Vstane nová Kominterna

Místopředseda sněmovny Vojtěch Filip se na sjezdu politických stran v Pekingu přihlásil k čínskému boji za mír.

V Pekingu se 30.11. – 3. 12. konal první světový dialog politických stran s Mezinárodním oddělením Komunistické strany Číny. Mezinárodní oddělení (中国共产党中央委员会对外联络部, zkráceně 中联部) hodnotí veřejná verze výroční zprávy české kontra-rozvědky BIS za rok 2015 následovně:

V roce 2015 byla dominantní čínskou zpravodajskou silou v ČR vojenská rozvědka, jejíž činnost doplňovaly aktivity specifické čínské zpravodajské organizace, kterou je Odbor pro mezinárodní styky Komunistické strany Číny (KS Číny). Jedná se o agenturu, která spadá pod Ústřední výbor KS Číny a do jejíž gesce patří kromě zahraničních vztahů také zpravodajská činnost.

Podobná setkání s představiteli politických stran pořádá Mezinárodní oddělení ÚV KS Číny každoročně již několik let v rámci iniciativy 16+1 pod názvem „Dialog politických stran střední a východní Evropy s Čínou“ (中国—中东欧政党对话会). Posledního takového setkání v létě v Bukurešti se vedle místopředsedy KSČM Jiřího Dolejše zúčastnil i tehdejší předseda sněmovny Jan Hamáček (ČSSD). Návštěva jednoho z nejvyšších ústavních činitelů na setkání s čínskou “zpravodajskou organizací” proběhla v utajení a dozvěděli jsme se o ní pouze z  oficiálních zpráv v čínském tisku.

Mezinárodní oddělení KS Číny na pomoc zmatenému světu

Mezinárodní oddělení ÚV KS Číny původně zprostředkovávalo styky s bratrskými komunistickými stranami. Od 80. let navazuje v duchu linie “jednotné fronty” styky s jakýmikoliv stranami a jednotlivými politiky, kteří jsou ke spolupráci ochotní. Na “světovém setkání” v Pekingu byly, jak je zřejmé z televizního zpravodajství, zastoupeny především různé “revoluční” a levicové strany z Afriky. Jejich seznam nebyl zveřejněn, ale podle agentury Bloomberg:

Nejvíce účastníků pocházelo z levicových stran rozvojových zemí, ale své zástupce vyslala italská demokratická strana, dělnická strana z Nového Zélandu, jihokorejská demokratická strana a japonská strana Komeito.

Akce je součástí programového úsilí generálního tajemníka Si Ťin-pchinga o větší vliv ČLR na formování nového systému “globálního vládnutí” (全球治理). Generálního tajemníka v tom aktivně podpořilo na tři sta zástupců politických stran z šedesáti zemí celého světa, kteří v neděli 3.12. podepsali takzvanou Pekingskou iniciativu. Dokument zdůrazňuje nutnost spolupráce na světovém míru. Signatáři, včetně předsedy Komunistické strany Čech a Moravy a místopředsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Vojtěcha Filipa, odsouhlasili mimo jiné:

Vysoce oceňujeme obrovské úsilí a velký příspěvek, jejž učinila Komunistická strana Číny s generálním tajemníkem Si Ťin-pchingem jako jádrem svého vedení v budování komunity společné budoucnosti pro lidstvo a mírového světa.

Wang I-wej, ředitel Ústavu mezinárodních vztahů Lidové univerzity v Pekingu objasnil, proč se musí zúčastněné strany učit jedna od druhé, a především ovšem od KS Číny:

Mnoho politických stran ve světě je zmatených a tvrdě bojují za nalezení nové cesty. S Brexitem a Trumpem už nemáme učitele liberální demokracie, učitelé udělali chyby. Neexistuje žádný univerzální model vývoje.

Vedoucí úloha Strany v boji za mír

Slova předsedy českých komunistů Vojtěcha Filipa na tiskové konferenci v první den mezistranického dialogu naznačují, že KSČM ke zmateným a hledajícím stranám nepatří, naopak má docela jasno. Podle citací v čínském tisku Filip identifikoval hrozbu “svobodné soutěži politických stran” v Evropě v podobě “nepolitické politiky”. Pro mnohé čtenáře by mohl být zájem českých komunistů o “svobodnou soutěž” po dekádách vlády jedné strany, nota bene deklarovaný v zemi, kde vláda jedné strany trvá i nadále, trochu překvapením; ocitujeme proto Filipův exkurz v úplnosti:

Současný  systém politických stran, zejména v Evropě, je velmi složitý, často vznikají potíže. Často mluvíme o takzvané nepolitické politice – ta zničila základní ústavní princip svobodné soutěže politických stran. Na tomto dialogu politických stran, lze říci, by se měla posílit zodpovědnost politických stran, aby se každý občan prostřednictvím politické strany účastnil vládnutí. Jsem velmi vděčen, že v Pekingu máme takovou příležitost, protože je to pro nás velmi důležité: po 19. Sjezdu (KS Číny) máme nejen nový začátek, nový základ, ale také novou příležitost.

Čínský tisk dále parafrázuje poněkud krkolomné vývody, kde Filip podle všeho varuje před nebezpečím svobody projevu, když se vymkne z kontroly politických stran:

Předseda Vojtěch Filip se domnívá, že úkolem politických stran je zajistit, aby se společnost neponořila do chaosu. Stejně tak oceňuje aktivní roli Komunistické strany Číny v tomto ohledu: “Pokud politická strana selže, může se vyskytnout spousta nátlakových projevů, což je hrozba pro všechny způsoby vládnutí, ať se jedná o feudalismus, kapitalismus nebo socialismus. Takové společnosti, slepé vůči vlastní budoucnosti, mohou skončit ve válce. V tomto ohledu uznávám roli Komunistické strany Číny, která zajišťuje mnoho podob budování míru, stejně jako ochraňuje z bezpečnostního hlediska svou zemi i lid na mnoha dalších místech.”

Vojtěch Filip dle čínského tisku na setkání zmínil rovněž vysokou úroveň právního prostředí v Číně, kterou prý oceňují i čeští podnikatelé a investoři, zejména znatelný pokles korupce.

Pravidelní čtenáři Sinopsis budou mít dobrou představu, jak ve skutečnosti vypadá právní prostředí v ČLR  a jakým způsobem funguje politicky selektivní protikorupční tažení generálního tajemníka KS Číny Si Ťin-pchinga.