Český parlament jako detašované pracoviště čínské Jednotné fronty

Návštěva soudruha Ma Piaa dokládá, jak málo rozumí česká strana politickému systému v ČLR.

Podle informací Deníku N zavítá v úterý do České republiky další vysoký představitel Komunistické strany Číny, Ma Piao. Jednoho z místopředsedů Čínského lidového politického poradního shromáždění (ČLPPS) se chystají v dolní komoře parlamentu uvítat předseda českých komunistů Vojtěch Filip a předseda sněmovny Radek Vondráček (ANO). Výhrady proti návštěvě už vyslovilo několik českých poslanců.

Vojtěch Filip, šampión občanského sektoru

Vojtěch Filip se snažil osvětlit povahu ČLPPS, domovské instituce soudruha Ma, následujícími slovy:

Je to zároveň zastřešující organizace pro občanská sdružení a spolky, tak pravděpodobně budeme jednat o spolupráci s občanským sektorem.

U předsedy KSČM nemůže poněkud “volný” výklad čínské faktografie překvapit. O mnoho lépe informován ale zřejmě není ani ministr zahraničí Tomáš Petříček. Ten řekl Deníku N:

Podle mých informací bude delegace řešit rozvoj parlamentní spolupráce mezi oběma stranami.

Čínské lidové politické poradní shromáždění nemá nic společného ani s občanskou společností, ani s parlamentem, dokonce ani s tím čínským loutkovým – ten představuje jiná instituce, Všečínské shromáždění lidových zástupců. ČLPPS je nejvyšším orgánem čínské Jednotné fronty na státní úrovni. Po stranické linii podléhá přímo Oddělení práce na jednotné frontě při ÚV KS Číny.

Velká Jednotná fronta

Jednotná fronta (统一战线) je jedním z klíčových pojmů pro pochopení současné Číny. Historicky se tento výraz používal pro taktiku kooptace a kontroly nekomunistických sil pod vedením KS Číny. V „Nové éře“ generálního tajemníka Si Ťin-pchinga role Jednotné fronty prudce vzrostla – Si Ťin-pching mluví o „velké Jednotné frontě“ (大统战). V jeho pojetí se taktika původně určená pro domácí obyvatelstvo a čínskou diasporu v cizině rozšiřuje v souvislosti s jeho mezinárodními ambicemi na kooptaci Leninových “užitečných idiotů” z řad politických a ekonomických elit po celém světě.

Návštěva soudruha Ma v ČR tedy nebude mít nic společného ani s rozvojem občanského sektoru (ten byl v Nové éře generálního tajemníka Si Ťin-pchinga v ČLR prakticky rozprášen), ani s “meziparlamentní spoluprací”. Půjde jen o další “kontaktáž” české politické reprezentace otevřené kooptaci ze strany ČLR. Účast předsedy KSČM Filipa na celé akci je tedy zcela logická. Účast předsedy sněmovny Vondráčka již méně.

Družební kontakty čínského soudruha

Ani další funkce pana Ma nesouvisejí s občanským sektorem nebo parlamentním systémem (viz medailonek pod textem). V posledních dnech k nim přibyla další: stal se prezidentem Čínské lidové asociace pro mír a odzbrojení, dalšího “frontového” orgánu. Vojtěch Filip a ostatní hostitelé Ma Piaa tedy nepěstují parlamentní družbu, ale družbu s Jednotnou frontou.

Nutno dodat, že cestou do českého parlamentu se Ma Piao stavil v parlamentu rakouském, kde provedl úspěšnou kontaktáž s “přátelskou skupinou rakousko-čínské parlamentní spolupráce”. Tamní sociálně-demokratický poslanec Peter Wittman vyslovil podporu rozvoji obchodních vztahů regionu s ČLR, a to včetně vztahů v rámci iniciativy 16 + 1.

Kdo je Ma Piao?

Ma Piao se narodil v roce 1954 a pochází z Čuangské autonomní oblasti Kuang-si, sám se hlásí k tzv. „menšinové národnosti“ Čuangů, tedy etniku odlišnému od většinové populace Chanů (etnických Číňanů).

Za Kulturní revoluce dokončil střední školu a od roku 1972 pracoval v Kuang-si jako dělník. Po znovuotevření univerzity v roce 1978 byl přijat na Ústřední institut menšinových národností v Pekingu (nyní univerzita) ke studiu politické ekonomie. Poté pracoval ve Výzkumném ústavu hospodářského plánování při Výboru hospodářského plánování autonomní oblasti Kuang-si a ve Výzkumném ústavu menšinových národností při Čínské akademii společenských věd. V roce 1986 se stal členem Komunistické strany Číny a začal stoupat na politickém žebříčku. Zastával také funkci náměstka tajemníka v okresu Luo-čcheng v Kuang-si a později pokračoval jako náměstek stranického tajemníka v městě Pej-chaj.

Angažoval se i na různých politických postech v rodné provincii. Od roku 2004 byl místopředsedou lidové vlády autonomní oblasti Kuang-si, kde byl v březnu 2005 zvolen stálým členem oblastního stranického výboru, stranickým tajemníkem města Nan-ning, hlavního města celé oblasti, a předsedou městského shromáždění lidových zástupců. Na přelomu prosince 2007 a ledna 2008 se stal náměstkem tajemníka stranického výboru autonomní oblasti Kuang-si a předsedou lidové vlády oblasti. Odtud už jeho kariéra mířila přímo do Pekingu. V letech 2012 a 2017 byl zvolen řádným členem 18. a 19. Ústředního výboru Strany. V roce 2013 se stal jedním z místopředsedů Čínského lidového politického poradního shromáždění a v této funkci byl potvrzen i na 13. zasedání v březnu 2018.