR.

V roce 2020 čínské úřady údajně požádaly o zřízení tiktokového účtu, který by na síti šířil pozitivní obsah o Číně, aniž by TikTok veřejně uváděl, že jde o vládní účet. Žádost nakonec provozovatelé TikToku zamítli, což naznačuje, že se jeho správci v západních zemích poučili a snaží se spojování s čínskou vládou pokud možno vyhnout. Míra provázanosti TikToku s mateřskou firmou ByteDance, která je jako další velké čínské technologické firmy pod velkým tlakem vlády a komunistické strany, ale nadále není zcela jasná.

Publikace tohoto článku: Deník Referendum, 24.11.2022