Vztahy s Čínou v uplynulém desetiletí rekapitulovali poslanci a experti na konferenci projektu Sinopsis a Parlamentu ČR

Konference nabídla ohlédnutí se za dobou silného čínského vlivu v ČR.

Výbor pro bezpečnost a zahraniční výbor Poslanecké sněmovny ČR ve spolupráci s projektem Sinopsis v pondělí 20. února 2023 uspořádaly konferenci s názvem Vztahy s Čínou v uplynulém desetiletí.

Konference se kriticky ohlížela za obdobím, které bylo charakterizováno silným čínským vlivem. S pomocí expertů se z něj snažila vyvodit důsledky a zamyslet se nad tím, jak by do budoucna měly být nastaveny vztahy s ČLR. Podle ředitele projektu Sinopsis Martina Hály by konference měla být mimo jiné příspěvkem k naplnění jednoho z bodů programového prohlášení vlády ČR z ledna 2022, který předpokládá revizi vztahů s ČLR.

Řečníci, mezi nimiž byli čeští i zahraniční politici a odborná veřejnost, v této souvislosti mluvili o změně přístupu k ČLR v České republice i ve světě. A to zejména od začátku války na Ukrajině, jak zdůraznil John Garnaut, bývalý poradce australského premiéra Malcolma Turnbulla a autor důvěrné zprávy o čínském vměšování z roku 2017, která vedla v Austrálii k politické a legislativní odezvě. Ředitel BIS Michal Koudelka pak jako jeden z mezníků  českého odklonu od ČLR zmínil zrušení sesterské smlouvy mezi Prahou a Pekingem či návštěvu předsedy Senátu Vystrčila na Tchaj-wanu. „ČR má teď nezávislou zahraniční politiku,“ dodal.

Hosté diskutovali také o hrozbách, které ČLR představuje v různých oblastech. Audrey Tang, tchajwanská ministryně pro digitální záležitosti, či ředitel NÚKIB Lukáš Kintr hovořili o čínských aktivitách v kyberprostoru a stupňujících se kybernetických útocích. Oto Šimák z MPO se zabýval problematikou čínských investic a Michal Koudelka vyzdvihl potřebu soběstačnosti, zvláště ve farmaceutickém průmyslu, který je z velké části závislý na ČLR.

„Na konferenci jsme se věnovali všem důležitým aspektům vztahu ke komunistické Číně, od zahraničně politických, přes geopolitiku, lidská práva až po bezpečnost. Jde o součást parlamentní diskuze a příspěvek k přehodnocení našich vztahů s ČLR, které předpokládá vládní prohlášení,” vyzdvihl hlavní přínosy konference předseda výboru pro bezpečnost PS Pavel Žáček.

Zvukový záznam z konference je možné si poslechnout zde.