Vztah projektu Sinopsis a FF UK Praha

Na opakované dotazy podáváme stručné vysvětlení o povaze spolupráce projektu s univerzitou. 

Sinopsis je projekt neziskové organizace AcaMedia, z.ú., realizovaný or roku 2016 za odborné spolupráce se sinology na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. V poslední době jsme zaznamenali opakované dotazy na povahu vztahu mezi organizací AcaMedia a Ústavem Dálného východu FF UK. Jde o neformální spolupráci, jež není nijak ukotvena smluvně. FF UK také projekt nijak nefinancuje, ani jinak materiálně nepodporuje.

Téměř všichni spolupracovníci projektu Sinopsis jsou učitelé či studenti oboru sinologie na FF UK. Samotný projekt se však realizuje samostatně mimo univerzitu a ve volném čase zúčastněných sinologů.

Zároveň dáváme na vědomí, že v souvislosti s novými akreditacemi proběhla reorganizace Ústavu Dálného východu a k 1.10.2019 byla nově ustavena Katedra sinologie FF UK, s níž bude projekt Sinopsis spolupracovat na stejném neformálním základě i do budoucna.