Recenze na knihu Dějiny ČLR

Veřejná vystoupení našeho týmu, spolupracovníků a další novinky.

Jak Čechům vyprávět čínský příběh: recenze na nové Dějiny ČLR
V posledním čísle Českého časopisu historického vyšla recenze knihy Dějiny Čínské lidové republiky (Nakladatelství Lidové noviny). Autoři publikace, olomoučtí sinologové Ivana Bakešová, Ondřej Kučera a Martin Lavička, deklarují snahu překonat evropocentrismus a přinést nový a objektivní pohled na moderní čínské dějiny. Kriticky se staví i k „existujícímu diskurzu“ v českých médiích. Recenzentka profesorka Olga Lomová upozorňuje na četné odborné i formální nedostatky a nedbalé provedení díla. Knize vytýká absenci reflexe současného stavu vědeckého poznání tématu, špatnou práci s literaturou a prameny, účelové opomíjení důležitých událostí, určujících aspektů čínského politického systému a nedávných čínských dějin i faktografické chyby a nepřesnosti. Za snahou o „objektivitu“ a vymezení se vůči „českému diskurzu“ se dle Olgy Lomové skrývá pokus autorů legitimizovat pohled na moderní čínské dějiny tak, jak ho prezentuje Komunistická strany Číny. Publikovaná recenze v celém rozsahu v příloze.