Zákonodárci z celého světa v Praze slaďovali svou politiku vůči ČLR

Účastníci summitu IPAC navrhují prohloubení spolupráce mezi demokratickými státy i účinnější prosazování sankcí.

1. a 2. září se v Praze uskutečnil každoroční summit Meziparlamentní aliance k Číně (Inter-Parliamentary Alliance on China, IPAC), který spolupořádali poslankyně Eva Decroix a senátor Pavel Fischer. Cílem přítomných zákonodárců z nejrůznějších zemí a s rozmanitou stranickou příslušností bylo sladit cíle a strategie pro koordinovaný parlamentní postup vůči Čínské lidové republice.

Instituce IPAC vznikla roku 2020 a v současné době sdružuje více než 300 zákonodárců z více než 30 demokratických zemí, přičemž na současném setkání přivítala tři nové členy – Paraguay, Keňu a Filipíny. Společně chtějí využívat nástrojů, které mají zákonodárci k dispozici, aby bránili „svobodný, otevřený a na pravidlech založený mezinárodní řád“ a do zahraniční politiky jednotlivých zemí vnesli důraz na lidská práva.

Na současném summitu se jeho účastníci zaměřili na několik oblastí, kde Čína představuje výzvu a hrozbu. Soustředili se na Tchaj-wan, nadnárodní represe, závislost na Číně v oblasti obnovitelných zdrojů energie, iniciativu Pásmo a stezka, Hongkong a lidská práva, ke každé problematice pak navrhli konkrétní kroky, které je nutné podniknout.

Zákonodárci se shodli, že budou vyvíjet tlak na vlády jednotlivých zemí, aby přijaly politická a hospodářská opatření vůči Číně, včetně sankcí vůči konkrétním lidem, zodpovědným za porušování lidských práv v Tibetu, Sin-ťiangu, Hongkongu i jinde. Chtějí se zasazovat o vypovězení extradičních smluv s Čínou, čemuž se Meziparlamentní aliance věnuje již delší dobu. Přítomní politici se dále zavázali zvyšovat povědomí o jednotlivých otázkách, ať už prostřednictvím veřejných slyšení a osobních příběhů, nebo publikací vědeckých analýz k relevantním tématům. V neposlední řadě pak plánují posilovat spolupráci mezi zeměmi, například v oblasti sdílení informací.

Na summitu promluvila také řada obětí politiky KS Číny, mimo jiné politický aktivista z Hongkongu Finn Lau, místopředsedkyně Tibetského exilového parlamentu Dolma Tsering či novinářka a analytička Vicky Xu. Jejich aspirace pak shrnula ve svém projevu Rahima Mahmut, ředitelka Světového ujgurského kongresu ve Velké Británii: „Spoléháme se na závazek Meziparlamentní aliance sdílet tyto naše příběhy a na všechny přítomné legislativce, že budou pojímat lidská práva jako prioritu v rámci svých parlamentů a vyšlou jasný signál, že mezinárodní společenství nebude pouze nečinně přihlížet”.