Významné ocenění profesorky Olgy Lomové

Spoluzakladatelka projektu Sinopsis převzala medaili Akademie věd za zásadní přispění oboru.

Včera, 8. března 2023, převzala předsedkyně správní rady projektu Sinopsis profesorka Olga Lomová z rukou Evy Zažímalové, předsedkyně Akademie věd, čestnou oborovou medaili Josefa Dobrovského za zásluhy ve filologických a filosofických vědách. Ocenění udělené na návrh Orientálního ústavu AV ČR se týká jak její odborné a organizační práce na Univerzitě Karlově, tak soustavného úsilí zprostředkovat české veřejnosti poznání současné Číny a jejích mezinárodněpolitických ambicí.

„Olga Lomová je mezinárodně uznávanou autoritou v oblasti čínské středověké poezie. Její prací se jako červená nit vine téma proměn čínské tradice ve 20. a 21. století. Od studia literatury a filozofie nakročila ke studiu ideologie v širších souvislostech. Díky svým hlubokým znalostem sehrála velkou roli ve změně veřejného mínění v debatě o Číně,“ zdůvodňuje Akademie věd ocenění.