(Auto)Cenzura jako daň za přístup na čínský trh donutila LinkedIn k odchodu

Velké západní firmy jsou často ochotny za přístup na čínský trh dělat kompromisy, které mohou ohrozit svobodu projevu a volný tok informací po celém světě. Naposledy sociální síť LinkedIn proaktivně přistoupila k cenzuře vlastních uživatelů, a dokonce je i vyzývala k autocenzuře. Po smršti kritiky nakonec Microsoft rozhodl o stažení LinkedInu z Číny.

Microsoftem vlastněná profesní sociální síť LinkedIn opakovaně přistoupila k cenzuře amerických občanů, aby si udržela přístup na čínský trh. Poslední zákrok ji však dovedl k zásadnímu rozhodnutí – ve čtvrtek 14. října firma oznámila, že v Číně po necelých sedmi letech končí. Společnost zprovoznila své čínské služby v roce 2014, ještě předtím, než ji koupil Microsoft, a už tehdy musela přislíbit, že bude aktivně spolupracovat na cenzuře „citlivého“ obsahu, který by byl v rozporu s domácí legislativou a pravidly nastavenými regulačními orgány kybernetické bezpečnosti ČLR. Letos v září pak LinkedIn zablokoval profily celé řady zahraničních novinářů píšících o Číně, takže nebyly v čínské verzi aplikace viditelné. Postižení uživatelé obdrželi email s výzvou, aby svůj profil „updatovali“, pokud mají zájem o to, aby byl v ČLR znovu přístupný. Rozhodnutí mělo být „čistě na nich“. K tomuto kroku firma údajně přistoupila poté, co ji čínské úřady letos v březnu vyzvaly k “vyčištění obsahu”.

O kauze na Twitteru obsáhle informovala jedna z cenzurovaných novinářek Bethany Allen-Ebrahimian která čínská témata zpracovává pro americký web Axios. O zablokování svých profilů poté informovali také další novináři a aktivisté píšící o tématech jako jsou represe v Sin-ťiangu či protesty v Hongkongu nebo se kriticky vyjadřující o čínské politice, například reportérka Melissa Čchen, bývalý studentský vůdce a aktivista Čou Feng-suo nebo autor knihy Blessings From Beijing: Inside China’s Soft-power War on Tibet Greg C. Bruno. Pozorovatele šokoval nejvíc zmíněný tlak na autocenzuru – americká firma své (americké) uživatele otevřeně vyzývala k tomu, aby ze svých profilů odstranili informace, které Peking považuje za „citlivé“ nebo nezákonné. Jak upozornila sama Allen-Ebrahimian, Čína tímto již „překračuje hranice původního modelu ‚internetové suverenity‘ a svou cenzurou působí extrateritoriálně,“ jinými slovy, cenzuru s úspěchem vyváží, a aplikuje dokonce i na Západě.

Cenzurujte se (ve vlastním zájmu) sami

Profily zablokované v Číně byly pro uživatele v jiných částech světa normálně viditelné. Pokud by ovšem jejich majitelé přistoupili k úpravě vlastního profilu tak, aby byl v ČLR přijatelný, tj. k autocenzuře, změnil by se obsah informací, které o sobě uvádějí, pro všechny uživatele, tedy i ty mimo Čínu. Samotná firma tudíž tlačila na to, aby tito novináři a aktivisté ze svých LinkedInových profilů zcela vymazali pro Čínu nepohodlné informace.

Krok, k němuž LinkedIn přistoupil, vyvolal ostrou kritiku organizací monitorujících svobodu slova ve světě a mnozí novináři vyjádřili svým kolegům podporu. Např. ředitelka amerického PENu Suzanne Nossel ve svém prohlášení médiím uvedla:

Celé si to lze těžko vyložit jinak, než že americká technologická firma cenzuruje své uživatele na rozkaz čínské vlády. Jedná se o alarmující a bezostyšnou kapitulaci před cenzurou ze strany společnosti, jež hlásá, že ctí demokracii a svobodu projevu. Pokud se chování LinkedInu stane normou, bude to zpráva pro společnosti po celém světě, že je normální, aby Peking prosazoval své cenzurní požadavky globálně. Tento případ by tedy měl být výstražným signálem, že pokud se velké technologické firmy jako (Microsoftem vlastněný) LinkedIn cenzuře nepostaví, utrpí tím svoboda slova v celosvětovém měřítku.

PEN vyzval LinkedIn a Microsoft, aby svůj přístup přehodnotili a blokované účty obnovili. To samé ve svých otevřených dopisech společnosti požadovali také někteří američtí senátoři, jmenovitě Rick Scott a Jim Banks. Pod tímto tlakem nakonec vedení mateřského Microsoftu rozhodlo o ukončení působení platformy LinkedIn v ČLR a stažení čínské verze mobilní aplikace.

Omezit informace i sdílení

LinkedIn byl jedinou velkou americkou sociální sítí, která působila v ČLR, žádná jiná zde momentálně nemá zastoupení a přístup k nim je za “Velkým čínským firewallem” blokován. Vstup sítě na čínský trh v roce 2014 byl podmíněn přistoupením na požadavky čínských úřadů ohledně cenzury obsahu, jejž komunistická strana považuje za nevhodný. Jedním z prvních cenzurovaných byl účet Billa Bishopa, který stojí za newsletterem Sinocism. Cenzurovány byly také některé posty hongkongských uživatelů týkající se připomínek masakru na náměstí Nebeského klidu v Pekingu v roce 1989.

