Čína a Rusko – společně pro cenzuru internetu

Rusové a Číňané našli společnou řeč ohledně kontroly internetu. Velká čínská internetová zeď se bude Rusku hodit v situaci, kdy si „přestane hrát na demokracii“.

27. dubna proběhlo v Moskvě Sedmé mezinárodní fórum pro bezpečný internet, kde ruská a čínská strana sdílely myšlenky užitečné pro lepší kontrolu internetu. Na ruské straně dominoval Konstantin Malofejev, hlavní ruský cenzor a zakladatel Ligy pro bezpečný internet (tato organizace fórum hostila; založena byla s vládní podporou a deklarovaným úmyslem vytvořit společně se všemi uživateli internet zbavený pornografie a homosexuality). Z čínské strany přijeli rovněž ti nejpovolanější: předseda Lu Wej – hlava generální kanceláře Si Ťin-pchingem ustavené Vedoucí skupiny ÚV pro internetovou bezpečnost a informatizaci, a také Fang Pin-sing, politik známý jako otec „velkého čínského firewallu“,  čínsky GFW之父. Na tento titul není zřejmě úplně hrdý, protože je rovněž blokován v čínských vyhledávačích. Fang se nedávno sám stal obětí svého výtvoru, když se musel během veřejné přednášky na Charbinské polytechnice uchýlit k technologii virtuální privátní sítě (VPN), aby obešel svůj vlastní firewall a mohl demonstrovat zablokovanou webovou stránku v Jižní Koreji.

Ruským cílem setkání bylo načerpat čínské zkušenosti a posílit kontrolu nad ruským internetem, včetně přístupu k zahraničním stránkám. Dle Alexandra Bastrykina (spolužák V. Putina, předseda Vyšetřovacího výboru Ruské federace) by si Rusko mělo přestat hrát na demokracii a vzdát se pseudoliberálních hodnot, jako například svobody projevu. Pomocí čínských prostředků může Rusko bojovat proti západní hegemonii, zejména USA.

Čínskému diskurzu dominovala čínská teorie „internetové suverenity“ coby letitého rusko-čínského protipólu „západního“ svobodného internetu – další z mnoha pokusů vykazovat totalitní mocenské praktiky jako přirozenou součást čínské mentality.  A není to pokus tak docela beznadějný: i na západě se ozývají hlasy, které tvrdí, že čínské/asijské pojetí internetu coby součásti silné státní moci je třeba respektovat… Spolu s autorem článku se ptáme: jsou-li Číňané skutečně tak spokojení s regulovaným přístupem k informacím, proč je třeba vynakládat takové prostředky na cenzuru?