Kromě nedávné cenzury profilů a příspěvků svých uživatelů však LinkedIn v Číně již od počátku přistoupil i na další „úpravy“ své aplikace. Narozdíl od aplikace určené pro zbytek světa, čínská verze vůbec neobsahovala některé funkce, přičemž důvody byly zjevně politické. Chyběla totiž mimo jiné možnost vytvářet skupiny, a tudíž sdílet ve skupině informace a případně se organizovat k jakékoli kolektivní akci. Dále čínská verze neumožňovala sdílet v příspěvcích fotografie, videa ani textové přílohy, což je obsah, který je pro cenzuru hůře kontrolovatelný. A navíc chyběl i news feed, který zobrazuje aktuální dění ze světa bez předchozí kontroly ze strany čínských úřadů.

Společnost dělala vše pro to, aby mohla na čínském trhu působit, a naznačovala, že v tomto směru je ochotná udělat zásadní ústupky, které však měly v některých případech za následek právě vyvážení cenzury za hranice Číny. Jak uvedl server Hong Kong Free Press, podle interní zprávy LinkedIn údajně v roce 2020 nevyhověl opakovaným požadavkům čínských úřadů o poskytnutí uživatelských dat, nicméně z 90 % vyhověl čínským žádostem o odstranění konkrétního obsahu. Dlužno říci, že LinkedIn zdaleka není jediný, kdo v posledních letech vyšel vstříc čínským požadavkům na cenzuru nebo přistoupil na různé podmínky umožňující působení na čínském trhu. V minulosti médii proběhly kauzy týkající se soukromých podnikatelských subjektů, včetně například prestižních akademických nakladatelů, jak ukázala kauza Cambrigde University Press, a svou produkci požadavkům čínského trhu čím dál více přizpůsobuje i Hollywood.

Plíživý vliv

Tyto ústupky, které západní firmy činí z obchodních důvodů, zlákány velikostí čínského trhu, však ve skutečnosti nejsou nijak nevinné a postupně mohou proměňovat způsob, jakým jsou určitá témata vnímána a diskutována nejen uvnitř, ale právě i za hranicemi ČLR. Kromě takového vývozu cenzury Peking ovšem těží také ze značně asymetrického globálního toku informací, jak upozorňuje např. server Foreign Affairs. Zatímco si totiž Čína diktuje podmínky pro přístup zahraničních firem na svůj trh a brání vlastním občanům v přístupu k informacím blokováním webových stránek i sociálních sítí od Googlu přes Facebook a Instagram až po YouTube, samotné tyto platformy naopak působení čínských uživatelů nijak neregulují. Nechtěně a částečně nevědomky tak poskytují kanály pro působení čínské propagandy a šíření čínského vlivu.

V případě LinkedInu dokonce před časem vyšlo najevo, že jej čínské orgány využívají ke špionážní činnosti, na což poukázala média ve Švýcarsku, Velké Británii i USA. Desetitisíce lidí v Evropě i Americe byly podle zjištění tajných služeb prostřednictvím LinkedInu osloveny falešnými profily s cílem získat citlivé informace. Mezi kontaktovanými jsou státní zaměstnanci, pracovníci technologických firem, ale i akademici. Výměnou za spolupráci a informace je jim slibována nejen účast na akcích v Číně s plným servisem, ale i vysoké finanční částky jako odměna.

Západní regulátoři internetu i velké technologické firmy zatím tyto hrozby stále podceňují a v mnoha případech jsou komerční subjekty i vlivní jednotlivci ochotní činit ústupky s vidinou zisku. Z dlouhodobého hlediska se však z čínské strany jedná o efektivní ovlivňování diskursů na citlivá domácí témata, jako je Tchaj-wan, Hongkong, Sin-ťiang či Tibet. V posledních letech je navíc čím dál tím patrnější i ovlivňování politického diskurzu v oblastech, které se Číny přímo netýkají, ať už jsou to témata kolem pandemie Covid-19 nebo třeba politická situace v USA či v EU.

Razantní krok Microsoftu jasně potvrzuje, že západní technologické firmy si jsou dobře vědomy rizik pramenících ze spojení technologií a čínského režimu, navíc v době, kdy dochází k jistému prozření ohledně fungování sociálních sítí obecně. K odchodu LinkedInu z Číny jistě přispěly nejen kritické hlasy novinářů a některých politiků, plus vyhrocené vztahy mezi USA a Čínou, ale právě i atmosféra kolem Facebooku a spol. Pravdou však zůstává, že LinkedInu v Číně dlouhou budoucnost předvídal málokdo. Jak píše David Wertime pro Protocol, čínský internetový trh je ve skutečnosti někde zcela jinde a domácí uživatelé platformu nejspíš postrádat nebudou:

V důsledku se požadavky čínského státu, bující konkurence a rychle se vyvíjející potřeby čínských uživatelů internetu nakonec ukázaly jako nezvládnutelné i pro takového obra, jakým je Microsoft.